Προηγούμενο Επόμενο

Μιλοῦν οἱ τρεῖς Ἱεράρχες

Μιλοῦν οἱ τρεῖς Ἱεράρχες

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Ἡ δημιουργία Στέκεσαι μπροστά στόν κόσμο...Ρίξε ἕνα βλέμμα γύρω σου.Πόσο...

Περισσότερα

Μηνύματα ἐλπίδας ἀπό τούς τρεῖς Ἱεράρχες

Μηνύματα ἐλπίδας ἀπό τούς τρεῖς Ἱεράρχες

 Δίκαια χαρακτηρίσθηκαν οἱ ἅγιοι Τρεῖς Ἱεραρχες ὡς οἱ κήρυκες τῆς...

Περισσότερα

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καί τό κοινωνικό πρόβλημα

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καί τό κοινωνικό πρόβλημα

 Τό αἴτημα τῆς δικαιοσύνης εἶναι διαχρονικό καί πανανθρώπινο. Πο­τέ ὅμως...

Περισσότερα

Τρεῖς Ἱεράρχες καί θεία λατρεία

Τρεῖς Ἱεράρχες καί θεία λατρεία

 Ὁ μήνας Ἰανουάριος μᾶς δίνει ἀρ­κε­τές εὐκαιρίες νά τιμήσουμε τούς...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΔ΄ Λουκᾶ Λκ 18,35-43

Κυρ. ΙΔ΄ Λουκᾶ Λκ 18,35-43

 Ἡ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἰεριχοῦς     Ἡ θεραπεία τυφλῶν...

Περισσότερα

Ἡ προοπτική τῆς πίστεως

Ἡ προοπτική τῆς πίστεως

Ζυμωμένος μέ τήν ἴδια τήν ὑπόσταση καί τή ζωή τοῦ...

Περισσότερα

Τά ἄγνωστα χρόνια τοῦ Ἰησοῦ

Τά ἄγνωστα χρόνια τοῦ Ἰησοῦ

   Μετά ἀπό τό περιστατικό τῆς ἐπισκέψεως τοῦ 12ετοῦς Ἰησοῦ...

Περισσότερα

Ἄνθος ἁγνότητας

Ἄνθος ἁγνότητας

   Στό μεταίχμιο τῆς ἐπιθυμίας καί τῆς πραγματικότητας, στά σύνορα...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΒ΄ Λουκᾶ Λκ 17,12-19

Κυρ. ΙΒ΄ Λουκᾶ Λκ 17,12-19

Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν    Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΘ΄ Κλ 3,4-11

Κυριακή ΚΘ΄ Κλ 3,4-11

῾Η νέα ἐν Χριστῷ ζωή   ῾Η πρός Κολασσαεῖς ᾿Επιστολή διακρίνεται...

Περισσότερα

Ἅγιος Παῦλος ὁ Θηβαῖος

Ἅγιος Παῦλος ὁ Θηβαῖος

 Ὑπάρχουν στιγμές στή ζωή τοῦ χριστιανοῦ πού τόν κρίνουν. Γεγονότα...

Περισσότερα

Καλπάζοντας γιά τή νίκη

Καλπάζοντας γιά τή νίκη

 Ὁ πόθος γιά τή νίκη ἀτσάλωνε τά γυμνασμένα σώματα, καί...

Περισσότερα

Μετά τά Φῶτα Ἐφ 4,7-13

Μετά τά Φῶτα Ἐφ 4,7-13

Τά χαρίσματα καί ἡ ἀδιάσπαστη ἑνότητα τῆς ᾿Εκκλησίας   ῾Η ἀρχαία ῎Εφεσος...

Περισσότερα

Κυριακή μετά τά Φῶτα (Λειτουργικό κήρυγμα)

Κυριακή μετά τά Φῶτα (Λειτουργικό κήρυγμα)

   Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἦλθε στή γῆ (Μθ 4,12-17)   ...

Περισσότερα

Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ

Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ

  Τά Φῶτα εἶναι ἀπό τίς παλαιότερες γιορτές τῆς Ἐκκλησίας...

Περισσότερα

Τρεῖς Τριάδες

Τρεῖς Τριάδες

῾Η ἑορτή τῶν Θεοφανίων, τῆς Βάπτισης τοῦ Χριστοῦ μας, κατά...

Περισσότερα

Προσεγγίζοντας τήν εἰκόνα τῆς Βάπτισης

Προσεγγίζοντας τήν εἰκόνα τῆς Βάπτισης

 Στήν ἀρχή τοῦ ἔτους, 6 Ἰανουαρίου, δεσπόζει ἡ δεσποτική ἑορτή...

Περισσότερα

Ὑπάρχει φῶς

Ὑπάρχει φῶς

 Θερμές οἱ εὐχές μας, φίλοι ἀναγνῶστες, γιά τή νέα χρονιά...

Περισσότερα

Τό νόημα τῆς περιτομῆς

Τό νόημα τῆς περιτομῆς

   Τήν 1η Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τή μεγάλη...

Περισσότερα

Ποῦ δίνεις προτεραιότητα;

Ποῦ δίνεις προτεραιότητα;

 Καλή χρονιά! Εὐλογημένο τό νέο ἔτος, καρποφόρο καί νικηφόρο γιά...

