Ἱστορικά ποικίλα

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Προηγούμενο Επόμενο

Ἡ ἐθελοθυσία τοῦ Ἀρκαδίου

Ἡ ἐθελοθυσία τοῦ Ἀρκαδίου

«Τό μαυρισμένο χῶμα σου ὅπου καί νά τό σκάψουν,θέλει ἀλαφρές τίς σκαπετιές, γιατί θά σοῦ ξεθάψουνἀνδρειωμένων κόκκαλα πεσμένων στούς ἀγῶνες,πού...

Περισσότερα

Ἀδρίας: Τό πλοῖο πού ἀρνήθηκε νά πεθάνει

Ἀδρίας: Τό πλοῖο πού ἀρνήθηκε νά πεθάνει

- Κυρία, δέν μπορῶ ἄλλο, παραιτοῦ­μαι ἀπό τό διάβασμα. Βούλιαξαν τά καράβια μου! μοῦ λέει ὁ Γιάννης μέ παρά­πονο, καθώς...

Περισσότερα

Γεώργιος Ζαρίφης, ὁ τραπεζίτης τοῦ Γαλατᾶ

Γεώργιος Ζαρίφης, ὁ τραπεζίτης τοῦ Γαλατᾶ

30 Σεπτεμβρίου, μνήμη Ἐθνικῶν Εὐεργετῶν   Οἱ ἐθνικοί μας εὐεργέτες ἔζησαν σέ χρόνους δύσκολους καί καταφέρνοντας νά προοδεύσουν, εἴτε στήν Ἑλλάδα...

Περισσότερα

Ὁ πρωτεργάτης τοῦ ἑλληνικοῦ συντάγματος

Ὁ πρωτεργάτης τοῦ ἑλληνικοῦ συντάγματος

  Ἡ 3η Σεπτεμβρίου 1843 ἀποτελεῖ ἡ­μερομηνία-ὁρόση­μο στήν ἱστορία τῆς Ἑλλάδας. Εἶναι ἡ μέ­ρα τῆς ἀνακήρυξης τοῦ συνταγματικοῦ πολιτεύματος. Ἡ Ἑλλάδα...

Περισσότερα

Τό ὁλοκαύτωμα τῆς Σαμοθράκης

Τό ὁλοκαύτωμα τῆς Σαμοθράκης

  Τήν 1η Σεπτεμβρίου τοῦ ᾽21 ἀποβιβάστηκαν στό νησί τῆς Σαμοθράκης, στήν περιοχή Μακρυλιές, περίπου 1.000-2.000 Τοῦρκοι ὑπό τόν ὑποναύαρχο...

Περισσότερα

Οἱ μικροί ἥρωες τῆς Γενοκτονίας

Οἱ μικροί ἥρωες τῆς Γενοκτονίας

  Μελετώντας τήν ἱστορία τοῦ ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ κατά τήν περίοδο 1914-1924 στέκει κανείς μέ δέος μπροστά στίς «πορεῖες τοῦ λευκοῦ...

Περισσότερα

Ὁ ἥρωας σμηναγός

Ὁ ἥρωας σμηναγός

«Στόν οὐρανό ψηλά ἡ ψυχή,στή θάλασσα τό σῶμα,ἀετός πού ᾽ναι περήφανοςδέν τό πατεῖ τό χῶμα».  Ἡ κρητική μαντινάδα χαιρετίζει τιμη­τικά...

Περισσότερα

Πρωτοφανής ἐθελοντισμός

Πρωτοφανής ἐθελοντισμός

Τό μέτωπο τῆς ἨπείρουΑ΄ Πρωτοφανής ἐθελοντισμός 1913-2023. Συμπληρώνονται φέτος 110 χρόνια ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἠπείρου.«483 χρόνια σκλαβιᾶς μᾶς γεμίζουνε μνῆμες...110...

Περισσότερα

Τό μέτωπο τῆς Ἠπείρου

Τό μέτωπο τῆς Ἠπείρου

 Β΄ Ὁ ἀέρας τῆς λευτεριᾶς στά Γιάννενα!Πολύμηνος, πεισματώδης ὁ ἀγώνας γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πρωτεύ­ου­σας τῆς Ἠπείρου, πού κινητοποίησε τόν...

Περισσότερα

Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης

Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης

Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης (1923)Ἡ ἥττα τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ στή Μικρά Ἀσία καί ἡ σφαγή κι ἐκδίωξη τῶν ἑλληνικῶν πληθυσμῶν...

Περισσότερα

Νικόλαος Κασομούλης, ὁ στρατιωτικός ἀπομνημονευματογράφος

Νικόλαος Κασομούλης, ὁ στρατιωτικός ἀπομνημονευματογράφος

  «Ὁ ὑπογεγραμμένος ἐν τῇ παρούσῃ μου Νικόλαος Κωνστ. Κασομούλης, γεννηθείς εἰς Κοζάνην πόλιν Μακεδονίας κατά τό 1795, Αὐγούστου 20...

Περισσότερα

Τό γιορτάσι τῆς Σάμου

Τό γιορτάσι τῆς Σάμου

  Τό νησί τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἡ Σά­μος, μέ τά ξακουστά ἀγγεῖα, μέ τήν ὀργιώδη βλάστηση, τά πανέμορφα ἀξιο­θέ­­ατα, τό...

