Πατερικά

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Προηγούμενο Επόμενο

Ἡ φιλαυτία

Ἡ φιλαυτία

... Προκοπή, λέτε, δέν ἔ&...

Περισσότερα

Μάθημα ἀπό μιά φτωχή

Μάθημα ἀπό μιά φτωχή

Ὅταν ἔχουμε μιά με&gam...

Περισσότερα

Γλῶσσαι ὡσεί πυρός

Γλῶσσαι ὡσεί πυρός

  - Γιά ποιό λόγο ἐμφ&alp...

Περισσότερα

Φιλείς με;

Φιλείς με;

   Κάθε φορά κατά τ...

Περισσότερα

Δοκάρια καί … ξυλάρια

Δοκάρια καί … ξυλάρια

«τί δὲ βλέπεις τὸ κά&rho...

Περισσότερα

Ὁ Θεός σέ ἀγαπᾶ!

Ὁ Θεός σέ ἀγαπᾶ!

   Δέν ὑπάρχει δυνα...

Περισσότερα

Ἡ ἁλυσίδα

Ἡ ἁλυσίδα

 Πρέπει νά γνωρίζο&ups...

Περισσότερα

Χρόνος καί αἰωνιότητα

Χρόνος καί αἰωνιότητα

Ὁ ἱερός Αὐγουστῖν&omicron...

Περισσότερα

Ὦ πτωχεία ὑπέρπλουτος

Ὦ πτωχεία ὑπέρπλουτος

«Ὦ πτωχεία ὑπέρπλο&upsi...

Περισσότερα

Πορεία καθημερινή

Πορεία καθημερινή

ΑΠ᾿ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟ...Πρ&ome...

Περισσότερα

Ζωντανοί νεκροί

Ζωντανοί νεκροί

Ἰω Χρυσοστόμου, ὁ&mu...

Περισσότερα

Κάλεσμα μετανοίας

Κάλεσμα μετανοίας

 Ἄς τούς μιμηθοῦμ&epsi...

Περισσότερα

Σταυρός καί ὑπομονή

Σταυρός καί ὑπομονή

Γιά νά ἀποκτήσεις τή...

Περισσότερα

Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου!

Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου!

    Τή στιγμή πού ὁ Θ&eps...

Περισσότερα

Μέγα ἀγαθόν ἡ νηστεία

Μέγα ἀγαθόν ἡ νηστεία

Φρούριο τῆς ψυχῆς Ἡ νηστεία εἶναι ἰσχυρό φρούριο τῆς ψυχῆς, ἀσφα­λής συγκάτοικος...

Περισσότερα

Περί εἰρήνης

Περί εἰρήνης

Ἡ εἰρήνη εἶναι τό οὐράνιο καί σωτήριο δῶρο τοῦ Χριστοῦ πού ἡ ἀνθρώπινη καρδιά τό ᾿χει...

Περισσότερα

Μαζί μέ τούς μάγους

Μαζί μέ τούς μάγους

Τόν πρόσμεναν μέ λαχτάρα. Μές στά σκότη τῆς εἰδωλολατρίας τους διατηροῦσαν πάντα μιάν...

Περισσότερα

Περί νηστείας

Περί νηστείας

Μέσα στό κλίμα τοῦ διάχυτου εὐδαιμονισμοῦ, ὅπου μᾶς παρασύρει ὁ συρμός τοῦ καταναλωτι...

Περισσότερα

Ἡ τέχνη τῆς προσευχῆς

Ἡ τέχνη τῆς προσευχῆς

῞Οπως ἀπ᾿ ὅλες τίς αἰσθήσεις καλύτερη εἶναι ἡ ὅραση, ἔτσι καί ἀπ᾿ ὅλες τίς ἀρετές ἡ π...

Περισσότερα

Προσευχή εὐάρεστη στό Θεό

Προσευχή εὐάρεστη στό Θεό

  Τήν προσευχή τή βοηθοῦν νά βρεῖ τό δρόμο της καί νά ἔχει ἀποτέλεσμα ὄχι τά κού...

Περισσότερα

Ὁ μαρτυρικός ἐπίσκοπος γιά τό …

Ὁ μαρτυρικός ἐπίσκοπος γιά τό μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ

Τίποτε πιό ἀταίριαστο καί πιό ξένο γιά ἕναν χριστιανό ἀπό τό νά ἐπιζητεῖ τήν ἄνεση κα...

Περισσότερα

Ὁ παράξενος ἔμπορος

Ὁ παράξενος ἔμπορος

Σάν τόν καλό τεχνίτη πού ἀνακάλυψε πολύτιμο ὑλικό κι ἔσπευσε νά κατασκευάσει τό πιό ὡ...

Περισσότερα

Χριστούγεννα

Πῶς νά δοξολογήσει τό στόμα μου τόν Κύριο! Τόν Κύριό του, ὁ ὁποῖος, ἐνῶ δημιούργησε ὅ...

Περισσότερα

Ἡ "ζημία" καί ὁ …

Ἡ "ζημία" καί ὁ "θησαυρός" τοῦ χριστιανοῦ

 Αὐτό εἶναι ἡ ζωή μας, αὐτό ὑγεία καί πλοῦτος μας, αὐτό τό ὕψιστο τῶν ἀγαθῶν: ἡ ...

Περισσότερα

Θά μᾶς σώσεις, Κύριε!

Θά μᾶς σώσεις, Κύριε!

