Προηγούμενο Επόμενο

ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ ΘΕΟΥ, ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ...

ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ ΘΕΟΥ, ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ...

   Μέ ἀφορμή τήν πανδημία τῆς ἀσθένειας τοῦ κορονωϊοῦ covid-19...

Περισσότερα

Διακοπές χωρίς διακόπτη

Διακοπές χωρίς διακόπτη

   Τό πιό μεγάλο καί τό πιό εὐχάριστο διάλειμμα στή...

Περισσότερα

Κυρ. Δ΄ Ματθαίου Μθ 8,5-13

Κυρ. Δ΄ Ματθαίου Μθ 8,5-13

῾Η θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου   Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς...

Περισσότερα

Ὁ ἀββάς Σισώης

Ὁ ἀββάς Σισώης

 Εἶναι μιά στιγμούλα, μία στιγμή μονάχα. Μά ὁ φόβος αὐτῆς...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Μθ 6,22-33)

Λειτουργικό κήρυγμα (Μθ 6,22-33)

 Πίστη καί ἐμπιστοσύνη   ᾿Αγαπητά μου ἀδέλφια, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας πάντοτε...

Περισσότερα

Κυρ. Γ΄ Ματθαίου Μθ 6,22-33

Κυρ. Γ΄ Ματθαίου Μθ 6,22-33

῾Η ἐμπιστοσύνη στόν Θεό νικᾶ τή μέριμνα καί τό ἄγχος  ...

Περισσότερα

Τὰ μετὰ τὴν θυσίαν

Τὰ μετὰ τὴν θυσίαν

Ἁγίου Νιολάου Καβάσιλα, Θεία Λειτουργία: «Τὰ μετὰ τὴν θυσίαν» Α´ ...

Περισσότερα

Κυρ. Β΄ Ματθαίου Ρω 2,10-16

Κυρ. Β΄ Ματθαίου Ρω 2,10-16

Οἱ τρεῖς νόμοι   Ὅσο πληθαίνουν γύρω μας ἀνησυχητικά σήμερα τά...

Περισσότερα

Τύπος καί οὐσία

Τύπος καί οὐσία

  Μιά ἀπό τίς κατηγορίες τῶν φαρισαίων σέ βάρος τοῦ...

Περισσότερα

Γιατί κατακρίνουμε;

Γιατί κατακρίνουμε;

   Καταλαλιά καί κατάκριση εἶναι δύο σοβαρά πάθη, τά ὁποῖα...

Περισσότερα

Ἰχνηλάτηση στόν ἐπιδημιολόγο Ἱπποκράτη

Ἰχνηλάτηση στόν ἐπιδημιολόγο Ἱπποκράτη

  Μέσα στή μεγάλη λαίλαπα τοῦ κο­­ρωνοϊοῦ καί τήν παγκόσμια...

Περισσότερα

Προφήτης Ἐλισαῖος

Προφήτης Ἐλισαῖος

 Ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων ἡ προφητική μορφή τοῦ Ἐλισαίου...

Περισσότερα

Ἱερομόναχος Γερβάσιος Ραπτόπουλος, ὁ διάκονος τῶν φυλακῶν

Ἱερομόναχος Γερβάσιος Ραπτόπουλος, ὁ διάκονος τῶν φυλακῶν

  Ὁ προσηνής καί πολυσέβαστός μας π. Γερ­βάσιος Ρα­πτό­που­λος ἐξεδήμησε...

Περισσότερα

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ

  Καθώς ὁ Κύριος προετοιμάζει τούς μαθητές του γιά τήν...

Περισσότερα

Ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας

Ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας

  Ἡ γιορτή τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι ἡ γιορτή τῆς γέννησης...

Περισσότερα

Τά ἀποτελέσματα τῆς Πεντηκοστῆς

Τά ἀποτελέσματα τῆς Πεντηκοστῆς

   Τό πρῶτο ἀπό τά ἀποτελέσματα τῆς Πεντηκοστῆς πού ἀναφέρουν...

Περισσότερα

Πεντηκοστή

Πεντηκοστή

   Ὁ θάνατος, δόξα τῷ Θεῷ, νικήθηκε. Τώρα ἀπομένει νά...

Περισσότερα

Κυρ. Πατέρων Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου Πρξ 20,16-18.28-36

Κυρ. Πατέρων Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου Πρξ 20,16-18.28-36

῾Η παράδοση τῆς ἱερῆς παρακαταθήκης   ῾Η ἀποστολική περικοπή πού διαβάζεται...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Ἰω 17,1-13)

Λειτουργικό κήρυγμα (Ἰω 17,1-13)

Δύο μεγάλες ἀποκαλύψεις (Ἰω 17,1-13)    Τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνά­γνω­σμα εἶναι...

Περισσότερα

Ἡ προσμονή

Ἡ προσμονή

 Ξεκίνησε καί ἔρχεται! Ἔρχεται νά μᾶς συναντήσει καί νά μᾶς...

Περισσότερα

Πῶς σώζομαι

Πῶς σώζομαι

 Ἡ χαρά τῆς ἀναστάσεως πού πλημμύρισε τίς καρδιές μας τήν...