Περισσότερα

Ἀπολογισμός καί ἀνανέωση

Ἀπολογισμός καί ἀνανέωση

 Τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει νά γιορτά­σου­με μία ἀκόμη...

Περισσότερα

Ὁ καινούργιος ἄνθρωπος

Ὁ καινούργιος ἄνθρωπος

Ἑλκύει τόν ἄνθρωπο τό καινούργιο. Ἔχει μιά γοητεία ξεχωριστή ἡ...

Περισσότερα

Ἡ πρόκληση

Ἡ πρόκληση

Εἶναι, πράγματι, πρόκληση φοβερή γιά τή σκέψη μας, ἐμπόδιο ἀξεπέραστο...

Περισσότερα

Χριστούγεννα: Ἡ λύση στήν τραγωδία μας

Χριστούγεννα: Ἡ λύση στήν τραγωδία μας

    Χριστούγεννα: Ἡ γέννηση ἑνός παιδιοῦ πού, ἄν καί μοιάζει...

Περισσότερα

Ἡ προσδοκία τῶν Ἐθνῶν

Ἡ προσδοκία τῶν Ἐθνῶν

     Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὡς Θεάν­θρω­πος εἶναι μοναδικός καί ἀσύγ­κρι­τος...

Περισσότερα

Πεφταστέρια

Πεφταστέρια

  Φαρές, Ἐσρώμ, Ἀράμ, Ἀμιναδάβ...  Σάν τά φύλλα τά φθινοπωρι­νά...

Περισσότερα

Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Μθ 1,1-25

Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Μθ 1,1-25

῾Η γενεαλογία καί ἡ γέννηση τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ     Τήν Κυριακή...

Περισσότερα

Κυριακή πρό τῶν Χριστουγέννων (Λειτουργικό κήρυγμα)

Κυριακή πρό τῶν Χριστουγέννων (Λειτουργικό κήρυγμα)

Ἰησοῦς καί Ἐμμανουήλ   Ἀγαπητά μου ἀδέλφια, στό εὐ­αγγε­λι­κό ἀνάγνωσμα σήμερα, Κυ­ριακή...

Περισσότερα

Μθ 1,25

Μθ 1,25

«Καί οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτήν, ἕως οὗ ἔτεκε τόν υἱόν αὐτῆς...

Περισσότερα

Στή γέννησή Σου

Στή γέννησή Σου

Στή γέννησή Σου Πῶς θά ἦταν ἡ γῆ χωρίς Ἐσένα,βρέφος θεϊκό...

Περισσότερα

Κυριακή Προπατόρων Λκ 14,16-24

Κυριακή Προπατόρων Λκ 14,16-24

῾Η παραβολή τοῦ δείπνου   Ἀπό τόν μακαρισμό πού διατύπωσε κάποιος...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Κυριακή Προπατόρων, Λκ 14,16-24)

Λειτουργικό κήρυγμα (Κυριακή Προπατόρων, Λκ 14,16-24)

   Σᾶς περιμένω!   Σήμερα ἀκούσαμε ἀπό τό κατά Λου­­κᾶν Εὐαγγέλιο...

Περισσότερα

Μέ ἁπλότητα καί ταπείνωση

Μέ ἁπλότητα καί ταπείνωση

  Ἡ μεγαλόνησος τῆς Μεσογείου Κύπρος τόν γέννησε καί ἀπολαμβάνει...

Περισσότερα

Κυρ. Ι΄ Λουκᾶ Λκ 13,10-17

Κυρ. Ι΄ Λουκᾶ Λκ 13,10-17

῾Η θεραπεία τῆς συγκύπτουσας    Μόνον ἀπό τόν εὐαγγελιστή Λουκᾶ ἐξιστορεῖται...

Περισσότερα

Ἀνάγκη ἐξομολόγησης

Ἀνάγκη ἐξομολόγησης

 Εἶναι ἀνάγκη, ἀδελφοί, νά ἔχει ὁ καθένας σας πνευματικό πατέρα...

Περισσότερα

Στή γιορτή τοῦ Πρωτοκλήτου

Στή γιορτή τοῦ Πρωτοκλήτου

  Ἀνατολικά τῆς πόλης τοῦ Ναυπλίου ὑψώνεται τό θρυλικό ἐντυπωσιακό...

Περισσότερα

2g. The Grateful Thief

2g. The Grateful Thief

 The Liturgy of the Faithful     It’s time for the Great...

Περισσότερα

f) Jesus Twelve Years Old in the Temple (Lk 2:41-52)

f) Jesus Twelve Years Old in the Temple (Lk 2:41-52)

COMMENTARY ON THE GOSPEL ACCORDING TO LUKE by Stergios N. Sakkos, University...

Περισσότερα

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

 Εἶναι ἐκπληκτικό τό ὅτι πολλές φορές οἱ μεγάλες δυνάμεις δέν...

Περισσότερα

Ἐργαστήρι ἁγίων

Ἐργαστήρι ἁγίων

  Τοῦτο τό σπιτικό θεμελιώθηκε πνευματικά στοῦ μάρτυρα παπποῦ τό...

Περισσότερα