Προηγούμενο Επόμενο

Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν (Λειτουργικό κήρυγμα)

Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν (Λειτουργικό κήρυγμα)

Μπορεῖ νά μεταμορφωθεῖ ὁ κόσμος μας;    Σήμερα ἀκούσαμε ἀπό τό...

Περισσότερα

Κυρ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος Μρ 9,17-31

Κυρ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος Μρ 9,17-31

Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου παιδιοῦ Λέξεις 18. ὅπου ἄν αὐτόν...

Περισσότερα

Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου

Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου

Ἡ Πασχαλιά μας (Ἑβ 2,11-18)    Μιά μικρή Πασχαλιά εἶναι ἡ...

Περισσότερα

Εὐαγγελισμός

Εὐαγγελισμός

 Ἁρμονικά συμπλέκονται αὐτόν τόν μήνα οἱ χαρούμενοι ἐαρινοί ἦχοι τῆς...

Περισσότερα

Ἡ δημώδης ποίηση καί τό «ποιητικό» 1821

Ἡ δημώδης ποίηση καί τό «ποιητικό» 1821

  «Ἄνθρωπος, πού δέν νιώθει ὥς τά κατάβαθα τῆς καρδιᾶς...

Περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821 (Α΄)

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821 (Α΄)

«Πρῶτος ὁ κλῆρος ἐφάνη εἰς τόν ἀγώνα μέ τόν σταυρόν...

Περισσότερα

Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως Μρ 8,34-38· 9,1

Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως Μρ 8,34-38· 9,1

Λέξεις:  8,34. ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ = νά σηκώσει τόν...

Περισσότερα

Ἐσθήτα νηστείας

Ἐσθήτα νηστείας

  Κάθε Μεγάλη Σαρακοστή προβάλλει ὡς ἐξαίρετη εὐκαιρία γιά ζύγι...

Περισσότερα

Παρακαταθήκη ἱερή

Παρακαταθήκη ἱερή

  Tήν ὥρα τῆς προσκομιδῆς -ἐκεῖ στήν κόγχη, ὅπου ἐπιτελεῖται...

Περισσότερα

FOR A BLESSED GREAT LENT!

FOR A BLESSED GREAT LENT!

By Stergios N. Sakkos University Professor    March is usually marked by the...

Περισσότερα

Ἀθεΐα ἡ σιωπή γιά τήν πίστη

Ἀθεΐα ἡ σιωπή γιά τήν πίστη

Ἡ  σιγή, λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, σέ θέματα πίστεως...

Περισσότερα

Γιατί κατακρίνουμε;

Γιατί κατακρίνουμε;

   Καταλαλιά καί κατάκριση εἶναι δύο σοβαρά πάθη, τά ὁποῖα...

Περισσότερα

Κυρ. Ὀρθοδοξίας Ἰω 1,44-52

Κυρ. Ὀρθοδοξίας Ἰω 1,44-52

Κλήση Φιλίππου καί Ναθαναήλ Λέξεις:44. Τῇ ἐπαύριον = τήν ἄλλη...

Περισσότερα

Ὀρθοδοξία: Ἡ νίκη πού νίκησε τόν κόσμο

Ὀρθοδοξία: Ἡ νίκη πού νίκησε τόν κόσμο

  Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά καυχηθεῖ γιά...

Περισσότερα

Ὀρθόδοξη λατρεία

Ὀρθόδοξη λατρεία

  Πανθομολογούμενος καί πολυθαυμαζόμενος εἶναι ὁ λατρευτικός πλοῦτος τῆς Ὀρθοδόξου...

Περισσότερα

Εἶναι τά δόγματα τροχοπέδη;

Εἶναι τά δόγματα τροχοπέδη;

  Σήμερα, πού τά πάντα ἀμφισβητοῦνται, πού ὁ ἄνθρωπος ἀναρωτιέται...

Περισσότερα

Τί σημαίνει Ὀρθοδοξία

Τί σημαίνει Ὀρθοδοξία

  Γιά τήν Ὀρθοδοξία πολλοί καί πολύ μιλοῦν στίς μέρες...

Περισσότερα

Κυρ. Τυρινῆς Μθ 6,14-21

Κυρ. Τυρινῆς Μθ 6,14-21

Λέξεις: 14. ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις = ἄν συγχωρᾶτε στούς...

Περισσότερα

Κυρ. Τυρινῆς Ρω 13,11-14,4

Κυρ. Τυρινῆς Ρω 13,11-14,4

Ἄς ξυπνήσουμε!   «Καί τοῦτο, εἰδότες τόν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς...

