Προηγούμενο Επόμενο

Κυρ. ΣΤ΄ Λουκᾶ Λκ 8,26-39

Κυρ. ΣΤ΄ Λουκᾶ Λκ 8,26-39

Ἡ θεραπεία τοῦ δαιμονισμένου στή χώρα τῶν Γαδαρηνῶν     Μετά ἀπό...

Περισσότερα

Κυριακή Κ΄ Γα 1,11-19

Κυριακή Κ΄ Γα 1,11-19

Θεϊκή ἡ ἀποστολή καί ἡ διδασκαλία τοῦ ἀπ. Παύλου Εἰσαγωγικά στήν...

Περισσότερα

Ἁγία Ταβιθά

Ἁγία Ταβιθά

 Ἔγραψε τήν ἱστορία της μέ τό ἀνεξίτηλο μελάνι τῆς ἀγάπης...

Περισσότερα

Ἅγιος Κατηχητής

Ἅγιος Κατηχητής

   Θά μποροῦσε λόγῳ τῆς θέσης του νά ἀνή­­κει...

Περισσότερα

Τό αἷμα του σταυρός

Τό αἷμα του σταυρός

  Ἦταν μόλις ἕντεκα χρονῶν! Σήμερα, δέν στεκόμαστε μπρός του...

Περισσότερα

Ἡ συντριβή τοῦ σατανᾶ (Λκ 10,16-21)

Ἡ συντριβή τοῦ σατανᾶ (Λκ 10,16-21)

Κυριακή 18 Ὀκτωβρίου    Σήμερα, μέρα Κυριακή, γιορτάζουμε τό μέγιστο γεγονός...

Περισσότερα

Οἱ φυσικοί νόμοι καί οἱ ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου

Οἱ φυσικοί νόμοι καί οἱ ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου

Ἡ νομοτέλεια τῶν φυσικῶν νόμων  Ὁ ἄνθρωπος, πέρα ἀπό τήν ὑλική συνι­στῶ­σα...

Περισσότερα

Πλοῦτος καί δύναμη ἡ ὀρθόδοξη πίστη!

Πλοῦτος καί δύναμη ἡ ὀρθόδοξη πίστη!

   Πυρωμένος ὁ Αὔγουστος τοῦ 1773 στή Λάρισα τῆς τουρκοκρατούμενης...

Περισσότερα

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Λκ 8,5-15

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Λκ 8,5-15

 ῾Η παραβολή τοῦ σπορέως (Λκ 8,4-15)     ῾Η παραβολή τοῦ σπορέως...

Περισσότερα

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Ττ 3,8-15

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Ττ 3,8-15

Ἀλήθεια καί πλάνη   «Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί...

Περισσότερα

Πίστη καί ζωή

Πίστη καί ζωή

 Ἕνα ἀπό τά κύρια γνωρίσματα τῶν καιρῶν μας εἶναι καί...

Περισσότερα

Στόν ἀγρό τῶν καρδιῶν

Στόν ἀγρό τῶν καρδιῶν

  Φθινόπωρο. Ἀρχίζουν οἱ γεωργικές ἐργασίες, τό ὄργωμα καί ἡ...

Περισσότερα

Κυρ. Β΄ Λουκᾶ Λκ 6,31-36

Κυρ. Β΄ Λουκᾶ Λκ 6,31-36

Ἀγάπη στούς ἐχθρούς   6,31. Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΖ΄ Β΄ Κο 6,16-7,1

Κυρ. ΙΖ΄ Β΄ Κο 6,16-7,1

Ναός Θεοῦ - λαός Θεοῦ - παιδιά Θεοῦ   Στήν περικοπή...

Περισσότερα

Δοκάρια καί … ξυλάρια

Δοκάρια καί … ξυλάρια

«τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ...

Περισσότερα

Ζητοῦνται ἰχνηλάτες

Ζητοῦνται ἰχνηλάτες

 Στά ἴχνη τῶν ἁγίων! Πορεία καί συνάντηση! Ἀσφάλεια καί λύτρωση...

Περισσότερα

Ἁγία Ἀκυλίνα

Ἁγία Ἀκυλίνα

 Ἀπό μικρό παιδί ἄκουγα νά τό λένε μέ καμάρι ὅλοι...

Περισσότερα

Κυρ. Α΄ Λουκᾶ Λκ 5,1-11

Κυρ. Α΄ Λουκᾶ Λκ 5,1-11

 Ἡ κλήση τῶν πρώτων μαθητῶν    Στήν ἀρχή τῆς δημόσιας δράσεώς...

