Ἑρμηνεία ἁγιογραφ. χωρίων

  • 1
  • 2
  • 3
Προηγούμενο Επόμενο

Τό φάρμακο γιά τίς θλίψεις (Α΄ Θε 5,16-18)

Τό φάρμακο γιά τίς θλίψεις (Α΄ Θε 5,16-18)

  Οἱ χριστιανοί τῆς Θεσσαλονίκης ἀντιμετώπιζαν διωγμούς καί δοκιμασίες γιά τήν πίστη τους στόν Χριστό. Γι’ αὐτό πρός τό τέλος...

Περισσότερα

Λκ 11,28

Λκ 11,28

ΜΕΝΟΥΝΓΕ   Τό περιστατικό ἱστορεῖται ἁπλά στό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο. ᾿Ακούγοντας τήν καταπληκτική διδασκαλία τοῦ Κυρίου μία γυναίκα τοῦ ὄχλου ἀναφωνεῖ...

Περισσότερα

Προορισμός μας ὁ ἁγιασμός (Α΄ Θε 4,7)

Προορισμός μας ὁ ἁγιασμός (Α΄ Θε 4,7)

Μηνύματα ἀπό τήν Α´ πρός Θεσσαλονικεῖς ἘπιστολήΠροορισμός μας ὁ ἁγιασμός (Α΄ Θε 4,7)Οἱ λιγοστοί πρῶτοι χριστιανοί στούς ὁποίους ἀπευθύνει τήν...

Περισσότερα

Α´ Θε 2,12

Τήν καρδιά τοῦ ἀποστόλου Παύλου τή συνέχει μία ἀγωνία: Μέ τό κήρυγμά του οἱ Θεσσαλονικεῖς δέχθηκαν τό κάλεσμα τοῦ Θεοῦ...

Περισσότερα

Ἡ ᾿Εκκλησία καί ὁ κόσμος

Ἡ ᾿Εκκλησία καί ὁ κόσμος

Μηνύματα ἀπό τήν Α´ πρός Θεσσαλονικεῖς Ἐπιστολή Ἡ ᾿Εκκλησία καί ὁ κόσμος (Α΄ Θε 1,6)   Ὁ ἀπόστολος Παῦλος βεβαιώνει τούς Θεσσαλονικεῖς...

Περισσότερα

Τά κριτήρια τῆς πνευματικότητας

Τά κριτήρια τῆς πνευματικότητας

  ῾Η πνευματική προκοπή τῶν πιστῶν τῆς Θεσσαλονίκης πυροδοτεῖ τήν καρδιά τοῦ ἀποστόλου γιά ἀδιάλειπτη προσευ­χή, ὅπως τούς τό γράφει:...

Περισσότερα

Μθ 1,25

Μθ 1,25

«Καί οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτήν, ἕως οὗ ἔτεκε τόν υἱόν αὐτῆς τόν πρωτότοκον» (Μθ 1,25)      Ἡ γνώση τῆς ὀρθῆς ἑρμηνείας τοῦ...

Περισσότερα

Μηνύματα ἀπό τήν Α΄ Ἐπιστολή πρός Θεσσαλονικεῖς

Μηνύματα ἀπό τήν Α΄ Ἐπιστολή πρός Θεσσαλονικεῖς

Ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, στήν και­νούρ­για μας στήλη θά φιλοξενοῦμε μη­νύματα ἀπό τήν ἁγία Γραφή, ὅπως τά μετέ­φε­ρε καί τά ἀνέλυσε ὁ...

Περισσότερα

Ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου

Ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου

Ἕνα ἀπό τά αἰτήματα τῆς κυριακῆς προσευχῆς, τῆς προσευχῆς πού δίδαξε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, εἶναι καί τό «ἐλθέτω ἡ βασιλεία...

Περισσότερα

Ἀειπαρθενία τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου (Α΄)

Ἀειπαρθενία τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου (Α΄)

Οἱ ἀρνούμενοι τήν ἀειπαρθενία τῆς μητέρας τοῦ Κυρίου ἰσχυρίσθηκαν ὅτι, ἐφόσον στήν ἁγία Γραφή ἀναφέρονται «ἀδελφοί» τοῦ Κυρίου, ἡ Μαρία εἶχε καί ἄλλα...

Περισσότερα

Λκ 1,34

Λκ 1,34

«Ἐπεί ἄνδρα οὐ γινώσκω» (Λκ 1,34)     Στόν ἱστορικό διάλογο πού διαμείφθηκε στή Ναζαρέτ ἀνάμεσα στόν ἄγγελο Γαβριήλ καί τήν παρθένο...

