Λατρευτικά

  • 1
  • 2
Προηγούμενο Επόμενο

Σέ τί διαφέρουν

Σέ τί διαφέρουν

  «Ποῦ ἔγκειται ἡ διαφορά τῶν δύο ῾Αγιασμῶν, τῆς πρώτης ἁγιάσεως κατά τήν παραμονή καί τῆς δεύτερης κατά τήν ἡμέρα τῶν Φώτων, ἐφ’ ὅσον οἱ...

Περισσότερα

Μελετώντας τήν εἰκόνα τῆς Γέννησης

Μελετώντας τήν εἰκόνα τῆς Γέννησης

  Κάθε φορά πού μπαίνει ὁ Δεκέμ­βρι­ος, κυριαρχεῖ στόν νοῦ καί στήν καρδιά κά­θε πιστοῦ μία εἰκόνα: αὐτή τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ὀρθόδοξη ἁγιογραφία περικλείει...

Περισσότερα

Τά Μνημόσυνα

Τά Μνημόσυνα

   Γιά τό κάθε δικό μας πρόσωπο πού ἔφυγε ἀπό τόν κόσμο αὐτό ὡς μέλος τῆς ᾿Εκκλησίας συνηθίζουμε νά τελοῦμε τά ὁρισμένα Μνημόσυνα· τριήμερα, ἐννιάμερα...

Περισσότερα

Τό πέρας τῆς ἱερᾶς τελετῆς τῆς εὐχαριστίας

Τό πέρας τῆς ἱερᾶς τελετῆς τῆς εὐχαριστίας

Τό πέρας τῆς ἱερᾶς τελετῆς τῆς εὐχαριστίας»Ἀφοῦ κοινωνήσουν ὁ λειτουρ­γός καί ὁ «περὶ αὐτὸν χορός», ὁ ἱε­ρεύς καλεῖ τούς πιστούς νά πλησιά­σουν τό Ποτήριο «μετὰ...

Περισσότερα

Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα,Θεία Λειτουργία

Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα,Θεία Λειτουργία

«Τὰ μετὰ τὴν θυσίαν» Β´  Ὁ ἅγιος Νικόλαος πολλές φορές ἀναφερόμενος στή θεία Λειτουργία τήν ἀποκάλεσε «διήγησιν» καί «εἰ­κό­να» τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, τῆς οἰκο­νο­μίας...

Περισσότερα

Τὰ μετὰ τὴν θυσίαν

Τὰ μετὰ τὴν θυσίαν

Ἁγίου Νιολάου Καβάσιλα, Θεία Λειτουργία: «Τὰ μετὰ τὴν θυσίαν» Α´     Μετά τήν τελείωση τῆς «ἀληθινῆς» θυ­σίας, ὁ λειτουργός ἔχει μπροστά του, σημειώνει χαρακτηριστικά ὁ...

Περισσότερα

Ἡ θυσία

Ἡ θυσία

Ἁγίου Νιολάου Καβάσιλα, Θεία Λειτουργία: «Ἡ θυσία»    Ὁ ἱερεύς καθώς εἶναι «ἄξιον καὶ δίκαιον» εὐχαριστεῖ τόν Θεό γιά ὅλες Του τίς δωρεές, Τόν ὑμνεῖ καί...

Περισσότερα

Εὐχή διά τόν κορωνοϊόν

Εὐχή διά τόν κορωνοϊόν

Εὐχή διά τόν κορωνοϊόν ποίημα Μητροπολίτου Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ   Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἀρχίατρος τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, ὁ δι᾽ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσας...

Περισσότερα

Τὰ πρὸ τῆς θυσίας

Τὰ πρὸ τῆς θυσίας

Ἁγίου Νιολάου Καβάσιλα,Θεία Λειτουργία: «Τὰ πρὸ τῆς θυσίας»Α´    Μετά τή με­στή συμβολισμῶν καί τύπων προε­τοι­μασία τῶν Τι­μίων Δώ­ρων, ἀρχί­ζει ἡ «τελετὴ τῶν μυ­στηρίων» μέ δο­ξο­λογία...