Περισσότερα

Καταστροφή

Καταστροφή

1922 (συνέχεια)Ὁ Διχασμός πού εἶχε ἐπεκταθεῖ καί στό στράτευμα, ἡ ἐλλειμματική στρατιωτική ἡγεσία (ὁ ἀρχιστράτηγος Χατζανέστης διηύθυνε τίς ἐπιχειρήσεις ἀπό...

Περισσότερα

Ὁ σμυρνιός πολεμικός καλλιτέχνης

Ὁ σμυρνιός πολεμικός καλλιτέχνης

  Τή φθινοπωρινή αὐγή τῆς 28ης Ὀ­κτωβρίου 1940, σάν βρόντηξε τό ἡρωικό ΟΧΙ καί ξέσπασε ὁ ἑλληνοϊταλικός πόλεμος, ἕνας 64χρονος...

Περισσότερα

Ἀδιέξοδο σέ ὅλα τά ἐπίπεδα 1921 (συνέχεια)

Ἀδιέξοδο σέ ὅλα τά ἐπίπεδα 1921 (συνέχεια)

Τό 1921 ξεκίνησε μέ ἄσχημους οἰ­ωνούς. Ἀρχικά, οἱ σύμμαχοι μέ ἀφορμή τήν ἐπάνοδο τοῦ βασιλιᾶ Κωνσταντίνου -ἀπό πίσω βέβαια κρύβονταν...

Περισσότερα

DÖNÜŞ

DÖNÜŞ

 Ὅταν ἤμουν φοιτήτρια εἶχα δια­βά­σει πολλά βιβλία, διηγήματα καί μυθι­στο­ρήματα, πού εἶχαν σχέ­ση μέ τή Μι­κρασιατική Καταστρο­φή καί τή Γε­νο­κτο­νία...

Περισσότερα

Τό μισοτελειωμένο σπιτικό

Τό μισοτελειωμένο σπιτικό

Τήν ἱστορία γιά τό ἀρχοντικό σπίτι τῆς οἰκογένειάς μας στό σημερινό Eren­koy τῆς Μ. Ἀσίας τήν εἶχα ἀκούσει πολλές φορές...

Περισσότερα

Μεγάλες Δυνάμεις καί συμφέροντα

Μεγάλες Δυνάμεις καί συμφέροντα

Τό σχέδιο τοῦ αἰγύπτιου στρατηλάτη Ἰμπραήμ νά ὑποτάξει τούς ἑλληνικούς πληθυσμούς καί νά καταστείλει τήν Ἐπα­νάσταση τοῦ 1821 ἀποτυχαίνει παταγω­δῶς...

Περισσότερα

Ἡ Ἑλλάδα στόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 1917

Ἡ Ἑλλάδα στόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 1917

Ἡ ἐκθρόνιση τοῦ Κωνσταντίνου - Ἡ Ἑλλάδα στόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 1917 (συνέχεια) Οἱ διεθνεῖς ἐξελίξεις στίς ἀρχές τοῦ 1917 ἐπηρέασαν...

Περισσότερα

Ἡ Ἑλλάδα τῶν δύο ἠπείρων καί τῶν πέντε θαλασσῶν 1920_ συνέχεια

Τό 1920 ξεκίνησε μέ τούς καλύτερους οἰωνούς γιά τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Μέ θλιβερή ἐξαί­ρεση τή...

Περισσότερα

Ὁ ἄγνωστος σωτήρας τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας

Ὁ ἄγνωστος σωτήρας τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας

Ὁ ἀμερικανός Asa Jennings (Ἔιζα Τζέν­ιν­γκς) ἔφτασε στή Σμύρνη τόν Ἰού­λιο τοῦ 1922 ὡς ἀπεσταλμένος τῆς Χρι­στιανικῆς Ἕνωσης Νέων (YMCA)...

Περισσότερα

Ὁ Μαῦρος Καβαλάρης

Ὁ Μαῦρος Καβαλάρης

  «Ἕνα μεσημέρι τοῦ Σεπτέμβρη 1922, ἔμπαινε ὁ Ἀρχηγός ἐπικεφαλῆς ἐ­παναστατημένων στρα­τι­ωτικῶν τμη­μάτων.   Μαῦρος, σκονι­σμέ­νος, σκοτεινός, παλιο­ντυ­μέ­νος, ἀδύνατος, ἄγρι­ος...

Περισσότερα

Ἀκριβή μου Μικρασία

Ἀκριβή μου Μικρασία

«Τά χώματα τῆς γῆς πού ἀγάπησεςἀπό τή νέα κοιτᾶς πατρίδα,σάν μία ἐλπίδα πού δέν χάνεταικαί λάμπει στήν καρδιά: ἡλιαχτίδα!»Γ. Λιάκου...

