Νά καί τά εὐχάριστα!


Μηδὲν κακόν ἀμιγὲς καλοῦ! Οἰκονομική κρίση, ἐχθρικές πιέσεις στήν πατρίδα μας ἀπό παντοῦ, χτυπήματα «κάτω ἀπό τό τραπέζι» στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἀλλά «θαρ­σεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κό­σμον!», λέει ὁ Κύριος. Ἡ δράση φέρνει καί ἀντίδραση. Ἔτσι ἴσως ἐξη­γεῖται πῶς ἡ ἔρευνα τοῦ Pew Re­search Center ἔφερε εὐοίωνα ἀποτελέσματα. Τά ἔτη 2015-2017 καί ἀνά­μεσα σέ 34 χῶ­ρες ἡ Ἑλλάδα ἔρχεται πρώτη α) στήν πίστη της γιά τήν ὕ­παρξη τοῦ Θεοῦ (92%) καί β) στήν πίστη της γιά τήν ἀνωτερότητα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ (89%). Ἐπίσης τό 70% τῶν Ἑλ­λήνων δέν ἀποδέ­χε­ται τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἐνῶ τό 52% -παρά τή μεγάλη διάδοση στήν Ἑλλάδα- θά ἤ­θελε νά ἀ­παγο­ρευ­τεῖ ἡ ἔκτρωση. Λέ­τε οἱ Ἕλληνες νά ἄρχισαν νά συν­ει­δητοποιοῦν ὅτι «ὅλοι μᾶς γέλασαν φοβερά, μᾶς σπάσαν τῆς ψυχῆς τά φτερά. Αὐ­τός μονάχα μᾶς μένει φῶς, πατέρας κι ἀδελφός!». Εἴθε!

Γιά ποιά δημοκρατία μιλᾶμε;


Δυό λέξεις πού μόνο φρίκη καί ἀποτροπιασμό προκαλοῦν σέ ὅσους ἔχουν μνήμη: Κατάσκοποι καί δοσίλογοι. Κι ὅμως ἐπίσημα τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καλεῖ τούς 13 περιφεριακούς διευθυντές νά σημειώνουν καί νά καταγγέλλουν ὅσους θε­ολόγους δέν συμμορφώνονται μέ τά νέα προγράμματα σπουδῶν τῶν Θρησκευτι­κῶν. Κι αὐτό τή στιγμή πού τό ἀνώ­τατο δικαστικό σῶμα τῆς χώρας, τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας -στό ὁ­ποῖο ὀφείλει νά ὑπακούει ἀκόμη καί ἡ κυβέρνηση τῆς χώρας- τά ἔχει χα­ρα­κτηρίσει ἀντισυνταγματικά, ἀντιπαιδαγωγικά καί ἐπικίνδυνα γιά τά παι­­διά (ἀπόφασεις 660/2018 καί 926/ 2018).
Ἤ τό πολίτευμα τῆς χώρας μας ἔχει ἀλλάξει ἤ ἡ λέξη «δημοκρατία» ἔχει χάσει τό νόημά της.


