Τριώδιον

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Προηγούμενο Επόμενο

Ἔνδακρυς

Ἔνδακρυς

  Ὅταν ὡς νήπιο χτυποῦσα παίζο­ντας, ἔβαζα τά κλάματα καί ζητοῦσα τή μαμά μου. Ἐκείνη, θυμᾶμαι, ἔσπευδε νά μέ ἀγκαλιάσει...

Περισσότερα

Χαῖρε, ἡδύπνοον κρίνον

Χαῖρε, ἡδύπνοον κρίνον

  Μέσα στήν καταχνιά τῆς ἐποχῆς μας καί ἐνῶ τό πάθος τῆς σαρκολατρίας με­τέρχεται μύριους τρόπους γιά τήν ἱκανοποίησή του...

Περισσότερα

Ἀναβαίνετε!

Ἀναβαίνετε!

     Ἀπό τά βάθη τῆς ἐρήμου, ὅπου πέρασε τή ζωή του, κι ἀπό τήν ἀπόσταση τῶν δεκαπέντε αἰώνων, πού μᾶς...

Περισσότερα

Σταυρός τό ξύλον τῆς ζωῆς

Σταυρός τό ξύλον τῆς ζωῆς

   Μετά τήν παράβαση τοῦ παλαιοῦ Ἀδάμ, ὁ Θεός ὅρισε ἀγγελικές δυνάμεις νά φρουροῦν τό «ξύλον τῆς ζωῆς», ἀπαγορεύοντας στούς...

Περισσότερα

Ὁ σταυρός Του καί ὁ σταυρός μου

Ὁ σταυρός Του καί ὁ σταυρός μου

  Τό εὐαγγέλιο μιλᾶ γιά δύο σταυρούς· τό σταυρό τοῦ Χριστοῦ καί τό σταυρό τό δικό μας. Ὁ σταυρός τοῦ...

Περισσότερα

Ἀθεΐα ἡ σιωπή γιά τήν πίστη

Ἀθεΐα ἡ σιωπή γιά τήν πίστη

Ἡ  σιγή, λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, σέ θέματα πίστεως εἶναι τρίτο εἶδος ἀθεΐας μετά ἀπό τήν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ...

Περισσότερα

Ἐμπειρία καί πίστη

Ἐμπειρία καί πίστη

  Ὅταν ὁ Φίλιππος, μετά ἀπό τή συνάντησή του μέ τόν Χριστό, θέλησε νά πείσει τόν Ναθαναήλ ὅτι αὐτός εἶναι ὁ...

Περισσότερα

Ὀρθόδοξη λατρεία

Ὀρθόδοξη λατρεία

  Πανθομολογούμενος καί πολυθαυμαζόμενος εἶναι ὁ λατρευτικός πλοῦτος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Κι εἶναι αὐτός ὁ πλοῦτος πού δελεάζει ἀρκετούς...

Περισσότερα

Ἐσθήτα νηστείας

Ἐσθήτα νηστείας

  Κάθε Μεγάλη Σαρακοστή προβάλλει ὡς ἐξαίρετη εὐκαιρία γιά ζύγι. Ὄχι ἀσφαλῶς γιατί μέ τή νηστεία ἡ ζυγαριά θά δείξει...

Περισσότερα

Δικαίωμα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ

Δικαίωμα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ

  Συχνά ἐμφανίζονται δημοσίως κάποιοι συνάνθρωποί μας νά διεκδικοῦν ἐριστι­κά καί δικαιωματικά τήν ἀναγνώριση ὅτι ἔχουν σχέση μέ τήν Ἐκκλησία...

Περισσότερα

Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω

Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω

  Μιά ἑβδομάδα πρίν τή μεγάλη μάχη στά «τοῦ πλάνου ἔνεδρα καί σκάμματα», παίρνουμε θέση μέσα στό ναό, γιά νά...