Περισσότερα

Θεία Λειτουργία

Θεία Λειτουργία

Ἁγίου Νιολάου Καβάσιλα, Θεία Λειτουργία: «Τὰ πρὸ τῆς θυσίας»Β´ Μετά τή Μικρή Εἴσοδο, οἱ πιστοί ἐγκω­μιάζουν τήν παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου καί τούς ἁγίους καί πα­νη­γυ­ρίζουν γιά...

Περισσότερα

Ἡ προσευχή εἶναι συνομιλία μέ τόν Θεό

Ἡ προσευχή εἶναι συνομιλία μέ τόν Θεό

Εὐχή ἀληθινή εἶναι ἡ ἀπερίσπαστη καί ἀ­περιπλάνητη, πού γίνεται μέ προσήλωση, μέ ψυχή πονεμένη καί διάνοια συγκεντρωμένη· ἡ δέηση δέν ἀπευθύνεται μόνο μέ λόγια, ἀλλά...

Περισσότερα

ΛΑΤΡΕΙΑ ΕΥΑΡΕΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ

ΛΑΤΡΕΙΑ ΕΥΑΡΕΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ

  Καυχώμαστε οἱ Ὀρθόδοξοι, καί δικαίως, γιά τό πνευματικό μέγεθος τῆς λατρείας μας. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία λατρεύει τόν Θεό διατηρώντας -καί ὡς πρός τό θέμα αὐτό-...

Περισσότερα

Ἡ προσωπικότητα τῆς Θεοτόκου

Ἡ προσωπικότητα τῆς Θεοτόκου

 Μέσα στήν πένθιμη ἀτμόσφαιρα τῆς Με­γάλης Τεσσαρακοστῆς ἡ Ἐκκλησία «ἐν πανη­γύρεσι χαρᾶς» προβάλλει καί τιμᾶ ἰδιαίτερα τήν σεπτή μορφή τῆς Θεοτόκου, τῆς μητέρας τοῦ Κυρίου. Δέν...

Περισσότερα

Τά «σημεῖα» τοῦ Βαπτίσματος

Τά «σημεῖα» τοῦ Βαπτίσματος

   Τήν κεφαλαιώδη σημασία τοῦ Βαπτίσματος γιά τήν χριστιανική ζωή τήν ὅρισε πρῶτα ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὅταν τό ἔθεσε ὡς ἀπαρχή καί θεμέλιο τοῦ...

Περισσότερα

Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν

Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν

  Ὅ,τι κοινώνησαν οἱ μαθηταί τοῦ Χριστοῦ στό Μυστικό Δεῖπνο, τό ἴδιο κοινωνοῦμε κι ἐμεῖς. Σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ κοινωνοῦμε κι ἐμεῖς. Μιά ἀνεξάντλητη πηγή...

Περισσότερα

Ὄχι ψώνια τήν Κυριακή

Ὄχι ψώνια τήν Κυριακή

   Γιά τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς καί τίς βέβηλες ἐνέργειες γιά τήν καταπάτησή της ἔχουμε ξαναγράψει. Προσθέτουμε τώρα μερικές ἀκόμη σκέψεις. Ἡ Κυριακή -ὅπως πολλές φορές...

Περισσότερα

Ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς

Ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς

  Ἡ Κυριακή εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας πού ἀφιερώθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἤδη ἀπό τήν ἀρχή, στήν λατρεία τοῦ Κυρίου. Γι’ αὐτό καί φέρει...

Περισσότερα

Μιά ζωή ἐδῶ!

Μιά ζωή ἐδῶ!

 «Πάλι στήν ἐκκλησία; Μά τί θά γίνει ἄν δέν πᾶς μιά Κυριακή; Αὔριο θά πᾶμε θά­λασ­σα», μοῦ εἶπε ἡ νεαρή ξαδέλφη μου μέ ἕναν τόνο...

Περισσότερα

Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς

Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς

Ἀνάμεσα στά ἄλλα μέτρα γιά τήν ἀποχριστιανοποίηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας συγκαταλέγεται καί ἡ κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Ἡ ἀνίερη αὐτή «ἐπιχείρηση», ἔστω κι ἄν...

Περισσότερα