Περισσότερα

Ὁ ἐθνικός διχασμός παγιώνεται

Ὁ ἐθνικός διχασμός παγιώνεται

Ὁ ἐθνικός διχασμός παγιώνεται1916 (συνέχεια) Τήν ὥρα πού, λόγῳ τῆς αὐξα­νό­με­νης ὄξυνσης ἀνάμεσα σέ Βενιζελικούς καί Ἀντιβενιζελικούς, οἱ ἐπικείμενες ἐ­κλογές τοῦ...

Περισσότερα

Ὁ Ἐθνικός Διχασμός παγιώνεται

Ὁ Ἐθνικός Διχασμός παγιώνεται

Ἀπό τή Μεγάλη Ἰδέα στή μεγάλη καταστροφή Ὁ Ἐθνικός Διχασμός παγιώνεται 1915 (συνέχεια)   Δυστυχῶς, ἡ παραίτηση τοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου ἀπό τήν πρωθυπουργία...

Περισσότερα

Τό δράμα τῆς ὀρχήστρας

Τό δράμα τῆς ὀρχήστρας

«Νά ξερένεται ἡ γούλα μ’, ἄν ἀνασπάλω σε πατρίδα μ’». (Νά μοῦ στεγνώσει ὁ λαιμός, ἄν σέ ξεχάσω, πατρίδα μου).  ...

Περισσότερα

Μαρῖνος Ριτσούδης, ἕνας σύγχρονος φιλάδελφος ἥρωας

Μαρῖνος Ριτσούδης, ἕνας σύγχρονος φιλάδελφος ἥρωας

  Ἦταν  24 Μαρτίου τοῦ 1999, ὅταν  ἐκτοξεύτηκαν οἱ πρῶτοι πύραυλοι ἀπό τήν Ἀδριατική καί ἔπληξαν συστήματα ἀεράμυνας στό Κόσοβο...

Περισσότερα

Ὁ Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος καί ἡ ἀρχή τοῦ Διχασμοῦ

Ὁ Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος καί ἡ ἀρχή τοῦ Διχασμοῦ

Ἀπό τή Μεγάλη Ἰδέα στή μεγάλη καταστροφή Ὁ Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος καί ἡ ἀρχή τοῦ Διχασμοῦ 1913-1914  Στή ρίζα τῶν γεγονότων, πού...

Περισσότερα

Ἡ συμβολή τῶν Μικρασιατῶν στήν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821

Ἡ συμβολή τῶν Μικρασιατῶν στήν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821

  Τό 1821 ἦταν ἕνας πανεθνικός ξεσηκωμός, στόν ὁποῖο ἔδωσαν τό «πα­ρών» ὅλοι οἱ Ἕλληνες, προσφέροντας ὅ,τι καθένας μποροῦσε. Δέν...

Περισσότερα

Πατρογονική μικρασιατική γῆ Γ

Πατρογονική μικρασιατική γῆ Γ

  Στίς βορειοανατολικές ἀκτές τῆς Μικρᾶς Ἀσίας δεσπόζει ὁ Πόντος. Στήν ἀρχαιότητα γίνεται πεδίο ἔντονου ἑλ­λη­νικοῦ ἀποικισμοῦ. Πρώτη ἡ Μίλητος...

Περισσότερα

Ἡ ὀκτάχρονη τραγωδία τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Ἡ ὀκτάχρονη τραγωδία τοῦ Ἑλληνισμοῦ

ΕἰσαγωγήΣυμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια ἀπό τήν πυρπόληση τῆς Σμύρνης, ἡ ὁποία ταυτίζεται συχνά μέ τή Μικρασιατική Καταστροφή. Πολλοί τή θεωροῦν...

Περισσότερα

Νικολῆς Ἀποστόλης, ἀτρόμητος ναυμάχος

Νικολῆς Ἀποστόλης, ἀτρόμητος ναυμάχος

Δέν πέρασε οὔτε μήνας ἀπό τότε πού ξέσπασε ἡ Ἐπανάσταση στόν Μοριά... 20 Ἀπριλίου 1821. Ἑπτά χιλιάδες Τοῦρκοι στό λιμάνι...

Περισσότερα

Ὁ ἀφανισμός τῶν χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας

Ὁ ἀφανισμός τῶν χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας

Ὁ ἀφανισμός τῶν χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας:ἕνα ὀργανωμένο ἐγκληματικό σχέδιο τῶν Νεότουρκων Ὁ ἀφανισμός τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τή Μικρά Ἀσία (Ἰωνία...

Περισσότερα

Μικρασία: Ἁγίων καί μαρτύρων γῆ

Μικρασία: Ἁγίων καί μαρτύρων γῆ

  Ἀπό τότε πού ὁ μέγιστος τῶν Ἑλ­λή­νων ποιητῶν, ὁ Ὅμηρος, ἔψαλλε τά «κλέα» τῶν Παναχαιῶν στήν Ἰωνία, σφραγίστηκε ἐκεῖ...

Περισσότερα

Πατρογονική μικρασιατική γῆ Β

Πατρογονική μικρασιατική γῆ Β

Συνεχίζουμε τό μικρό ὁδοιπορικό μας στίς ἀλύτρωτες πατρίδες, ὅπου ὅλα βοοῦν γιά τόν ἑλληνικό παλμό. «Ἀπ᾽ ὅλες τίς πόλεις τῆς...