Περισσότερα

Τελώνης καί Φαρισαῖος

Τελώνης καί Φαρισαῖος

  Ἀρχίζει ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου, πού διαρκεῖ δέκα ἑβδομάδες. Στή διάρκειά της οἱ πιστοί ἀσκοῦνται στήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα, μεθοδικά...

Περισσότερα

Τρεῖς λέξεις-φράσεις πού μᾶς ζυγίζουν

Τρεῖς λέξεις-φράσεις πού μᾶς ζυγίζουν

  Φεβρουάριος. Καί πάλι ἱερό Τριώδιο. Καί πάλι ἐγρήγορση. Καί πάλι ἔλεγχος καί αὐτοεξέταση: Ἔχω ἄραγε ταπείνωση; Ἔχω μετάνοια; Ἔχω...

Περισσότερα

Τριώδιο

Τριώδιο

   Συλλογιέμαι πώς ἐκεῖνο πού πραγματικά εἴμαστε, τό βαθύ καί ἀληθινό εἶναι μας, ἀνήκει στή μοναδική ἐκείνη κίνηση τοῦ Θεοῦ...

Περισσότερα

Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία

Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία

   Οἱ καμπάνες χτυποῦσαν χαρμόσυνα. Ἦταν ἡ πρώτη ἡ μέρα ἡ ἀναστάσιμη μέσα στήν κατανυκτική ἡσυχία τῆς Σαρακοστῆς. Σήμερα οἱ...

Περισσότερα

Ὀρθοδοξία: Ἡ νίκη πού νίκησε τόν κόσμο

Ὀρθοδοξία: Ἡ νίκη πού νίκησε τόν κόσμο

  Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά καυχηθεῖ γιά διάφορες νίκες του. Ἡ πρώτη του νίκη ἦταν, ὅταν, γυμνός...

Περισσότερα

«ΧΑΙΡΕ, ΔΙ’ ΗΣ Η ΧΑΡΑ ΕΚΛΑΜΨΕΙ…»

«ΧΑΙΡΕ, ΔΙ’ ΗΣ Η ΧΑΡΑ ΕΚΛΑΜΨΕΙ…»

  Τό πρῶτο «χαῖρε» πού ἀπευθύνουμε οἱ πι­στοί στήν Θεοτόκο κατά τήν Α´ Στάση τοῦ Ἀ­κα­θίστου Ὕμνου μιλάει γιά τήν...

Περισσότερα

Εἶναι τά δόγματα τροχοπέδη;

Εἶναι τά δόγματα τροχοπέδη;

  Σήμερα, πού τά πάντα ἀμφισβητοῦνται, πού ὁ ἄνθρωπος ἀναρωτιέται ἀκόμη καί γιά τά πιό ἁπλά πράγματα, σέ μιά ἐποχή...

Περισσότερα

Τί σημαίνει Ὀρθοδοξία

Τί σημαίνει Ὀρθοδοξία

  Γιά τήν Ὀρθοδοξία πολλοί καί πολύ μιλοῦν στίς μέρες μας. Τούς ἀκοῦμε ἀπό τά κανάλια τῶν τηλεοράσεων, τούς διαβάζουμε...

Περισσότερα

Τό νόημα τῆς νηστείας

Τό νόημα τῆς νηστείας

 Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι ἡ περί­ο­δος προ­ετοιμασίας τῶν πιστῶν γιά τήν με­γά­λη ἑορ­τή τῶν παθῶν καί τῆς ἀνα­στά­σεως τοῦ Κυρίου.  Κύριο...

Περισσότερα

Ἡ ἔλλογος

Ἡ ἔλλογος

   Συχνά περιοριζόμαστε στό χῶρο μας, κλεινόμαστε στόν ἑαυτό μας, περιχαρακώνουμε τή σκέψη μας, προφυλάσσουμε τίς ἰδέες μας, μᾶς κυριεύει...

Περισσότερα

ΑΠΟΚΡΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΑΠΟΚΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

  Οἱ ἀντίθεες δυνάμεις, πού δέν ἔπαψαν νά δροῦν καί στίς κοινωνίες οἱ ὁποῖες, κα­κῶς, χαρακτηρίστηκαν χριστιανικές, ἐ­πέ­τυ­χαν σημαντική νίκη...

