Ἅλωση Πόλεως

Τρεῖς Πόλεις

Τρεῖς Πόλεις

  Ἕντεκα αἰῶνες ἡ Κ&ome...

Περισσότερα

Γιά νά ἀνορθωθοῦμε

Γιά νά ἀνορθωθοῦμε

Στόν ἡμεροδεί&kappa...

Περισσότερα

Συμμαχία μέ τόν Θεό

Συμμαχία μέ τόν Θεό

Μάης μήνας κι ἡ σκέψη...

Περισσότερα

Ἐγκαίνια σκλαβιᾶς

Ἐγκαίνια σκλαβιᾶς

1453. Κωνσταντινούπολις. Ἀναπαμό δέν ἔχουν μῆνες τώρα τοῦ ἀλλόθρησκου οἱ βομβάρδες...

Περισσότερα

Πῆραν τήν πόλιν

Πῆραν τήν πόλιν

  Μπορεῖ στή γείτονα χώρα ἡ 29η Μαΐου νά γιορτάζεται πανηγυρικά...

Περισσότερα

Οἱ δύο ἁλώσεις

Οἱ δύο ἁλώσεις

Κωνσταντινούπολη. Τό τριπλό Θεοδοσιανό τεῖχος. Παρέμεινε ἄπαρτο ἐπί ὀκτώ αἰῶνες ὥς ...

Περισσότερα