Περισσότερα

Χριστούγεννα στή σκλαβιά καί στήν Ἐθνεγερσία

Χριστούγεννα στή σκλαβιά καί στήν Ἐθνεγερσία

  «Ἦταν καί ἕνα συνήθιο εἰς Ἀθήνα, οἱ ἄρχοντες προεστοί, εἰς τήν παραμονήν τῶν Χριστουγέννων, ...ἐδιόριζαν δυό νυκοκυραίους καί ἕναν...

Περισσότερα

Λευτεριά - Ἕνωση

Λευτεριά - Ἕνωση

  Ἡ πανέμορφη Κρήτη φορᾶ τά γιορτινά της. Ἕνα ἄρωμα λευτεριᾶς τήν περιλούζει ἀπ᾽ ἄκρη σ᾽ ἄκρη. Οἱ γαλανό­λευκες σημαῖες...

Περισσότερα

Πατρογονική μικρασιατική γῆ

Πατρογονική μικρασιατική γῆ

Α΄Μέ τήν ἀνατολή τῆς νέας χρονιᾶς, τοῦ 2022, ἡ ἐθνική μνήμη γυρίζει ἕναν αἰώνα πίσω. Στέκεται μέ σεβασμό, μέ τιμή...

Περισσότερα

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ  ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

Μνήμη - Ἀγώνας γιά τήν ἀναγνώρισή της.    Στίς 19 Μα­­ΐου, κάθε χρόνο, θυ­μόμαστε καί τιμοῦμε τήν ἀλησμόνη­τη πά­τρια ποντία γῆ...

Περισσότερα

Καποδίστριας

Καποδίστριας

Ἡ καρδιά πού χτυποῦσε γιά τήν Ἑλλάδα   Βρισκόμαστε λίγους μῆνες πρίν τούς ἑορτασμούς τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἑλ­ληνική Ἐπανάσταση...

Περισσότερα

Ἦταν Σεπτέμβρης

Ἦταν Σεπτέμβρης

  Ποιά ἱστορική συγκυρία, ἄραγε, σημείωσε τά ματωμένα ὁρόσημα τῆς ἱστορίας τῆς Θράκης στίς σελίδες τοῦ Σεπτεμβρίου;  Ἦταν Σεπτέμβρης τοῦ...

Περισσότερα

Ὁ «ἄγγελος» τῆς Σμύρνης

Ὁ «ἄγγελος» τῆς Σμύρνης

   Τή γραφική κωμόπολη τῆς Προποντίδας, τήν Τρίγλια, ἐπισκέπτεται στά 1868 ὁ μητροπολίτης Προύσης Νικόδημος. ᾿Από τό πλῆθος πού τόν...

Περισσότερα

Ὁ "ἄγγελος" τ' Ἀιβαλιοῦ

Ὁ "ἄγγελος" τ' Ἀιβαλιοῦ

Ὁ «Ἄγγελος» τ' Ἀιβαλιοῦ    Σεπτέμβριος· κι ἡ γιορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μαζί μ' ὅλες τίς σταυρωμένες καί ἀλύτρωτες...

Περισσότερα

Ἑκατό χρόνια ἐλεύθερη Θράκη

Ἑκατό χρόνια ἐλεύθερη Θράκη

   Συμπληρώνονται φέτος ἑκατό χρό­νια ἀπό τήν ἐνσωμάτωση τῆς Δυ­τικῆς Θράκης στήν Ἑλλάδα. Βέβαια μέ τή Συν­θήκη τῶν Σεβρῶν, τό...

Περισσότερα

Θέλει ἀρετήν καί τόλμην ἡ ἐλευθερία

«Θέλει ἀρετήν καί τόλμην ἡ ἐλευθερία» Ἀνδρέας ΚάλβοςἩ ἐλευθερία εἶναι ἄκρως κακοποιημένη ἔννοια στίς σύγχρονες κοινωνίες. Ἡ ἀνάλυση τῶν συμβαινόν­των...

Περισσότερα

Τά σιωπηλά Χριστούγεννα τοῦ Παπανικολῆ

Τά σιωπηλά Χριστούγεννα τοῦ Παπανικολῆ

  Ἄν βρεθεῖς στόν Πειραιᾶ, μπροστά στό ναυτικό μουσεῖο, θά δεῖς μιά παλιά γέφυρα ἱστορικοῦ ὑποβρυχίου. Θά δια­βά­σεις τό ὄ­νομά...

Περισσότερα

Ἡ ἐπική μάχη τοῦ Κιλκίς (19-21 Ἰουνίου 1913)

Ἡ ἐπική μάχη τοῦ Κιλκίς (19-21 Ἰουνίου 1913)

 Στή μνήμη τοῦ πολιούχου της ἁγί­ου Δημητρίου (26-10-1912) ἡ Θεσ­σα­λονίκη πανηγυρίζει θριαμβευτικά τήν ἀποτίναξη τῆς μακραίωνης τουρ­κικῆς σκλαβιᾶς. Ἀντίθετα, τό...

