Πνευματικά

  • 1
  • 2
Προηγούμενο Επόμενο

Ἐλεοῦμε;

Ἐλεοῦμε;

  Νοέμβριος. Χειμωνιάζει σιγά-σιγά. Καί καθώς ὅλοι προετοιμαζόμαστε γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τίς δυσκολίες τοῦ κρύου καί τῆς κακοκαιρίας, ἄς ἀναλογισθοῦμε: Πόσοι ἀπό μᾶς σκέφτονται τούς...

Περισσότερα

Ἀεὶ Εἰσακούων

Ἀεὶ Εἰσακούων

  Ἀπό τά σπανιότερα χαρίσματα στόν ἄνθρωπο εἶναι αὐτό τοῦ ἰδεώδη ἀκροατῆ. Ὅλοι ἑστιάζου­με στόν λόγο, ἀλλά δέν ἐξασκούμαστε στήν προσεκτική ἀ­κρόαση τοῦ συνομιλητῆ μας...

Περισσότερα

Συν-εργάτες τοῦ Θεοῦ

Συν-εργάτες τοῦ Θεοῦ

  Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἐπιμένοντας οἰκολογικά μέσα σέ ἕναν πλεονέκτη εἰδωλολατρικό κόσμο ἀσύστολης οἰκολογικῆς καταστροφῆς, χαιρετίζει, μέ τήν ἀνάγνωση τῆς παραβολῆς τοῦ Σπορέως, τήν...

Περισσότερα

Τό κριτήριο τῆς ἀγάπης

Τό κριτήριο τῆς ἀγάπης

  Πῶς στ’ ἀλήθεια ζυγίζεται ἡ ἀγάπη; Πότε ἀγαπάω εἰλικρινά; Ὑπάρχει κάποιο κριτήριο; Τό ἐρώτημα εἶναι καίριο. Κεφαλαιώδους σημασίας. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ πεμπτουσία τῆς...

Περισσότερα

Εἴμαστε χριστιανοί;

Εἴμαστε χριστιανοί;

  Ξενίζει τό ἐρώτημα. Κι εἶναι πράγματι κάπως ἀναπάντεχο, τουλάχιστον γιά τό περιβάλλον καί τήν ἐποχή μας. Χρειάζεται ἐρώτημα; Καί βέβαια εἴμαστε χριστιανοί! Ἔτσι γεννηθήκαμε...

Περισσότερα

Τύπος καί οὐσία

Τύπος καί οὐσία

  Μιά ἀπό τίς κατηγορίες τῶν φαρισαίων σέ βάρος τοῦ Χριστοῦ ἦταν ὅτι ὁ Χριστός συναναστρεφόταν τούς τελῶνες. Οἱ τελῶνες εἶχαν τή γενική καταφρόνια τοῦ...

Περισσότερα

Γιατί κατακρίνουμε;

Γιατί κατακρίνουμε;

   Καταλαλιά καί κατάκριση εἶναι δύο σοβαρά πάθη, τά ὁποῖα ὑπονομεύουν τήν πνευματική ζωή τῶν πιστῶν. «Καταλαλῶ» σημαίνει «λαλῶ εἰς βάρος κάποιου», ἐνῶ «κρίνω» σημαίνει...

Περισσότερα

Μακροθυμία καί ὑπομονή

Μακροθυμία καί ὑπομονή

  Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας δέν μπορεῖ να ὑπομείνει, νά ἀνεχθεῖ, νά μακροθυμήσει. Συνήθως ἀπαιτεῖ. Ἀπαιτεῖ δικαιώματα καί παραχωρήσεις ὄχι μόνο σέ συλλογικό ἐπίπεδο...

Περισσότερα

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

 Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ἀπό τόν Θεό γιά νά εἶναι ὁ ἱερέας ὅλης τῆς κτίσης. Ἱερέας θά πεῖ μεσίτης. Εἶναι αὐτός πού μεσιτεύει στόν Κύριο γιά...

Περισσότερα

ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ;

ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ;

  Πρόκειται γιά ἕνα κρίσιμο ἐρώτημα πού ἀπευθύνεται σέ ὅλους μας. Πι­στεύ­ουμε; Πιστεύουμε ἀληθινά στόν Ἰησοῦ Χριστό; Ἤ μήπως εἴμαστε Χριστιανοί ἐπειδή ἔτυχε νά γεννηθοῦμε...

Περισσότερα

Τό θεμέλιο τῆς προόδου

Τό θεμέλιο τῆς προόδου

 Εἶναι κανόνας τῆς φύσεως, πού ἡ ἀνθρώπινη εὐφυΐα τόν ἔκανε νόμο τῆς μηχανικῆς: Τό ὕψος ὅπου μπορεῖ νά φθάσει ἡ κορυφή ἐξαρτᾶται ἀπό τή σταθερότητα...