Περισσότερα

Μεγάλη Τεσσαρακοστή, οἱ σταθμοί της

Μεγάλη Τεσσαρακοστή, οἱ σταθμοί της

 Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή λέγεται καί εἶναι ἕνα ταξίδι. Ἕνα ταξίδι μέσα στό πέλαγος τῆς νηστείας καί τῆς ἄσκησης, πού ἔχει...

Περισσότερα

Ἡ βασίλισσα

Ἡ βασίλισσα

  Τά πάντα γύ­ρω της λάμπουν. Τρώ­ει σέ χρυσά πιάτα καί πίνει σέ κρυστάλλινα ποτήρια. Ἡ βασιλεία της πανίσχυρη καί...

Περισσότερα

Καιρός σωτηρίας

Καιρός σωτηρίας

 Συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα, ἐν ἐπιγνώσει ἤ ἐν ἀγνοίᾳ τό μεῖζον καί σπουδαῖο θέμα, πού συνέχει τήν καρδιά τοῦ κάθε ἀνθρώπου...

Περισσότερα

Πίστωση αἰωνιότητος

Πίστωση αἰωνιότητος

 Ἡ κυριαρχία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ πάνω στό θάνατο ἐγγυᾶται ὅτι δέν χάθηκαν ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἔφυγαν ἀπό τόν...

Περισσότερα

Ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου

Ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου

   Ἐγώ θέλω ἔτσι. Ἔχω ρυθμίσει τά πάντα. Θέλω τότε, θέλω ἐκεῖ, θέλω αὐτά, θέλω τώρα. Ἡ ζωή μου εἶναι...

Περισσότερα

Στό σπίτι

Στό σπίτι

  Αὐτός δέν εἶχε φύγει ποτέ μακριά. Μέσα στό σπίτι του ἦταν πάντα, μαζί μέ τόν πατέρα του. Ἄσχετα ἄν...

Περισσότερα

Βαθμίδες ἀπό τήν «Κλίμακα»

Βαθμίδες ἀπό τήν «Κλίμακα»

Ἁγίου Ἰωάννου Σιναΐτου Χριστιανός εἶναι ἡ ἀπομίμηση τοῦ Χριστοῦ, ὅσο εἶναι δυνατόν στόν ἄνθρωπο, καί στά λόγια καί στά ἔργα καί...

Περισσότερα

Σταυρός, ἡ σωτηρία ὅλων

Σταυρός, ἡ σωτηρία ὅλων

  Τό αἷμα τρέχει ποτάμι στά θυσιαστήρια στή γῆ τῶν πατέρων. Βόες, μόσχοι, αἶγες, κριοί, πρόβατα, ἄρνες, ἔριφοι, τρυγόνια, περιστέρια...

Περισσότερα

Προδότης καί προδότης

Προδότης καί προδότης

Ἐκείνη τή σκοτεινή Παρασκευή πού ὁ ἀναμάρτητος Κύριος συνελήφθη ἀπό τούς ἐχθρούς του καί ἐκτελέστηκε σάν ἐγκληματίας, ἐκπληρώθηκε στό ἀκέραιο...

Περισσότερα

Πίστη καί μετάνοια

Πίστη καί μετάνοια

Στό ἔργο τῆς σωτηρίας μας, πού εἶναι τό δυσκολώτερο καί τό σημαντικώτερο ἔργο αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἡ πίστη καί ἡ...

Περισσότερα

Ἀναβλητικότητα

Ἀναβλητικότητα

  Ἡ ἀμέλεια εἶναι ἐχθρός φοβερός καί ὕπουλος! Σέ κάνει νά πιστεύεις ὅτι δέν κάνεις τίποτα κακό, φοβερό καί μή...

Περισσότερα

Χαῖρε Κεχαριτωμένη!