Περισσότερα

Ο ΧΡΥΣΑΕΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Ο ΧΡΥΣΑΕΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Μπαίνω μέ ἐνθουσιασμό στήν αἴθουσα καί ἀφήνοντας ἕνα μεγάλο βιβλίο στήν ἕδρα χαμογελῶ στό ζωηρό Γ΄2:- Καλημέρα παιδιά! Εἶστε ἕτοιμοι...

Περισσότερα

Ἡ κυρά τῆς Ρῶ ὑψώνει τή γαλανόλευκη καί

Ἡ κυρά τῆς Ρῶ ὑψώνει τή γαλανόλευκη καί

Τό πραγματικό της ὄνομα ἦταν Δέσποινα Ἀχλαδιώτη. Στό πανελλήνιο, ὅμως, ἔμεινε γνωστή ὡς ἡ κυρά τῆς Ρῶ, ἀλλά καί ὡς...

Περισσότερα

19 Μαϊου: Μνήμη γενοκτονίας ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ

19 Μαϊου: Μνήμη γενοκτονίας ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ

  Πέρα στή μακρινή Κολχίδα τοῦ Ἰάσονα, τά ἀνυπόταχτα, ἄγρια βουνά τοῦ Πόντου, ἀγέραστα καί πάντα θαλερά, ρίχνουν βαρύ τόν...

Περισσότερα

Ἡμερολόγιο ἐκστρατείας

Ἡμερολόγιο ἐκστρατείας

«Τό καταλληλότερον ράπισμα»    Μάρτιος 1919. Ὁ ἑλληνικός στρατός ἔχει ἀπελευθερώσει τό Κιλκίς καί τή Δοϊράνη καί τίς ἐνδιάμεσες περιοχές, ἡ...

Περισσότερα

Αἱμάτινη σπονδή

Αἱμάτινη σπονδή

 Τό Μουσεῖο τοῦ Καλαβρυτινοῦ Ὁ­λοκαυτώματος στεγάζεται στό κτήριο τοῦ παλαιοῦ δημοτικοῦ σχολείου, πού ἔχει χαρακτηριστεῖ ἱστορικό διατηρητέο μνημεῖο. Σέ αὐτό...

Περισσότερα

Γαλανόλευκη μέ σταυρό

Γαλανόλευκη μέ σταυρό

  Γενά­ρης τοῦ 1822. Ἡ Ἑλληνική  Ἐ­πανά­στα­ση κοντεύει νά κλείσει χρόνο. Παντοῦ οἱ Ἕλληνες ξεσηκώνονται καί σηκώνουν μπαϊράκια. Σύμφωνα μέ...

Περισσότερα

ΠΟΝΤΟΣ… ΠΟΝΟΣ

ΠΟΝΤΟΣ… ΠΟΝΟΣ

- Γιαγιά, ποιοί εἶναι ὅλοι αὐτοί πού περπα­τᾶ­νε; Γιατί ἔχεις αὐτή τή φωτογραφία πάνω στό κομοδίνο σου; ρω­τοῦ­σα ἀπό μικρή...

Περισσότερα

Ἡ "γλῶσσα" τῆς Βεργίνας

Ἡ "γλῶσσα" τῆς Βεργίνας

   Ὁ Μανόλης Ἀνδρόνικος, ὁ ἐθνικός μας ἀρχαιολόγος (1919-1992), πῆρε μέρος στίς ἀνασκαφές τοῦ ἀνακτόρου τῆς Βεργίνας, κοντά στή Βέροια...

Περισσότερα

Ἑλλάδα ἐδῶ!

Ἑλλάδα ἐδῶ!

  Τά μάτια του βυθομετροῦνε τό σκοτάδι ἀνήσυχα. Μέ τσιτωμένες τίς αἰσθήσεις ἀφουγκράζεται. Δίπλα ὁ Μαρδόνιος βηματίζει νευρικά. Αὔριο... μέ...

Περισσότερα

Τό κύρος τοῦ Κίρο

Τό κύρος τοῦ Κίρο

 Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ πολύς Κίρο Γκλιγκόροφ κατά τή διάρκεια τοῦ 94χρονου βίου του ὑπέστη πολλές πολιτικές μεταλλάξεις. Ἀρχικά ἐμφανίσθηκε...

Περισσότερα

O Μακεδονικός αγώνας συνεχίζεται

O Μακεδονικός αγώνας συνεχίζεται

«Να ξέρετε πως αν τρέξουμε να σώσουμε την Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει. Θα μας σώσει από την βρώμα...

Περισσότερα

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΓΗ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΓΗ

 Μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε σέ ὅλους μία εἴδηση πού ἔρχεται ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τοῦ Αἰγαίου, καί συγκεκριμένα ἀπό τή μαρτυρική...

Περισσότερα

Ἰωάννης Δόμπολης: ὅλο τό βιός γιά τήν ἑλληνική παιδεία

Ἰωάννης Δόμπολης: ὅλο τό βιός γιά τήν ἑλληνική παιδεία

Ἴσως νά εἶναι ὁ μόνος ἠπειρώτης ἐθνικός εὐεργέτης πού δέν γεννήθηκε στήν Ἑλλάδα. Κι ὅμως ἡ καρδιά του χτυποῦσε 100%...

