Πατερικά

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Προηγούμενο Επόμενο

Κερί ἤ πηλός;

Κερί ἤ πηλός;

 Ἕνας ἀπό τούς συγ&gam...

Περισσότερα

Οἱ ἐχθροί εὐεργέτες

Οἱ ἐχθροί εὐεργέτες

   Ὁ ἀββᾶς Ζωσιμᾶς ἔ&lambd...

Περισσότερα

Γράμμα σ' ἕναν γιατρό

Γράμμα σ' ἕναν γιατρό

Ποῦ νά σέ βρίσκει ἄρα...

Περισσότερα

Οἱ θυρίδες τοῦ σώματος

Οἱ θυρίδες τοῦ σώματος

    Τό ἀνθρώπινο σῶμ&alph...

Περισσότερα

Καί τί πειράζει αὐτό;

Καί τί πειράζει αὐτό;

  Ἄν ἕνας ἄνθρωπος π&...

Περισσότερα

Ἡ νίκη τῆς Ἐκκλησίας

Ἡ νίκη τῆς Ἐκκλησίας

«Ὅτι ἔσται ἐν ταῖς ἐσ&c...

Περισσότερα

Τιμή στούς μάρτυρες

Τιμή στούς μάρτυρες

 Ἀπό τά ἀρχαῖα ἀκόμη χρόν&iot...

Περισσότερα

Φιλείς με;

Φιλείς με;

   Κάθε φορά κατά τ...

Περισσότερα

Δοκάρια καί … ξυλάρια

Δοκάρια καί … ξυλάρια

«τί δὲ βλέπεις τὸ κά&rho...

Περισσότερα

Ὁ Θεός σέ ἀγαπᾶ!

Ὁ Θεός σέ ἀγαπᾶ!

   Δέν ὑπάρχει δυνα...

Περισσότερα

Ἡ ἁλυσίδα

Ἡ ἁλυσίδα

 Πρέπει νά γνωρίζο&ups...

Περισσότερα

Χρόνος καί αἰωνιότητα

Χρόνος καί αἰωνιότητα

Ὁ ἱερός Αὐγουστῖν&omicron...

Περισσότερα

Ὦ πτωχεία ὑπέρπλουτος

Ὦ πτωχεία ὑπέρπλουτος

«Ὦ πτωχεία ὑπέρπλο&upsi...

Περισσότερα

Πορεία καθημερινή

Πορεία καθημερινή

ΑΠ᾿ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟ...Πρ&ome...

Περισσότερα

Ζωντανοί νεκροί

Ζωντανοί νεκροί

Ἰω Χρυσοστόμου, ὁ&mu...

Περισσότερα

Ἀληθῶς ἀνέστη

Ἀληθῶς ἀνέστη

Οἱ κατήγοροι γίν&omic...

Περισσότερα

Ὁ θάνατος τοῦ θανάτου

Ὁ θάνατος τοῦ θανάτου

   ῎Αν σέ προβλημα&t...

Περισσότερα

Στεφανωμένος μέ ἀρετές

Στεφανωμένος μέ ἀρετές

  Ἀπό μικρό παιδί ὁ Ἰωσή&ph...

Περισσότερα

Κάλεσμα μετανοίας

Κάλεσμα μετανοίας

 Ἄς τούς μιμηθοῦμ&epsi...

Περισσότερα

Ἔπαθεν ὑπέρ ἡμῶν

Ἔπαθεν ὑπέρ ἡμῶν

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς &Ch...

Περισσότερα

Σταυρός καί ὑπομονή

Σταυρός καί ὑπομονή

Γιά νά ἀποκτήσεις τή...

Περισσότερα

Ὁ ἀρχιερέας Χριστός

Ὁ ἀρχιερέας Χριστός

Ὁ Χριστός Κύριος Ἡ π&t...

Περισσότερα

Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου!

Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου!

    Τή στιγμή πού ὁ Θ&eps...

Περισσότερα

Μέγα ἀγαθόν ἡ νηστεία

Μέγα ἀγαθόν ἡ νηστεία

Φρούριο τῆς ψυχῆς Ἡ νηστεία εἶναι ἰσχυρό φρούριο τῆς ψυχῆς, ἀσφα­λής συγκάτοικος...

Περισσότερα

Περί εἰρήνης

Περί εἰρήνης

Ἡ εἰρήνη εἶναι τό οὐράνιο καί σωτήριο δῶρο τοῦ Χριστοῦ πού ἡ ἀνθρώπινη καρδιά τό ᾿χει...

Περισσότερα

Μαζί μέ τούς μάγους

Μαζί μέ τούς μάγους

Τόν πρόσμεναν μέ λαχτάρα. Μές στά σκότη τῆς εἰδωλολατρίας τους διατηροῦσαν πάντα μιάν...