Χαῖρε  Κεχαριτωμένη!

Ὁ εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου εἶ­ναι τό γεγονός μέ τό ὁποῖο ἀρχίζει ἡ ἐκ­πλήρωση τοῦ σχεδίου τῆς θείας Οἰ­κονομίας, τοῦ σχε­δίου...

Περισσότερα

Πορεία σταυρική

Πορεία σταυρική

  Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι μιά πορεία σταυρική. Ὁ πιστός γιά νά φτάσει στό ἅγιο Πάσχα καί νά οἰκειωθεῖ τήν...

Περισσότερα

Οὐσία καί γνωρίσματα τῆς Ὀρθοδοξίας

Οὐσία καί γνωρίσματα τῆς Ὀρθοδοξίας

   Πολλοί πολλά λένε καί γράφουν, ἰδίως τόν τελευταῖο καιρό, γιά τήν Ὀρθοδοξία. Θά εἶναι ἴσως χρήσιμο νά διατυπωθοῦν στό...

Περισσότερα

Νηστεία

Νηστεία

Α. Ἡ σχέση της μέ τήν ἐλπίδα     Καθώς γύρω μας αὐξάνουν καθημερινά τά καταναλωτικά μας ἀγαθά, καθώς ἀπολαμβάνουμε συνεχῶς καί...

Περισσότερα

Λάδι ὄχι, ἐλιές ναί· γιατί;

Λάδι ὄχι, ἐλιές ναί· γιατί;

  «Γιατί σέ καιρό νηστείας νηστεύουμε τό λάδι καί τά ψάρια καί τρῶμε ἐλιές καί αὐγοτάραχο;»    Ἡ παλιά καί ἀληθινή...

Περισσότερα

Ὁ ἐξοπλισμός μας (Ἐφ 6,10-17)

Ὁ ἐξοπλισμός μας (Ἐφ 6,10-17)

  Ἀκούγεται προκλητικός ὁ τίτλος. Τί γνώμη μπορεῖ νά ἐκφέρει ἕνα χριστιανικό περιοδικό γιά ὅπλα καί ἐξοπλισμούς; Ἀλλά, ἄν ὁ...

Περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ ΓΑΜΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ ΓΑΜΟΣ

 Στόν πρῶτο Οἶκο τῆς Δ΄ Στάσεως τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου ψάλλουμε με­ταξύ ἄλλων πρός τήν Θεοτόκο: «Χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα»· δη­λα­δή...

Περισσότερα

Πρόσκληση ἐπικοινωνίας

Πρόσκληση ἐπικοινωνίας

 «Ἔρχου καί ἴδε!». Δύο ἔντονες προστακτικές, δύο ἰσχυρές προτροπές, τίς ὁποῖες διαβάζουμε στό ἱερό Εὐαγγέλιο (Ἰω 1,47). Δύο ἠχηρές λέξεις...

Περισσότερα

«Οἱ ληστές»

«Οἱ ληστές»

  Καθημερινά οἱ ἐφημερίδες εἶναι γεμάτες ἀπό ληστεῖες, ἁρπαγές, τραυματισμούς, σκοτωμούς! Φόβος καί τρόμος παλαιότερα ἦταν οἱ λήσταρχοι τῶν βουνῶν...

Περισσότερα

Προσευχή μέ σταυρό

Προσευχή μέ σταυρό

Ὁ Μωυσῆς προσεύχεται   Μετά τήν ἔξοδό του ἀπό τήν ἔρημο Ραφιδείν ὁ ἰσραηλιτικός λαός συναντᾶ τόν πρῶτο ἐχθρικό λαό, τούς...

Περισσότερα

ΑΠΟΚΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

ΑΠΟΚΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

  Ἀποκριά εἶναι ἡ νεοελληνική ἀπόδο­ση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς λέξης «ἀπόκρε­ω» καί σημαίνει ἀποχή ἀπό τήν κρεοφα­γία. Ἐλάχιστοι γνωρίζουμε ὅτι...