Περισσότερα

«Ἀπ᾽ τά κόκκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά...»

«Ἀπ᾽ τά κόκκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά...»

Μάθημα ἱστορίας στήν Γ΄ γυμνασίου. Μπαίνω σκεπτική στήν αἴθουσα μετά ἀ­πό μία συζήτηση στό γραφεῖο. Τό Γ3 ὅ­μως ἔχει πάντοτε...

Περισσότερα

Ὁ ποιητής ἥρωας

Ὁ ποιητής ἥρωας

  «Ἑλλάς, τό μεγαλεῖο σου βασίλεμα δέν ἔχει.     Καί δίχως γνέφια τούς καιρούς ἡ δόξα σου διατρέχει.    Ὅσες φορές...

Περισσότερα

Ἡ προσφυγομάνα Παναγιά

Ἡ προσφυγομάνα Παναγιά

 Μέσα Ὀκτωβρίου 1931… Μ’ ὅλες τίς μνῆ­μες νωπές νά βαραίνουν στούς ὤ­μους του ξεκίνησε ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἀμ­βρόσιος Σουμελιώτης γιά τόν...

Περισσότερα

Ἀμάραντο στεφάνι δόξας!

Ἀμάραντο στεφάνι δόξας!

  Γεννήθηκε στήν Πύλο τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1888. Καταγόταν ἀπό οἰκογένεια εὔ­πορη καί ἀριστοκρατική. Πρόκειται γιά τό γένος Τζικλητήρα τῶν μεγάλων...

Περισσότερα

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 Στίς 31 Ἰουλίου τοῦ 1829 ἡ Δ´ Ἐθνοσυνέλευση κατέγραψε στό Η´ ψήφισμά της τό λεγόμενο «Τάμα τοῦ Ἔθνους». Δηλώνεται σ’ αὐτό...

Περισσότερα

Τό δρᾶμα τῆς Δράμας

Τό δρᾶμα τῆς Δράμας

    Τόν βαρύ ζυγό τῆς βουλγαρικῆς κατοχῆς σηκώνει ἡ Δράμα στόν Α΄ Βαλκανικό πόλεμο τοῦ 1912. Μέ πόνο ψυχῆς παρακολουθεῖ...

Περισσότερα

Ματωμένος Δεκέμβριος

Ματωμένος Δεκέμβριος

  13 Δεκεμβρίου 1943. Βάφονται στό αἷμα τά ἱ­στορικά Καλάβρυτα. Τά χιτλερικά πολυ­βόλα ἀφανίζουν τό πιό εὔρωστο κομμάτι τοῦ πληθυσμοῦ, 1.300...

Περισσότερα

Εὐγένιος Βούλγαρις ὁ πρίγκηπας τοῦ πνεύματος (1716 – 1806)

Εὐγένιος Βούλγαρις ὁ πρίγκηπας τοῦ πνεύματος (1716 – 1806)

  Ὑπῆρξε πνεῦμα φωτισμένο, μέ ὀρθόδοξη αὐτοσυν­ειδησία, πρότυπο ἤθους, κανόνας ἀρετῆς• ἔχοντας τή σφραγίδα τῆς δωρεᾶς ὁ Εὐγένιος Βούλγαρις συνέβαλε...

Περισσότερα

Περί Γενοκτονιῶν ὁ λόγος

Περί Γενοκτονιῶν ὁ λόγος

 Ζοῦμε σέ μία ἐποχή ὅπου γίνεται πολύς λόγος γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, καί ἰδιαίτερα γιά γενοκτονίες καί ἐθνοκαθάρσεις. Τό διεθνές...

Περισσότερα

Γυναῖκες τῆς Νάουσας

Γυναῖκες τῆς Νάουσας

  Στέκεται ὁρόσημο στήν ἱστορία τῆς Νάουσας ἐκείνη ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς 19ης Φεβρουαρίου τοῦ 1822. Ὅλο τό δυναμικό...

Περισσότερα

Ἔτσι πήραμε τά Γιάννενα 21 Φεβρουαρίου 1913

Ἔτσι πήραμε τά Γιάννενα 21 Φεβρουαρίου 1913

  Στή μνήμη τοῦ πολιούχου της ἡ Θεσσαλονίκη ἀνασαίνει ἐλεύθερα. Μέ ὑψωμένες τίς γαλανόλευκες, μέσα σ᾿ ἕνα παραλήρημα χαρᾶς καί...

Περισσότερα

Ἱκεσία γιά τήν Πατρίδα

Ἱκεσία γιά τήν Πατρίδα

Ἦχος δʹ. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ σταυρῷ Ὡς τετοκυῖα τὸν Θεὸν τῶν ἁπάντων, ταῖς μητρικαῖς Σου πρὸς αὐτὸν ἱκεσίαις, Θεογεννῆτορ Κόρη...

Περισσότερα

Ἡ Ἀρμενία ἀναγνώρισε τήν Γενοκτονία τῶν Ἐλλήνων

Ἡ Ἀρμενία ἀναγνώρισε τήν Γενοκτονία τῶν Ἐλλήνων

 Ἡ πρόσκληση τοῦ προέδρου τῆς Ἀρ­μενίας τό 2010 γιά νά μιλήσω στό διεθνές συνέδριο στό Ἐρεβάν, μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση...

