Προηγούμενο Επόμενο

Κυρ. τοῦ Θωμᾶ Ἰω 20,19-31

Κυρ. τοῦ Θωμᾶ Ἰω 20,19-31

  19Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν...

Περισσότερα

Μέ τή δύναμη τῆς Ἀναστάσεως

Μέ τή δύναμη τῆς Ἀναστάσεως

  Μέ τόν θριαμβευτικό παιάνα πού ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας...

Περισσότερα

Ἡ συντριβή τοῦ θανάτου

Ἡ συντριβή τοῦ θανάτου

  Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος πού νά μή στάθηκε μέ δέος...

Περισσότερα

Δέν θέλουμε Ἀνάσταση

Δέν θέλουμε Ἀνάσταση

 Ἀκούγεται σκληρή καί κινεῖ ἴσως τήν δυσπιστία τοῦ ἀνυποψίαστου ἀναγνώστη...

Περισσότερα

Ἡ ἀμφισβήτηση τῆς Ἀναστάσεως

Ἡ ἀμφισβήτηση τῆς Ἀναστάσεως

  Ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι, ὅπως τονίζει σαφέστατα ἡ...

Περισσότερα

Ὁ Δοῦλος τοῦ Κυρίου

Ὁ Δοῦλος τοῦ Κυρίου

  Κατά τή μακρά πορεία τῆς προετοιμασίας τῆς ἀνθρωπότητας γιά...

Περισσότερα

Γιατί σταυρώθηκε ὁ Χριστός;

Γιατί σταυρώθηκε ὁ Χριστός;

 Ὁ Κύριος ἐπί τοῦ σταυροῦ. Τό μεγαλύτερο ἔγκλημα ὅλων τῶν...

Περισσότερα

Ἀπό τό Πάθος τοῦ Χριστοῦ

Ἀπό τό Πάθος τοῦ Χριστοῦ

  Γεθσημανή   Μετά τήν λεγόμενη ἀρχιερατική προσευχή ὁ Ἰησοῦς...

Περισσότερα

Καταπάνω στόν θάνατο

Καταπάνω στόν θάνατο

  Ἔμπαινε στήν Ἰερουσαλήμ πού σειόταν. Τά πλήθη γύρω τόν...

Περισσότερα

Προετοιμασία γιά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα

Προετοιμασία γιά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα

  Ἕνα ἰδιόμελο Στιχηρό, πού ψάλλεται στόν Ἑσπερινό τοῦ Λαζάρου...

Περισσότερα

Κυρ. Βαΐων Ἰω 12,1-18

Κυρ. Βαΐων Ἰω 12,1-18

Λέξεις: 1. ὁ τεθνηκώς = πού εἶχε πεθάνει ὅν ἤγειρεν...

Περισσότερα

Κυρ. Βαΐων (Λκ 19,28-40)

Κυρ. Βαΐων (Λκ 19,28-40)

Ἡ εἴσοδος τοῦ Ἰησοῦ στά Ἰεροσόλυμα  Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος τοῦ Ἰησοῦ...

Περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

   Πορευόμενος πρός τά Ἰεροσόλυ­μα ὅπου θά σταυρωθεῖ ὁ Ἰησοῦς...

Περισσότερα

Κυρ. Ὁσίας Μαρίας Αἰγυπτίας Μρ 10,32-45

Κυρ. Ὁσίας Μαρίας Αἰγυπτίας Μρ 10,32-45

Ὁ Κύριος προλέγει τόν θάνατό του - Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης   Λέξεις:...

Περισσότερα

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος Στ΄ (1775-1821)

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος Στ΄ (1775-1821)

 Τυραννικά κι ἀβάσταχτα τά τε­τρα­κόσια χρόνια σκλαβιᾶς γιά τούς ρα­γιάδες...

Περισσότερα

Μόνη μόνῳ Θεῶ...

Μόνη μόνῳ Θεῶ...

 Ὁ γέροντας γονάτισε μέ δέος δίπλα στό σκῆνος. Κι ἔτσι...

Περισσότερα

Χαίρων τε καὶ τρέμων ἅμα…

Χαίρων τε καὶ τρέμων ἅμα…

  «Χαίρων», «τρέμων»... Δύο μετοχές πού ἐκφρά­ζουν τή ζωή τοῦ...

Περισσότερα

Κυρ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος Μρ 9,17-31

Κυρ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος Μρ 9,17-31

Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου παιδιοῦ Λέξεις 18. ὅπου ἄν αὐτόν...

Περισσότερα

Ἀναβαίνετε!

Ἀναβαίνετε!

     Ἀπό τά βάθη τῆς ἐρήμου, ὅπου πέρασε τή ζωή...

Περισσότερα

Ἡ δύναμη τῆς Ἀναστάσεως

Ἡ δύναμη τῆς Ἀναστάσεως

   Πάμπολλες φορές ὁ κόσμος ἔγινε θεατής ποικίλων δραμάτων ἤ...