Περισσότερα

Μητέρα Του καί Μητέρα μας

Μητέρα Του καί Μητέρα μας

 Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί πάλι, καί οἱ ἀκολουθίες τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Παναγία μας ἀνανεώνουν μέσα μας τήν μεγάλη ἀλήθεια ὅτι...

Περισσότερα

Ἀπόδειπνο

Ἀπόδειπνο

  Ἤθελα νά σέ συναντήσω στό τέλος τῆς μέρας μου. Μιά ἐπιθυμία νά δοξολογήσω τή μεγαλωσύνη σου, «ὅτι ἄστεκτος ἡ...

Περισσότερα

Ἀπό τό ἐρωτηματικό στό θαυμαστικό

Ἀπό τό ἐρωτηματικό στό θαυμαστικό

Πολλά, ἀμέτρητα τά ἐρωτηματικά πού τριβελίζουν τό μυαλό τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή γέννα του ὥς τή θανή του. Ἀπό τήν...

Περισσότερα

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ

 Ὁ ἄρτιος ἄνθρωπος, ὁ ὁλοκληρωμένος καί πεπληρωμένος, ὁ ἄξιος ἡγέτης καί κύριος τῆς δημιουργίας, δέν εἶναι φαινόμενο συνηθισμένο. Ἀπό τήν...

Περισσότερα

Γιά σένα προσωπικά...

Γιά σένα προσωπικά...

Τό ρολόι χτυπᾶ. Τί ὥρα εἶναι; Γιά τούς ἄλλους δέν ξέρω, ξέρω μόνον γιά σένα. Γιά σένα εἶναι ἡ ὥρα...

Περισσότερα

Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ (Γέ 22,1-12)

Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ (Γέ 22,1-12)

   Μία εἰκόνα τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου μας προτυπώνει καί ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ. Ἀνάμεσα σέ ὅλα τά γεγονότα πού...

Περισσότερα

Σωτήρια ὑπέρβαση

   Παλιά καί πολυσήμαντη ἡ λέξη βρίσκει στίς μέρες μας μία πλούσια καί πολυποίκιλη χρήση, κάποτε δέ καί κατάχρηση. Ἡ...

Περισσότερα

Τούς καιρούς καταμάνθανε...

Τούς καιρούς καταμάνθανε...

Μέσα στόν παγκόσμιο ἀνασχηματισμό, πού ἤδη ξεκίνησε σέ ταχεῖς ρυθμούς, διαλέγουμε τή θέση πού θά καταλάβουμε. Συνειδητοποιημένα ἤ ὄχι, ἀξιολογοῦμε...

Περισσότερα

Ὁδεύοντας πρός τήν Ἀνάσταση!

Ὁδεύοντας πρός τήν Ἀνάσταση!

  Μέ τήν Κυριακή τοῦ τελώνου καί φαρισαίου ἀνοίγει τό Τριώδιο καί ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ ν᾿ ἀναλάβουμε...

Περισσότερα

Διαδρομή φωτός

Διαδρομή φωτός

  Ἡ λέξη "φῶς" γιά τόν πιό ἁπλό ἄνθρωπο ἀλλά καί γιά τόν μεγάλο φιλόσοφο εἶναι μιά ἀγαπητή, πλούσια καί...

Περισσότερα

Νυμφίος καί Νύμφη

Νυμφίος καί Νύμφη

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἀνοίγει τόν μήνα αὐτό τίς πύλες της καί μᾶς καλεῖ νά εἰσέλθουμε στό ἱερό της στάδιο· «τὸ...

Περισσότερα

Ἀγάπη ἤ πίστη;

Ἀγάπη ἤ πίστη;

Συμπληρώθηκαν φέτος 50 χρόνια ἀπό τήν ἱστορική συνάντηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχη Ἀθηναγόρα μέ τόν πάπα Παῦλο Στ΄ στά Ἰεροσόλυμα (5/1/1964)...

Περισσότερα