Περισσότερα

Κράτα τήν πίστη

Κράτα τήν πίστη

Ε ἶναι πρόβλεψη καί προφητεία τοῦ Κυρίου ὅτι ἀπό τό ξεκίνημά της καί μέχρι τήν συντέλεια τοῦ κόσμου ἡ Ἐκκλησία θά ἀντιμετωπίζει πάντοτε τόν διπλό...

Περισσότερα

Ἡ προοπτική τῆς πίστεως

Ἡ προοπτική τῆς πίστεως

Ζυμωμένος μέ τήν ἴδια τήν ὑπόσταση καί τή ζωή τοῦ πεσμένου ἀνθρώπου ὁ πόνος δέν ἔπαυσε νά ἀποτελεῖ τό μεγάλο πρόβλημα, πού ἀναστατώνει τίς καρδιές...

Περισσότερα

Ἀντίσταση ἱερή

Ἀντίσταση ἱερή

῎Εχει μέσα της κάτι τό γενναῖο, τό ἡρωικό, ἡ ἀντίσταση. ᾿Ιδιαίτερα ὅταν δέν ἐξυπηρετεῖ μικροσυμφέροντα καί χαμερπεῖς ἐπιδιώξεις, ἀλλά προασπίζει μεγάλα καί ἱερά ἰδανικά.Τό θέμα...

Περισσότερα

Ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε

Ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε

 Γράφοντας ὁ ἀπόστολος Παῦλος τήν Α´ Ἐπιστολή του πρός τήν ἀρτι­γέν­νητη Ἐκκλησία τῶν Θεσσαλονικέων παρακαλεῖ τούς πιστούς, ἀνάμεσα στά ἄλλα, νά χαίρονται πάντοτε, νά προσεύχονται...

Περισσότερα

«Ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ»

«Ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ»

                                                 Ἀδέλφια...

Περισσότερα

«Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μή φοβεῖσθε!»

«Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μή φοβεῖσθε!»

   Ἀγαπητοί ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ!    Ἄν καί νιώθω ὅτι διά τῆς προσευχῆς συναντιόμαστε καί ἐπικοινωνοῦμε, ὡστόσο λόγῳ τῆς ἔκτακτης κατάστασης πού ζοῦμε καί καθώς...

Περισσότερα

Ἡ ὑπαρξιακή δομή τῶν χριστιανῶν

Ἡ ὑπαρξιακή δομή τῶν χριστιανῶν

   Ὑπάρχει παρεξήγηση γιά τό τί εἶναι ὑπαρξιακά οἱ χριστιανοί. Ἀνέκαθεν διαδίδονται ποικίλες πλάνες καί συκοφαντίες γιά «τό γένος τῶν χριστιανῶν». Συχνά καί οἱ ἴδιοι...

Περισσότερα

Ἡ Ἐκκλησία σχολεῖο τοῦ Χριστοῦ

Ἡ Ἐκκλησία σχολεῖο τοῦ Χριστοῦ

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἁγία οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ. Τά μέλη της ἀπολαμβάνουν τήν ἀγάπη καί φροντίδα τοῦ Θεοῦ πατέρα, κληρονομοῦν τήν ἀτίμητη περιουσία του, χαίρονται...

Περισσότερα

Ἡ πίστη

Ἡ πίστη

  Ἡ πίστη στήν Καινή Διαθήκη λέγεται μέ τέσσερις ἔννοιες, πού δέν εἶναι ὅλες γνωστές στή θύραθεν γραμματεία.   Ἀσφαλής ἐπαγγελία  Πρῶτα-πρῶτα σημαίνει τήν ἀσφαλῆ ἐπαγγελία...

Περισσότερα

Κατάρα ἤ εὐλογία;

Κατάρα ἤ εὐλογία;

Ἡ ζωή μᾶς συνηθίζει σέ ἐκπλήξεις, ἀλλά ἡ πίστη μᾶς ξαφνιάζει μέ παράδοξα. Ἀπό τή μιά στιγμή στήν ἄλλη συμβαίνει συχνά ὁ ροῦς τῶν πραγμάτων...

Περισσότερα

Κυριακή: ἡ θεολογία της

Κυριακή: ἡ θεολογία της

 Ὁ ἐρχομός καί τό πέρασμα τοῦ Θεοῦ ἀπό τή γῆ ἄφησε τά ἴχνη καί τά ἀποτυπώματά του πάνω στό χῶρο καί μέσα στό χρόνο τῶν...

Περισσότερα

Κυριακή: ἡ ἱστορία της

Κυριακή: ἡ ἱστορία της

Πόσο γλυκά ἀκούγεται στ’ αὐτιά μας καί ἠχεῖ στήν καρδιά μας τό ὄνομα τῆς Κυριακῆς ἡμέρας! Τό ἄγγιγμά της ἀφήνει καί στούς πιό πωρωμένους ἕνα...

Περισσότερα