Περισσότερα

Γρηγόριος Ε΄

Γρηγόριος Ε΄

    ῏Ω μεγάλη μέρα ἐκείνου τοῦ Πάσχα (10 ᾿Απριλίου 1821)...

Περισσότερα

Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως Μρ 8,34-38· 9,1

Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως Μρ 8,34-38· 9,1

Λέξεις:  8,34. ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ = νά σηκώσει τόν...

Περισσότερα

Σταυρός τό ξύλον τῆς ζωῆς

Σταυρός τό ξύλον τῆς ζωῆς

   Μετά τήν παράβαση τοῦ παλαιοῦ Ἀδάμ, ὁ Θεός ὅρισε...

Περισσότερα

Ὁ σταυρός Του καί ὁ σταυρός μου

Ὁ σταυρός Του καί ὁ σταυρός μου

  Τό εὐαγγέλιο μιλᾶ γιά δύο σταυρούς· τό σταυρό τοῦ...

Περισσότερα

Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον;

Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον;

 Tό πιό λαμπρό «Χριστός ἀνέστη» ἀν­τήχησε ἀπό τά χεί­λη ὅσων...

Περισσότερα

Κυρ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Μρ 2,1-12

Κυρ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Μρ 2,1-12

Ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ Λέξεις:1. Δι’ ἡμερῶν = μετά...

Περισσότερα

Ἀθεΐα ἡ σιωπή γιά τήν πίστη

Ἀθεΐα ἡ σιωπή γιά τήν πίστη

Ἡ  σιγή, λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, σέ θέματα πίστεως...

Περισσότερα

Ἡ φλεγόμενη βάτος

Ἡ φλεγόμενη βάτος

 Σύμφωνα μέ τή βιβλική διήγη­ση, ἡ πραγματοποίηση τοῦ σχεδί­ου τῆς...

Περισσότερα

St John Chrysostom answers questions about the Birth of Christ (Nativity)

St John Chrysostom answers questions about the Birth of Christ (Nativity)

Selected excerpts from the Saint’s sermons on passages from the...

Περισσότερα

Κυρ. Ὀρθοδοξίας Ἰω 1,44-52

Κυρ. Ὀρθοδοξίας Ἰω 1,44-52

Κλήση Φιλίππου καί Ναθαναήλ Λέξεις:44. Τῇ ἐπαύριον = τήν ἄλλη...

Περισσότερα

Ἐμπειρία καί πίστη

Ἐμπειρία καί πίστη

  Ὅταν ὁ Φίλιππος, μετά ἀπό τή συνάντησή του μέ τόν...

Περισσότερα

Βράχος ἀπό γρανίτη

Βράχος ἀπό γρανίτη

  Ἡ Ἐθνεγερσία τοῦ 1821 βρίσκεται σέ κρίσιμη καμπή. Ὁ...

Περισσότερα

Ὀρθόδοξη λατρεία

Ὀρθόδοξη λατρεία

  Πανθομολογούμενος καί πολυθαυμαζόμενος εἶναι ὁ λατρευτικός πλοῦτος τῆς Ὀρθοδόξου...

Περισσότερα

Κυρ. Τυρινῆς Μθ 6,14-21

Κυρ. Τυρινῆς Μθ 6,14-21

Λέξεις: 14. ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις = ἄν συγχωρᾶτε στούς...

Περισσότερα

Κυρ. Τυρινῆς Ρω 13,11-14,4

Κυρ. Τυρινῆς Ρω 13,11-14,4

Ἄς ξυπνήσουμε!   «Καί τοῦτο, εἰδότες τόν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς...

Περισσότερα

Ἐσθήτα νηστείας

Ἐσθήτα νηστείας

  Κάθε Μεγάλη Σαρακοστή προβάλλει ὡς ἐξαίρετη εὐκαιρία γιά ζύγι...

Περισσότερα

Τό ποντιακό ὁλοκαύτωμα καί ἡ ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας

Τό ποντιακό ὁλοκαύτωμα καί ἡ ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας

  Στίς 19 Μαΐου 1919 ἀποβιβάζεται στή Σαμψούντα τοῦ Πόντου...

Περισσότερα

Νίκη καί δόξα

Νίκη καί δόξα

 Ἡ ἐξουθένωση τοῦ Σταυροῦ καί ἡ δόξα τῆς Ἀναστάσεως εἶναι...

Περισσότερα

Δέν Τόν κρατᾶ ὁ ἅδης

Δέν Τόν κρατᾶ ὁ ἅδης

Ψα 15,10: Μιά προφητεία γιά τήν Ἀνάσταση   Ἕνα ἀπό...

Περισσότερα

Τά ὑποκατάστατα τῆς Ἀναστάσεως

Τά ὑποκατάστατα τῆς Ἀναστάσεως

  Λέει ἡ Γένεσις, τό θεόπνευστο βιβλίο τῆς ἱστορίας τῶν...

Περισσότερα