Πρόγραμμα ὁμιλιῶν-μαθημάτων

Αἴθουσα «Ἀπολύτρωσις», Πέλοπος 7 :

      Κυριακή   6.30 μ.μ. Γενικό κήρυγμα. 
(Κατά τή διάρκεια τοῦ κηρύγματος, τά παιδιά ἀπασχολοῦνται δημιουργικά σέ εἰδικούς χώρους).

      Πέμπτη     8.30 μ.μ. Τμῆμα φοιτητριῶν. 

      Σάββατο   4.00 μ.μ. Συνάντηση μαθητριῶν Γυμνασίου-Λυκείου.

 

«Δημητρούλειον», Πέλοπος 2 - Ἁγ. Δημητρίου 93:

      Κυριακή   6.30 μ.μ.  Τμήματα παιδικῶν δραστηριοτήτων

                                       (λειτουργοῦν παράλληλα μέ τό κήρυγμα, πρός διευκόλυνση τῶν γονέων).

      Δευτέρα   8.30 μ.μ.  Κύκλος μελέτης ἁγ. Γραφῆς ἀνδρῶν.  

      Τρίτη        8.30 μ.μ.  Ἑρμηνεία ἁγ. Γραφῆς.

      Τετάρτη    5.00 μ.μ.  Κύκλος μελέτης ἁγ. Γραφῆς γυναικῶν.

      Τετάρτη    6.45 μ.μ.  Τμῆμα ἐπιστημόνων γυναικῶν.

      Σάββατο 10.00 π.μ.  Κατηχητικές συναντήσεις μαθητῶν.

      Σάββατο   7.00 μ.μ.  Τμῆμα φοιτητῶν.

      

 Ἀνατολικό Παράρτημα, Μαυρομιχάλη 23, περιοχή Μαρτίου:

      Κυριακή   5.30 μ.μ.  Γενικό κήρυγμα.

      Τρίτη        6.00 μ.μ.  Κύκλος μελέτης ἁγ. Γραφῆς γυναικῶν.

      Τετάρτη    5.00 μ.μ.  Κύκλος μελέτης ἁγ. Γραφῆς γυναικῶν.

 

 Δυτικό Παράρτημα, Ρήγα Φεραίου 72, Ἡλιούπολη:

      Κυριακή   5.00 μ.μ.  Ἀντιαιρετικά θέματα.

      Κυριακή   6.00 μ.μ.  Γενικό κήρυγμα.    

      Πέμπτη    5.00 μ.μ.  Κύκλος μελέτης ἁγ. Γραφῆς.