Περισσότερα

Ὁροθεσίες

Ὁροθεσίες

   Ἡ μνήμη μέσα τους καίει, αὐτά τά χώματα κάποτε ἦταν δικά τους. Σέ κεῖνο τό ποτάμι τραγουδοῦσαν, σέ κείνη...

Περισσότερα

Ἠλίας Μηνιάτης, ὁ φλογερός διδάσκαλος τοῦ Γένους

Ἠλίας Μηνιάτης, ὁ φλογερός διδάσκαλος τοῦ Γένους

 «Χριστιανέ, καθώς ἡ πίστις σου εἶναι ἀληθινή καί ἁγία, ἔτσι πρέπει νά εἶναι καί ἡ ζωή σου. Ἄν αὐτή δέν...

Περισσότερα

Στρατόπεδο τοῦ Παύλου Μελᾶ

Στρατόπεδο τοῦ Παύλου Μελᾶ

 Οἱ μαῦρες φτεροῦγες τῆς χιτλερικῆς νύχτας ἔχουν τυλίξει πιά τή Νύμφη τοῦ Θερμαϊκοῦ. Ἰταμά ποδοπατάει τό χῶμα της τό ἑλληνικό...

Περισσότερα

Ἀντιηρωϊκή ἐποχή

Ἀντιηρωϊκή ἐποχή

 Ζοῦμε σέ κατ’ ἐξοχήν ἀντιηρωική ἐποχή. Ὡς ἄνθρωποι πού βιώνουμε ἔκδηλη τήν παρακμή, ἀπόρροια τῆς πνευμα τικῆς κρίσης πού μᾶς...

Περισσότερα

Ὑπάρχει ἐλπίδα;

Ὑπάρχει ἐλπίδα;

Ἡ οἰκονομική κατάσταση στή χώρα μας εἶναι ἤδη ζοφερή. Πῶς φθάσαμε ἐδῶ; Θά διδαχθοῦμε, ἄν ἀνατρέξουμε σέ προηγούμενες περιόδους παρακμῆς...

Περισσότερα

Τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων καί ἡ ἐπικαιρότητά του

Τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων καί ἡ ἐπικαιρότητά του

 Μετά τή νίκη τους κατά τοῦ Μαξεντίου (312 μ.Χ.) οἱ δύο συναυτοκράτορες Μέγας Κωνσταντῖνος καί Λικίνιος συναντήθηκαν στά Μεδιόλανα (σημερινό...

Περισσότερα

Ποιό σπίτι τοῦ Κεμάλ;

Ποιό σπίτι τοῦ Κεμάλ;

Στίς 19 Μαΐου 2010, ἡμέρα μνήμης τῆς γενοκτονίας τῶν 353.000 Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καί τοῦ ξεριζωμοῦ 1.500.000 ὁμοεθνῶν μας ἀπό τίς...

Περισσότερα

"Δέν ἔχομε καιρό γιά ἀσπασμούς"

"Δέν ἔχομε καιρό γιά ἀσπασμούς"

 Ὑπάρχουν ἥρωες πού ἀναδείχθηκαν μέ τήν αὐτοθυσία τους στήν ὥρα τῆς μάχης. Ὑπάρχουν ὅμως καί ἥρωες πού τούς ἀνέδειξαν τέτοιους...

Περισσότερα

Χτυπᾶτε, εἶμαι Ἕλληνας παπάς

Χτυπᾶτε, εἶμαι Ἕλληνας παπάς

  Στόν τόπο μας ἡ ἱστορία τῆς κατοχῆς ἔχει συνδεθεῖ μέ ἀξιόλογες ἐκκλησιαστικές προσωπικότητες. Μία ἀπ᾿ αὐτές, πού κατατάχθηκε ἤδη...

Περισσότερα

Ἐμεῖς οἱ ῞Ελληνες

  «... Θά ἤθελα νά ἤμουν Ἑλληνίδα, νά εἶχα γεννηθεῖ ὀρθόδοξη, νά μεταλάμβανα τή θεία Κοινωνία καί νά φιλοῦσα τίς...

Περισσότερα

Ὁ ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας

Ὁ ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας

  Στήν ὄμορφη συμπρωτεύουσα, νότια τῆς Ἐγνατίας ὁδοῦ , πρός τή θάλασσα, βρίσκεται ὁ ναός τῆς Ἁγίας Σοφίας. Μαζί μέ...

Περισσότερα

Κεφάλαιο καί πατρίδα

Κεφάλαιο καί πατρίδα

Γράμμα σ' ἕναν νέο  Ἀγαπητό μου παιδί,  Εἶχα καιρό νά διαβάσω στόν τοῖχο σύνθημά σου, καί φοβήθηκα μήπως ἀπόκαμες στόν ἀγώνα...

Περισσότερα

Οἱ μαγεμένες τῆς Θεσσαλονίκης

Οἱ μαγεμένες τῆς Θεσσαλονίκης

  Βρισκόμαστε στή Θεσσαλονίκη τοῦ 2ου αἰώνα μ.Χ.. Στό ὕψος περίπου τῆς Ἀρχαίας Ἀγορᾶς, στή σημερινή ὁδό Ἐγνατία εἶχε τήν...

