Ἡ παρακμή σέ μία εἰκόνα…

palamas CἩ παραπάνω εἰκόνα εἶναι ἀπό τό σπίτι τοῦ μεγάλου ποιητῆ Κωστῆ Παλα­μᾶ. Γκράφιτι, βρομιά καί δυσωδία συνθέτουν τό σκηνικό. Πολλές φορές τά λόγια εἶναι περιττά γιά νά δείξουν τό μέγεθος τῆς ἀσέβειας τῶν Νεοελλήνων στά μεγάλα πνευματικά ἀναστήματα πού μᾶς ἀνέθρεψαν καί μᾶς στήριξαν. Ἴσως ἡ συναίσθηση ὅτι ἀγγίξαμε τόν πάτο νά μᾶς ξυπνήσει, ὅπως ἔλεγε κι ὁ μεγάλος μας ποιητής:
«Καί μή ἔχοντας πιό κάτου ἄλλο σκαλί
νά κατρακυλήσεις πιό βαθιά
στοῦ Κακοῦ τή σκάλα,
γιά τ᾽ ἀνέβασμα ξανά πού σέ καλεῖ
θά αἰστανθεῖς νά σοῦ φυτρώσουν,
ὤ χαρά! τά φτερά,
τά φτερά τά πρωτινά σου τά μεγάλα»!

Ἀποϊεροποίηση


«Βολιῶτες γονεῖς ζητοῦν εἰσαγγελική παρέμβαση, γιατί δέν τούς ἀκοῦνε τά παιδιά τους…» (βλ. magnesianews). Ὅταν ὁ γάμος δέν τελεῖται πλέον καί δέν βιώνεται ὡς Μυστήριο ἀλλά ὡς μία σύμπραξη, μία συμφωνία μεταξύ δύο ἑταίρων· ὅταν τά παιδιά δέν εἶναι καρπός τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης δύο προσώπων καί τῆς συνεργασίας τους μέ τόν δημιουργό Θεό, ἀλλά προγραμματισμένο γεγονός τοῦ ἐγωιστικοῦ θελήματος· ὅταν ὁ γονιός δέν εἶναι τό πρό­σωπο ἀναφορᾶς καί σεβασμοῦ ἀλλά ὁ εἵλωτας πού δουλεύει γιά νά ἱκανοποιεῖ τίς ἀπαιτήσεις τοῦ τυραννίσκου τέκνου του... Τότε δέν εἶναι παράδοξο πού κάποιοι, γιά νά συνεννοηθοῦν μέ τά παιδιά τους, ἐπικαλέστηκαν τήν ἐπέμβαση τοῦ Εἰ­σαγγελέα. Ὅταν οἱ μεταξύ μας σχέσεις ἔχουν ἀποϊεροποιηθεῖ, ἀναζητοῦν στήριγμα στόν νόμο, στήν τιμωρία καί στόν φόβο. Ἔτσι ὅμως ἡ κοινωνία μας θά χάνει ὅλο καί περισσότερο τό ἀν­θρώ­πινο πρόσωπό της.

Θλιβερός ἀπολογισμός


*Τήν πρώτη δεκαετία τοῦ 2000 στούς 10.000 γάμους οἱ 2.500 κατέληξαν σέ διαζύγιο, ἀποκαλύπτει εἰδική ἔ­ρευνα τοῦ δρ. Δημογραφίας κ. Γιώργου Κοντογιάννη. Παράλληλα αὐξάνουν οἱ νέοι πού δέν συνάπτουν κἄν γάμο.
*Ἤδη ἀπό τό 2011 οἱ θάνατοι στήν Ἑλλάδα ὑπερβαίνουν τίς γεννήσεις κατά 30.000.
*Οἱ ἐκτρώσεις συνθέτουν ἕνα πρω­τοφανές γιά τήν Εὐρώπη τοπίο: Τό 22% τῶν γυναικῶν στήν πατρίδα μας ἔχει κάνει τουλάχιστον μία ἔκτρωση, ἐνῶ στήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη τό ἀντίστοιχο ποσοστό φθάνει μόλις στό 2%.
*Ἐπιπροσθέτως, στά χρόνια τῆς οἰκονομικῆς κρίσης δημιουργήθηκε τό μεγάλο μεταναστευτικό κύμα πού ὁδήγησε κυρίως τούς νέους κατά ἑκατο­ντάδες στό ἐξωτερικό νά ἀναζητήσουν τό μέλλον τους.
Μέ τέτοια δεδομένα ἦταν ἀναμενόμενο τό θλιβερό συμπέρασμα τῆς ψηφιακῆς ἀπογραφῆς τοῦ 2021: ὁ πλη­θυσμός τῆς Ἑλλάδας μειώθηκε κατά 3,5% σέ σχέση μέ τήν ἀπογραφή τοῦ 2011.