Περισσότερα

Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, τί σημαίνει γιά σᾶς;

Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, τί σημαίνει γιά σᾶς;

  Κανένα ἄλλο γεγονός δέν ἀποδίδει τόσο ἐκφραστικά, ζωηρά καί...

Περισσότερα

Πῆραν τήν πόλιν

Πῆραν τήν πόλιν

  Μπορεῖ στή γείτονα χώρα ἡ 29η Μαΐου νά γιορτάζεται...

Περισσότερα

Κυρ. Τυφλοῦ Ἰω 9,1-38

Κυρ. Τυφλοῦ Ἰω 9,1-38

    Ὅλο τό ἀνάγνωσμα διακρίνεται σέ δύο παραγράφους, 1-7 καί...

Περισσότερα

Ἡ ἁγία ἀπάτη

Ἡ ἁγία ἀπάτη

   Ἡ σωτηρία μας ἀπό τήν ἐξουσία τῆς ἁμαρτίας, τῆς...

Περισσότερα

Ἡ Μεσοπεντηκοστή

Ἡ Μεσοπεντηκοστή

  Τήν Τετάρτη τῆς δ’ ἐβδομάδος μετά τό Πάσχα ἑορτάζουμε...

Περισσότερα

Εὐσέβεια καί δικαιοσύνη

Εὐσέβεια καί δικαιοσύνη

 Θέμα μεῖζον ἡ ἁρμονική συμβίωσή μας μέσα στήν κοινωνία. Ποιός...

Περισσότερα

Ἡ κλήση τοῦ ᾿Ησαΐα στό προφητικό ἀξίωμα

Ἡ κλήση τοῦ ᾿Ησαΐα στό προφητικό ἀξίωμα Κείμενο6,1. Καὶ ἐγένετο τοῦ...

Περισσότερα

Κυρ. Μυροφόρων Μρ 15,42-16,8

Κυρ. Μυροφόρων Μρ 15,42-16,8

    Ἡ περικοπή ἐξιστορεῖ τό πιό σημαντικό γεγονός τῶν Εὐαγγελίων...

Περισσότερα

Ἡ πρώτη ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστημένου

Ἡ πρώτη ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστημένου

Μαρία ἡ Μαγδαληνή    Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος πού εἶδε τόν ἀναστημένο...

Περισσότερα

Δέν Τόν κρατᾶ ὁ ἅδης

Δέν Τόν κρατᾶ ὁ ἅδης

Ψα 15,10: Μιά προφητεία γιά τήν Ἀνάσταση   Ἕνα ἀπό...

Περισσότερα

Ἡ Ἀνάσταση τό ὕψιστο αἴτημα

Ἡ Ἀνάσταση τό ὕψιστο αἴτημα

  Ἄν εἴχαμε στή διάθεσή μας ἕναν μετρητή ψυχῶν, ἕνα...

Περισσότερα

Τό συγκλονιστικώτερο γεγονός

Τό συγκλονιστικώτερο γεγονός

 Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό συγκλονιστικώτερο γεγονός τῆς ἀνθρώπινης...

Περισσότερα

Νίκη καί δόξα

Νίκη καί δόξα

 Ἡ ἐξουθένωση τοῦ Σταυροῦ καί ἡ δόξα τῆς Ἀναστάσεως εἶναι...

Περισσότερα

Κυρ. Σαμαρείτιδος Ἰω 4,5-42

Κυρ. Σαμαρείτιδος Ἰω 4,5-42

    Βρισκόμαστε στήν ἀρχή τῆς δημοσίας δράσεως τοῦ Κυρίου. Ἡ...

Περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

   Πορευόμενος πρός τά Ἰεροσόλυ­μα ὅπου θά σταυρωθεῖ ὁ Ἰησοῦς...

Περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Βρεφονηπιακός Σταθμός "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ" τηλ. 2310 554698 Ἐκπαιδευτήρια "ΕΛΠΙΔΑ" Παιδικός Σταθμός τηλ. 2310 678745 Νηπιαγωγεῖο τηλ. 2310 678746 Δημοτικό τηλ. 2310 678747

Σάν τούς ναυτικούς

Σάν τούς ναυτικούς

 Δέν θέλουμε νά καταλάβουμε ποιές ἀποσκευές εἶναι ἐλαφρύτερες γιά τό...

Περισσότερα

Ἡ κατάκριση στό μικροσκόπιο

Ἡ κατάκριση στό μικροσκόπιο

 Τίποτε δέν εἶναι τόσο καθημερινό, τό­σο συχνό ὅσο τό νά...

Περισσότερα

Η ΕΥΛΟΓΙΑ TOY ΠONOY

Η ΕΥΛΟΓΙΑ TOY ΠONOY

 Ὁ πόνος καί οἱ θλίψεις συνοδεύουν ἀνα­πό­φευκτα τόν ἄνθρωπο ἀπό...

Περισσότερα

Ἡ νομοτέλεια τῆς χριστιανικῆς συγχωρητικότητας Α´

Ἡ νομοτέλεια τῆς χριστιανικῆς συγχωρητικότητας  Α´

   Ἡ συγχωρητικότητα εἶναι μία ἀπό τίς βασικότερες συμβουλές-ἐντολές τοῦ...

Περισσότερα