Περισσότερα

Τό ὁλοκαύτωμα

Τό ὁλοκαύτωμα

 Τήν 27η Ἰανουαρίου τιμοῦμε τή μνήμη τῶν θυμάτων τῆς ναζιστικῆς θηριωδίας. Τό ὁλοκαύτωμα, ὅπως ἐπικράτησε νά λέγεται, εἶχε ὡς θύματα...

Περισσότερα

Ἱστορικές νοσταλγίες ἀπό τή γαλανόλευκη Κορυτσά

Ἱστορικές νοσταλγίες ἀπό τή γαλανόλευκη Κορυτσά

  Γνωστή σέ ὅλους μας καί νοσταλγικά ἀγαπητή, ἡ ἡρωική Κορυτσά, τό «Παρίσι τῶν Βαλκανίων», ὅπως ὀνομάστηκε. Ἡ πόλη μέ...

Περισσότερα

Ὁ μνημειώδης Παρθενών καί τό μνημεῖο τῆς ἰδεοληψίας

  Φραγκοδίαιτος τολμηρός σκηνοθέτης παρουσίασε σέ «ἐνημερωτικό» βίντεο στό νέο Μουσεῖο τῆς ᾿Ακρόπολης μαυροντυμένους νά γκρεμίζουν τό ἄγαλμα τῆς ᾿Αθηνᾶς...

Περισσότερα

Ὁ ναύαρχος τῆς νίκης

Ὁ ναύαρχος τῆς νίκης

 Πολύ σημαντική γιά τήν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τοῦ Α΄ Βαλκανικοῦ πολέμου ἦταν ἡ δράση τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, τό ὁποῖο μάλιστα...

Περισσότερα

Πρῶτα ἡ πατρίδα!

Πρῶτα ἡ πατρίδα!

Στή ναυμαχία τῆς «Ἕλλης» (4/12/1913) ὁ ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης κατέκτησε ὄχι μόνο τή νίκη ἀλλά καί τό θαυμασμό τῶν Ἑλλήνων...

Περισσότερα

Τί λαός εἴμαστε;

Τί λαός εἴμαστε;

Ἡ περιπέτεια στήν ὁποία εἰσῆλθε ἡ χώρα μας λόγῳ τῆς ἀλόγιστης ἐπί τριακονταετία διαχείρισης τῶν οἰκονομικῶν της, εἶχε ὡς συνέπεια...

Περισσότερα

Παῦλος Κουντουριώτης, ὁ πιστός ναύαρχος

Παῦλος Κουντουριώτης, ὁ πιστός ναύαρχος

 Μία ἰδιαίτερη μορφή στούς Βαλκανικούς Πολέμους, πού προκαλεῖ θαυμασμό καί συγκλονισμό, ὑπῆρξε ὁ γενναῖος ὑδραῖος ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης. Ξεκίνησε ἀπό...

Περισσότερα

Τά ματωμένα ράσα

Τά ματωμένα ράσα

«Ἡ Ἐκκλησία πολλάκις τόν τελείως δευτερογενῆ δι’ αὐτήν ἐθνικόν σκοπόν ἔθεσεν ὑπεράνω τῶν καθαρῶς θρησκευτικῶν», ὑποστήριζε ὁ Ἰωάννης Συκουτρῆς. Καί...

Περισσότερα

Ἀποθέωση καί τραγωδία

Ἀποθέωση καί τραγωδία

Ἕνα γεγονός τραγωδία, ἕνα πλοῖο θρύλος, μία ἀποτίμηση ἄκρως διδακτική ἔχουν 100χρονη ἐπέτειο φέτος.  Στίς 14 Ἀπριλίου τοῦ 1912, λίγο...

Περισσότερα

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες

 «... Θά ἤθελα νά ἤμουν Ἑλληνίδα, νά εἶχα γεννηθεῖ ὀρθόδοξη, νά μεταλάμβανα τή θεία Κοινωνία καί νά φιλοῦσα τίς ἅγιες...

Περισσότερα

Μνήμη γενοκτονίας Ποντίων

Μνήμη γενοκτονίας Ποντίων

    Σινώπη, ᾿Αμάσεια, Σαμψούντα, Κερασούντα, Τραπεζούντα... πόλεις πανάρχαιες τῆς ἑλληνικῆς γῆς τοῦ Πόντου. Μία στατιστική στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα...

Περισσότερα

Ὁ «ἥρωας τῶν ἡρώων», ταγματάρχης Ἰωάννης Βελισσαρίου (1861-1913)

Ὁ «ἥρωας τῶν ἡρώων», ταγματάρχης Ἰωάννης Βελισσαρίου (1861-1913)

Ἑκατό ὁλόκληρα χρόνια κύλησαν ἀπό τόν ἡρωικό θάνατο τοῦ ταγματάρχη Ἰ. Βελισσαρίου, πού στίς 12 Ἰουλίου 1913 ἔπεσε γενναῖα στό...

Περισσότερα