Περισσότερα

Περί νηστείας

Περί νηστείας

Μέσα στό κλίμα τοῦ διάχυτου εὐδαιμονισμοῦ, ὅπου μᾶς παρασύρει ὁ συρμός τοῦ καταναλωτι...

Περισσότερα

Ἡ τέχνη τῆς προσευχῆς

Ἡ τέχνη τῆς προσευχῆς

῞Οπως ἀπ᾿ ὅλες τίς αἰσθήσεις καλύτερη εἶναι ἡ ὅραση, ἔτσι καί ἀπ᾿ ὅλες τίς ἀρετές ἡ π...

Περισσότερα

Προσευχή εὐάρεστη στό Θεό

Προσευχή εὐάρεστη στό Θεό

  Τήν προσευχή τή βοηθοῦν νά βρεῖ τό δρόμο της καί νά ἔχει ἀποτέλεσμα ὄχι τά κού...

Περισσότερα

Πότε ὡφελεῖ ἡ προσευχή τῶν ἄλλ…

Πότε ὡφελεῖ ἡ προσευχή τῶν ἄλλων;

Εἶναι καλό νά ζητᾶς καί νά ἔχεις τήν προσευχή τῶν ἁγίων, ἀλλά ὅταν κι ἐσύ κάνεις κάτι...

Περισσότερα

Οὐκ ἀρκεῖ ἡ νηστεία τῆς Τεσσαρ…

Οὐκ ἀρκεῖ ἡ νηστεία τῆς Τεσσαρακοστῆς

 Προσμένοντας τόν ἄρχοντα Σήμερα ἔχουμε λαμπρό πανηγύρι κι εἶναι πιό χαρούμ...

Περισσότερα

Ἡ "ζημία" καί ὁ …

Ἡ "ζημία" καί ὁ "θησαυρός" τοῦ χριστιανοῦ

 Αὐτό εἶναι ἡ ζωή μας, αὐτό ὑγεία καί πλοῦτος μας, αὐτό τό ὕψιστο τῶν ἀγαθῶν: ἡ ...

Περισσότερα

Χριστούγεννα

Πῶς νά δοξολογήσει τό στόμα μου τόν Κύριο! Τόν Κύριό του, ὁ ὁποῖος, ἐνῶ δημιούργησε ὅ...

Περισσότερα

Ὁ μαρτυρικός ἐπίσκοπος γιά τό …

Ὁ μαρτυρικός ἐπίσκοπος γιά τό μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ

Τίποτε πιό ἀταίριαστο καί πιό ξένο γιά ἕναν χριστιανό ἀπό τό νά ἐπιζητεῖ τήν ἄνεση κα...

Περισσότερα

Ὁ παράξενος ἔμπορος

Ὁ παράξενος ἔμπορος

Σάν τόν καλό τεχνίτη πού ἀνακάλυψε πολύτιμο ὑλικό κι ἔσπευσε νά κατασκευάσει τό πιό ὡ...

Περισσότερα

Κλαῦσον πικρῶς ὑπέρ τοῦ προδότ…

Κλαῦσον πικρῶς ὑπέρ τοῦ προδότου...

  Σήμερα, ἀγαπητοί, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός παραδόθηκε... Ἀλ...

Περισσότερα

Θά μᾶς σώσεις, Κύριε!

Θά μᾶς σώσεις, Κύριε!

  Κανένα ἄλλο γεγονός δέν ἀποδίδει τόσο ἐκφραστικά, ζωηρά καί πε...

Περισσότερα

Νουθεσίες Μεγάλου Βασιλείου

᾿Εάν θέλεις νά ἁρπάξεις τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, γίνε βιαστής. Βάλε τόν αὐχένα σου στό ζ...

Περισσότερα

Μή δικαιολογεῖς τήν ἀδράνειά σ…

Δέν ὑπάρχει πιό κρύο πρᾶγμα ἀπό τόν χριστιανό πού δέν σώζει ἄλλους. Δέν μπορεῖς ἐδῶ ν...

Περισσότερα

Δόξα στἀ μεγαλεῖα σου, Κύριε!

Πῶς καί πῦρ ὑπάρχεις βλύζων;Πῶς καί ὕδωρ εἶ δροσίζων;Πῶς καί καίεις, καί γλυκαίνεις;Π...

Περισσότερα

Σάν τούς ναυτικούς

Σάν τούς ναυτικούς

 Δέν θέλουμε νά καταλάβουμε ποιές ἀποσκευές εἶναι ἐλαφρύτερες γιά τό ταξίδι αὐτῆ...

Περισσότερα

Κόσμε ἄκοσμε!...

Κόσμε ἄκοσμε!...

