Παραρτήματα

Ἀνατολικό Παράρτημα, Μαυρομιχάλη 23, περιοχή Μαρτίου:

Κυριακή 5.00μ.μ. γενικό κήρυγμα.

Πέμπτη 5.00μ.μ. ἑρμηνεία ἁγ. Γραφῆς.

 

Δυτικό Παράρτημα, Ρήγα Φεραίου 72, Ἡλιούπολη:

Κυριακή 6.00μ.μ. γενικό κήρυγμα.

Δευτέρα 5.00μ.μ. κύκλος μελέτης ἁγ. Γραφῆς (γυναικῶν).