  Κανένα ἄλλο γεγονός δέν ἀποδίδει τόσο ἐκφραστικά, ζωηρά καί πε...

Περισσότερα

Συμβουλές σέ μιά μητέρα ἀπό τό…

Συμβουλές σέ μιά μητέρα ἀπό τόν ἅγιο ᾿Ιωάννη Χρυσόστομο

* Αὐτή εἶναι πραγματικά φιλοστοργία μητέρας, τό νά εἶναι ἕτοιμη νά ὑπομένει τά πάντα ...

Περισσότερα

Ὑψωθήκαμε μαζί Του!

Ὑψωθήκαμε μαζί Του!

  Τούς τό εἶχε ὑποσχεθεῖ· «ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου ... πορεύο...

Περισσότερα

Νουθεσίες Μεγάλου Βασιλείου

᾿Εάν θέλεις νά ἁρπάξεις τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, γίνε βιαστής. Βάλε τόν αὐχένα σου στό ζ...

Περισσότερα

Ἀντίσταση στήν πρώτη ἐπίθεση

Ἀντίσταση στήν πρώτη ἐπίθεση

Τί εἶναι ἄραγε ἡ ἁμαρτία;... Δέν εἶναι ἐξωτερικός ἐχθρός πού σέ πολεμᾶ, ἄνθρωπε, ἀλλά...

Περισσότερα

Μαθήματα ἀπό τούς δύο κορυφαίο…

Μαθήματα ἀπό τούς δύο κορυφαίους

    Ἄν τοῦ κάθε ἁγίου τή μνήμη τήν ἐπιτελοῦμε μέ ὕμνους καί μέ τά ἀνάλ...

Περισσότερα

Ἕνας στοργικός πατέρας γιά τού…

Ἕνας στοργικός πατέρας γιά τούς νέους

Μέσα στά φλογερά κηρύγματα τοῦ ἁγ. Χρυσοστόμου συναντοῦμε σέ πολλά σημεῖα λόγια στοργ...

Περισσότερα

Γιά μιά καλή χρονιά

  Θά σοῦ πάει καλά ὅλη ἡ χρονιά, ὄχι ἄν μεθᾶς τήν πρώτη τοῦ μηνός, ἀλλά ἄν καί ...

Περισσότερα

Ἐργαστήρι ἁγίων

Ἐργαστήρι ἁγίων

Τοῦτο τό σπιτικό θεμελιώθηκε πνευματικά στοῦ μάρτυρα παπποῦ τό αἷμα, πού πότισε τή γῆ...

Περισσότερα

Δόξα στἀ μεγαλεῖα σου, Κύριε!

Πῶς καί πῦρ ὑπάρχεις βλύζων;Πῶς καί ὕδωρ εἶ δροσίζων;Πῶς καί καίεις, καί γλυκαίνεις;Π...

Περισσότερα

Πρότυπο οἱ ἀπόστολοι

  Πῶς θά μπορούσαμε νά θεωρηθοῦμε ἄξιοι μαθητές τῶν ἀποστόλων ὅταν, ἐνῶ μᾶς δίνο...

Περισσότερα

Συμβουλές γιά μιά ἀρμονική συζ…

 «Παιδί μου, σοῦ δίνω αὐτήν τή συμβουλή: Νά σέβεσαι πρῶτα τόν Θεό καί μετά ...

Περισσότερα

Χριστός πάσχων

   ῞Ενα δράμα σέ μορφή κέντρωνα μέ τόν τίτλο «Χριστός Πάσχων» ἀνήκει στήν π...

Περισσότερα

Ἡ κάθε μέρα γιορτή

«Ξύπνα νωρίς· μήν τεμπελιάσεις σήμερα· πρόσεξε ποιόν πρῶτα θά δεῖς καί πῶς θά περάσει...

Περισσότερα

Κόσμε ἄκοσμε!...

Κόσμε ἄκοσμε!...

Σήμερα γεννήθηκε ἀνάμεσά μας ἡ Ἀλήθεια. Γεννήθηκε ἀπό τή γῆ, ἀπό τό χῶμα, ἀπό ἕναν ἄν...

Περισσότερα

Παγίδες

Μ. Βασιλείου, Περί τοῦ μή προσκολλᾶσθαι τοῖς βιοτικοῖς,ΕΠΕ 7,162-165.  Πολύ καί...

Περισσότερα

Ζητεῖται ἀπάντηση

Ζητεῖται ἀπάντηση

Γύρισε καί κοίταξε παντοῦ. Ἡ ἥσυχη χειμωνιάτικη νύχτα, πού ἄλλοτε ἔδινε στήν Πόλη τοῦ...

Περισσότερα

Ὕμνος στήν Τριάδα

Δόξα στόν Θεό Πατέρα καί στόν παμβασιλέα Υἱό του,δόξα καί στό πανάγιο Πνεῦμα τό ὑπερε...

Περισσότερα

Σάν τούς ναυτικούς

Σάν τούς ναυτικούς

 Δέν θέλουμε νά καταλάβουμε ποιές ἀποσκευές εἶναι ἐλαφρύτερες γιά τό ταξίδι αὐτῆ...

Περισσότερα

Προσκυνητές στόν ἅγιο Τάφο

   ῾Ο ναός αὐτός εἶναι ὁμοίωμα ἐκείνου τοῦ τάφου· μᾶλλον ἀνώτερος ἀπό ὁμοίω...

Περισσότερα