Ἕνας σύγχρονος ἥρωας


Ἀρχικά μεγάλη ἔκπληξη καί θλίψη μᾶς προξένησε τό γεγονός ὅτι ἀνήμερα τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἕνας Ἕλληνας ἀπό τούς Βουλιαράτες τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας, σκοτώθη­κε ἀπό τά πυρά τῶν ἀλβανικῶν δυνάμεων κάτω ἀπό ἀδιευκρίνιστες συνθῆκες. Σύμφωνα μέ τίς πρῶτες πληροφορίες προηγήθηκε διαφωνία μέ ἀλβανούς ἀστυνομικούς γιά τόν σημαιοστολισμό τοῦ χωριοῦ ἀπό τόν ἴ­διο. Μάλιστα, ὅπως ἀνέφεραν τά ἀλ­- βανικά μέσα ἐνημέρωσης, τά τελευταῖα του λόγια ἦταν: «Ζήτω ἡ Ἑλ­λά­δα». Ὅσο ὅμως ἔρχονταν στήν ἐπι­φάνεια οἱ λεπτομέρειες τῆς ὑπόθεσης, τόσο ἄρχισε νά γίνεται φανε­ρό ὅτι ἐπρόκειτο γιά μία προμελετημένη ἐνέργεια τῆς ἀλβανικῆς κυβέρνησης μέ σκοπό νά τρομοκρατήσει ὅσους Ἕλληνες τῆς μειονότητας ἔ­χουν μείνει στά πατρογονικά τους ἐ­δάφη. Εἶ­ναι χαρακτηριστικό ὅτι στό γεγονός ἀναφέρθηκε καί ὁ πρωθυπουργός τῆς Ἀλβανίας χαρακτηρί­ζον­τας τόν ἕλληνα ὁμογενῆ ὡς ἐξ­­τρεμιστή. Ὅ­ταν μάλιστα ἕλληνας ἰατροδικαστής πῆγε νά ἐξετάσει τό νε­κρό σῶ­μα, δέν τοῦ ἐπιτράπηκε νά τό δεῖ πά­νω ἀπό πέντε λεπτά. Πρόλαβε, ὡστό­σο, νά δια­πι­στώ­σει ὅτι οἱ πληγές του στό κεφάλι καί στό στῆθος ἦταν ραμμένες καί πλυμένες. Ἐντύπωση ἐπίσης προκαλεῖ τό γεγονός ὅτι ἀλ­βανικά ΜΜΕ εἶ­χαν μεταδώσει ἀρχικά τήν πληρο­φορία ὅτι συνελήφθηκε, κάτι πού στή συνέχεια ἐξαφανίστη­κε ἀπό τό Διαδίκτυο. Φαίνεται λοιπόν ὅτι ἔχουν κάτι νά κρύψουν οἱ Ἀλβανοί καί τό πιθανότερο εἶναι ὅτι δέν πρόκειται γιά μία ἀνταλλαγή πυρῶν, ἀλλά γιά μία ἐν ψυχρῷ δολοφονία μέ ἐντο­λή τῆς κυβέρνησης.
Βασιλικότεροι τοῦ βασιλέως…
Κι ἐνῶ ὅλοι θά περίμεναν ὅτι ἡ ἑλ­ληνική κυβέρνηση θά ἀπαιτοῦσε πλή­ρη διαλεύκανση τῆς ὑπόθεσης, ἀντι- θέτως μέ μεγάλη ἀπογοήτευση καί ὀρ­γή τήν εἴδαμε νά λειτουργεῖ ὡς φερέφωνο τῆς ἀλβανικῆς. Πέρα ἀπό μία χλιαρή διαμαρτυρία τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑ­πουργείου Ἐξωτερικῶν, σύντο­μα δι­έρρευσαν πληροφορίες ἀπό τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία, ἡ ὁποία βέβαια δέν ἔχει ἁρμοδιότητα καί γνώση γιά ἕνα γεγονός ἐκτός Ἑλλάδας, πού ἀνέ­­φε­ραν ὅτι τό περιστατικό δέν συν­δεόταν μέ τίς ἑλληνικές σημαῖες στό χωριό. Τό ἀκόμη πιό ἐξοργιστικό ὅμως εἶναι ὅτι διέρρευσαν πληροφο­ρί­ες γιά ἐμ­πλοκή τοῦ Κατσίφα στό πα­ρελ­θόν σέ ὑπόθεση κατοχῆς ναρκωτικῶν. Ἡ ἀν­τίδραση τῆς οἰκογένειας τοῦ δολοφονηθέντος ὅμως καί ἡ ἀ­ναφορά τοῦ δικηγόρου τῆς ὑπόθεσης στήν ἀθώ­ω­ση τοῦ Κατσίφα γιά τήν ὑπόθεση αὐτή ἔκανε φανερό ὅτι ἐπρόκειτο γιά μία προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα ἀπό τό ἴδιο τό ἑλ­ληνικό κράτος. Δη­λώ­σεις στελε­χῶν τῆς κυβέρνησης μάλιστα πού ἀναφέρθηκαν ἀπαξιωτικά ὄχι μόνο στόν ἴδιο τόν Κατσίφα, ἀλλά καί στόν Ἑλ­ληνισμό τῆς Βορείου Ἠ­πείρου ἔ­δειξαν γιά μία ἀκόμη φορά μετά τό θέμα τῆς Μακεδονίας ὅτι ὁ ἐχθρός τελικά εἶναι ἐντός τῶν τειχῶν!