Περισσότερα

Μεγάλη Τεσσαρακοστή, οἱ σταθμοί της

Μεγάλη Τεσσαρακοστή, οἱ σταθμοί της

 Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή λέγεται καί εἶναι ἕνα ταξίδι. Ἕνα ταξίδι...

Περισσότερα

Ἡ βασίλισσα

Ἡ βασίλισσα

  Τά πάντα γύ­ρω της λάμπουν. Τρώ­ει σέ χρυσά πιάτα...

Περισσότερα

Πίστωση αἰωνιότητος

Πίστωση αἰωνιότητος

 Ἡ κυριαρχία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ πάνω στό θάνατο...

Περισσότερα

19 Φεβρουαρίου

19 Φεβρουαρίου

Ἡ ἀρχόντισσα τῆς ἀγάπης   19 Φεβρουαρίου. ῾Η Μητρόπολη τῶν ᾿Αθηνῶν ὑψώνεται...

Περισσότερα

Κυριακή Ἀπόκρεω (Μθ 25,31-45)

Κυριακή Ἀπόκρεω (Μθ 25,31-45)

῾Η Δευτέρα Παρουσία καί ἡ μέλλουσα Κρίση   ῾Η περικοπή τῆς...

Περισσότερα

Κυριακή τῆς Κρίσεως

Κυριακή τῆς Κρίσεως

Παγκόσμια δίκη   Τήν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας, πού εἶναι καί...

Περισσότερα

Κυρ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Μρ 2,1-12

Κυρ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Μρ 2,1-12

Ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ Λέξεις:1. Δι’ ἡμερῶν = μετά...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Κυριακή ἀσώτου)

Λειτουργικό κήρυγμα (Κυριακή ἀσώτου)

Ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου σέ τέσσερις φάσεις   Ἡ παραβολή τοῦ...

Περισσότερα

Ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου

Ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου

   Ἐγώ θέλω ἔτσι. Ἔχω ρυθμίσει τά πάντα. Θέλω τότε...

Περισσότερα

Κυριακή Ἀσώτου Λκ 15,11-32

Κυριακή Ἀσώτου Λκ 15,11-32

Τήν δύναμη τῆς μετανοίας καί τό μέγεθος τῆς θείας φιλανθρωπίας...

Περισσότερα

Γιατί, Θεέ;…

Γιατί, Θεέ;…

  Τό μεγαλύτερο ἴσως «γιατί;» πού ἐπικαλεῖται ὁ ἄνθρωπος τῶν...

Περισσότερα

Τελώνης καί Φαρισαῖος

Τελώνης καί Φαρισαῖος

  Ἀρχίζει ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου, πού διαρκεῖ δέκα ἑβδομάδες...

Περισσότερα

Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου Λκ 18,10-14

Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου Λκ 18,10-14

 Tήν προσευχή ἔχει ὡς θέμα καί ἡ ἀμέσως ἑπόμενη παραβολή...

Περισσότερα

Τριώδιο

Τριώδιο

   Συλλογιέμαι πώς ἐκεῖνο πού πραγματικά εἴμαστε, τό βαθύ καί...

Περισσότερα

Ὁδηγός ζωῆς

Ὁδηγός ζωῆς

 Τήν καθολική χρησιμότητα τῶν λόγων τῆς ἁγίας Γραφῆς καί τήν...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΖ΄ Ματθαίου Μθ 15,21-28

Κυρ. ΙΖ΄ Ματθαίου Μθ 15,21-28

῾Η θεραπεία τῆς θυγατέρας τῆς Χαναναίας  ῾Η συνάντηση τοῦ ᾿Ιησοῦ μέ...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΖ΄ Β΄ Κο 6,16-7,1

Κυρ. ΙΖ΄ Β΄ Κο 6,16-7,1

Ναός Θεοῦ - λαός Θεοῦ - παιδιά Θεοῦ   Στήν περικοπή...

Περισσότερα

SONG

SONG

"FOR FREEDOM TO COME"

Περισσότερα

Μορφές πού ξεχωρίζουν

Μορφές πού ξεχωρίζουν

Τά «παράσημα» τοῦ στρατηγοῦΜέσα στό λεύκωμα τῶν ἡρώων τῆς ἐθνικῆς...

Περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Γ΄ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Στή δεκαετία τοῦ ᾽30...

Περισσότερα

NATIONAL CELEBRATION OF MARCH 25

NATIONAL CELEBRATION OF MARCH 25

I LOVE GREECE!Worksheet Α. Write an acrostic poem using the word...

Περισσότερα