Σήμερα γεννήθηκε ἀνάμεσά μας ἡ Ἀλήθεια. Γεννήθηκε ἀπό τή γῆ, ἀπό τό χῶμα, ἀπό ἕναν ἄν...

Περισσότερα

Ὑψωθήκαμε μαζί Του!

Ὑψωθήκαμε μαζί Του!

  Τούς τό εἶχε ὑποσχεθεῖ· «ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου ... πορεύο...

Περισσότερα

Παγίδες

Μ. Βασιλείου, Περί τοῦ μή προσκολλᾶσθαι τοῖς βιοτικοῖς,ΕΠΕ 7,162-165.  Πολύ καί...

Περισσότερα

Ζητεῖται ἀπάντηση

Ζητεῖται ἀπάντηση

Γύρισε καί κοίταξε παντοῦ. Ἡ ἥσυχη χειμωνιάτικη νύχτα, πού ἄλλοτε ἔδινε στήν Πόλη τοῦ...

Περισσότερα

Συμβουλές σέ μιά μητέρα ἀπό τό…

Συμβουλές σέ μιά μητέρα ἀπό τόν ἅγιο ᾿Ιωάννη Χρυσόστομο

* Αὐτή εἶναι πραγματικά φιλοστοργία μητέρας, τό νά εἶναι ἕτοιμη νά ὑπομένει τά πάντα ...

Περισσότερα

Χριστός πάσχων

   ῞Ενα δράμα σέ μορφή κέντρωνα μέ τόν τίτλο «Χριστός Πάσχων» ἀνήκει στήν π...

Περισσότερα

Ἀντίσταση στήν πρώτη ἐπίθεση

Ἀντίσταση στήν πρώτη ἐπίθεση

Τί εἶναι ἄραγε ἡ ἁμαρτία;... Δέν εἶναι ἐξωτερικός ἐχθρός πού σέ πολεμᾶ, ἄνθρωπε, ἀλλά...

Περισσότερα

Ἡ κάθε μέρα γιορτή

«Ξύπνα νωρίς· μήν τεμπελιάσεις σήμερα· πρόσεξε ποιόν πρῶτα θά δεῖς καί πῶς θά περάσει...

Περισσότερα

Ἐργαστήρι ἁγίων

Ἐργαστήρι ἁγίων

Τοῦτο τό σπιτικό θεμελιώθηκε πνευματικά στοῦ μάρτυρα παπποῦ τό αἷμα, πού πότισε τή γῆ...

Περισσότερα

Συμβουλές γιά μιά ἀρμονική συζ…

 «Παιδί μου, σοῦ δίνω αὐτήν τή συμβουλή: Νά σέβεσαι πρῶτα τόν Θεό καί μετά ...

Περισσότερα

Πρότυπο οἱ ἀπόστολοι

  Πῶς θά μπορούσαμε νά θεωρηθοῦμε ἄξιοι μαθητές τῶν ἀποστόλων ὅταν, ἐνῶ μᾶς δίνο...

Περισσότερα

Γιά μιά καλή χρονιά

  Θά σοῦ πάει καλά ὅλη ἡ χρονιά, ὄχι ἄν μεθᾶς τήν πρώτη τοῦ μηνός, ἀλλά ἄν καί ...

Περισσότερα

Ἀνάγκη ἐξομολόγησης

Ἀνάγκη ἐξομολόγησης

Εἶναι ἀνάγκη, ἀδελφοί, νά ἔχει ὁ καθένας σας πνευματικό πατέρα, νά προσέρχεται μέ πίσ...

Περισσότερα

Ἕνας στοργικός πατέρας γιά τού…

Ἕνας στοργικός πατέρας γιά τούς νέους

Μέσα στά φλογερά κηρύγματα τοῦ ἁγ. Χρυσοστόμου συναντοῦμε σέ πολλά σημεῖα λόγια στοργ...

Περισσότερα

Μαθήματα ἀπό τούς δύο κορυφαίο…

Μαθήματα ἀπό τούς δύο κορυφαίους

    Ἄν τοῦ κάθε ἁγίου τή μνήμη τήν ἐπιτελοῦμε μέ ὕμνους καί μέ τά ἀνάλ...

Περισσότερα

Προσκυνητές στόν ἅγιο Τάφο

   ῾Ο ναός αὐτός εἶναι ὁμοίωμα ἐκείνου τοῦ τάφου· μᾶλλον ἀνώτερος ἀπό ὁμοίω...

Περισσότερα

Ὕμνος στήν Τριάδα

Δόξα στόν Θεό Πατέρα καί στόν παμβασιλέα Υἱό του,δόξα καί στό πανάγιο Πνεῦμα τό ὑπερε...

Περισσότερα