Περισσότερα

Α΄ Κο 13,1

Α΄ Κο 13,1

Ὁ ὕμνος τῆς ἀγάπης Ἡ ἀξία τῆς γλωσσολαλίας  ῞Εναν ἀθάνατο καί αἰώνιο ὁδηγό, ἱκανό γιά κάθε περίσταση καί κατάλληλο γιά κάθε ἐποχή, πού...

Περισσότερα

Ἰωνᾶς 3,10

Ἰωνᾶς 3,10

Ἡ μετάνοια τοῦ Θεοῦ    Μᾶς φαίνεται ἐντελῶς ἀνάρμοστο καί πολύ ἀνάξιο τοῦ Θεοῦ, Θεός αὐτός νά μετανοεῖ. Ὁ Θεός εἶναι πάνσοφος...

Περισσότερα

Λκ 14,26

Λκ 14,26

Τό μῖσος τοῦ Χριστοῦ   Φαίνεται ἴσως παράδοξο, ἀλλά εἶναι ἀληθινό: Ὁ διδάσκαλος τῆς ἀγάπης, ἤ μᾶλλον αὐτός ὁ γεννήτοράς της...

Περισσότερα

Α΄ Βα 15,22

Α΄ Βα 15,22

Ὑπακοή καί θυσίες   Εἶναι μιά ἱστορία σκληρή ὅσο καί ἀποκαλυπτική. Ὁ Κύριος μήνυσε μέ τόν προφήτη του Σαμουήλ στό...

Περισσότερα

Γα 3,27

Γα 3,27

Τά προσωπεῖα καί τό πρόσωπο Στόν ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας, πού νιώθει τήν ἀνάγκη πιά νά φορᾶ μάσκα, γιά νά κινεῖται ἄνετα...

Περισσότερα

Ρω 1,4

«Τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ Θεοῦ» (Ρω 1,4)   Τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί μάλιστα ἡ θεότητά του ἔγινε συχνά τοῦ σκανδάλου ἡ...

Περισσότερα

Ρω 6,7

"Ο ΑΠΟΘΑΝΩΝ ΔΕΔΙΚΑΙΩΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ"     Ἕνα ἀπό τά χωρία τῆς ἁγ. Γραφῆς πού παρανοοῦν οἱ πολλοί, εἶναι τό Ρω...

Περισσότερα

Α΄ Τι 4,10

 Κάνει διακρίσεις ὁ Θεός; Αὐτό τό ἐρώτημα ὑποβάλλει ὁ ἀναγνώστης μας μέ ἀφορμή τό ἁγιογραφικό χωρίο "ὅς (ὁ Θεός) ἐστι...

Περισσότερα

Ἰω 20,17

«ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ» (Ἰω 20,17)      Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἡ πιστή τοῦ Κυρίου μαθήτρια, βρίσκεται μπροστά στόν κενό τάφο τοῦ...

Περισσότερα

Ἰω 3,8

«Τό πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ»    Δικαιολογημένα ἀρκετοί δυσκολεύονται στήν κατανόηση τῆς φράσεως «τό πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ» (Ἰω 3,8) καί...

Περισσότερα

Μθ 10,34

Μθ 10,34

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΑ      «Μή νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπί τήν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλά μάχαιραν» (Μθ 10,34)...

Περισσότερα

Λκ 17,21

«Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστι» Νέα κατάσταση ζωῆς    «Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστι». Αὐτήν τήν ἀπάντηση ἔδωσε...

Περισσότερα

Λκ 10,41-42

Ἡ ἀγαθή μερίδα   Φιλοξενούμενος ὁ Κύριος στήν Βηθανία, ἕνα προάστιο τῶν Ἰεροσολύμων, στό γνωστό καί φιλικό σπίτι τῶν ἀδελφῶν Μάρθας...

Περισσότερα

Λκ 4,16-30

Ὁ Ἰησοῦς στήν Ναζαρέτ  Τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἰησοῦ στήν Ναζαρέτ ἐξιστορεῖ λεπτομερῶς ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς, ἐνῶ οἱ ἄλλοι εὐαγγελιστές τήν μνημονεύουν...

Περισσότερα

Μθ 5,5

ΟΙ ΠΡΑΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ (Μθ 5,5)     Ἡ ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου, τήν ὁποία παραδίδει ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος...

Περισσότερα

Ἀποκάλ. 3,20

Ἀποκάλ. 3,20

  Ἰδού ἕστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καί ἀνοίξῃ τήν θύραν, καί εἰσελεύσομαι...

Περισσότερα