Περισσότερα

Ὁ Θεός σέ ἀγαπᾶ!

Ὁ Θεός σέ ἀγαπᾶ!

   Δέν ὑπάρχει δυναμικώτερο καί ἀποτελεσματικώτερο κίνητρο γιά τήν ἁγιότητα...

Περισσότερα

Καποδίστριας

Καποδίστριας

Ἡ καρδιά πού χτυποῦσε γιά τήν Ἑλλάδα   Βρισκόμαστε λίγους μῆνες...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Μρ 8,34-9,1)

Λειτουργικό κήρυγμα (Μρ 8,34-9,1)

Μέ τή ζυγαριά τῆς αἰωνιότητας (Μρ 8,34-9,1)   Τήν Κυριακή μετά...

Περισσότερα

Κυρ. μετά τήν Ὕψωσιν Μρ 8,34-9,1

Κυρ. μετά τήν Ὕψωσιν Μρ 8,34-9,1

Λέξεις:  8,34. ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ = νά σηκώσει τόν...

Περισσότερα

Τύποι καί προφητεῖες

Τύποι καί προφητεῖες

 Πολλοί οἱ τύποι τοῦ σταυροῦ, καί σέ μία μελέτη δύσκολα...

Περισσότερα

Ὁ "ἄγγελος" τ' Ἀιβαλιοῦ

Ὁ "ἄγγελος" τ' Ἀιβαλιοῦ

Ὁ «Ἄγγελος» τ' Ἀιβαλιοῦ    Σεπτέμβριος· κι ἡ γιορτή τῆς Ὑψώσεως...

Περισσότερα

Ἦταν Σεπτέμβρης

Ἦταν Σεπτέμβρης

  Ποιά ἱστορική συγκυρία, ἄραγε, σημείωσε τά ματωμένα ὁρόσημα τῆς...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΓ΄ Ματθαίου Μθ 21,33-42

Κυρ. ΙΓ΄ Ματθαίου Μθ 21,33-42

 ῾Η παραβολή τῶν κακῶν γεωργῶν   Τήν ΙΓ´ Κυριακή τοῦ Ματθαίου...

Περισσότερα

Ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου

Ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου

Ἕνα ἀπό τά αἰτήματα τῆς κυριακῆς προσευχῆς, τῆς προσευχῆς πού δίδαξε...

Περισσότερα

Διακόνισσα Φοίβη

Διακόνισσα Φοίβη

 Σεμνό καί δυναμικό τό μήνυμα τοῦ μήνα Σεπτεμβρίου, ἀναδύεται ἀπό...

Περισσότερα

Ἅγιος Μάμας

Ἅγιος Μάμας

 Ἡ Ἐκκλησία μας τόν εἰκονίζει πάνω σ᾿ ἕνα λιοντάρι, σύμβολο...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΒ΄ Ματθαίου Μθ 19,16-26

Κυρ. ΙΒ΄ Ματθαίου Μθ 19,16-26

῾Ο διάλογος τοῦ Χριστοῦ μέ τόν πλούσιο νέο    Τό εὐαγγελικό...

Περισσότερα

Γράμμα σ' ἕναν γιατρό

Γράμμα σ' ἕναν γιατρό

Ποῦ νά σέ βρίσκει ἄραγε αὐτή μου ἡ ἐπιστολή; Τούτη...

Περισσότερα

Ὁ ληστής τοῦ ἐλέους

Ὁ ληστής τοῦ ἐλέους

 Μέσα στόν καύσωνα τῆς ἐγκληματικῆς ἐποχῆς μας, μέσα στήν πύρωση...

Περισσότερα

Ὁ μαρτυρικός θάνατος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

Ὁ μαρτυρικός θάνατος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

  Ἕνα ἀπό τά αἰσχρά ἐγκλήματα πού στιγματίζουν τήν ἱστορία...

Περισσότερα

Κυρ. Ι΄ Ματθαίου Α΄ Κο 4,9-16

Κυρ. Ι΄ Ματθαίου Α΄ Κο 4,9-16

4,9. Δοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους...

Περισσότερα

Παναγία: Τρεῖς μαρτυρίες

Παναγία: Τρεῖς μαρτυρίες

 Ἡ Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, «τό κεφάλαιον ὅλων τῶν...

Περισσότερα

Ἡ Μία μετά τόν Ἕνα

Ἡ Μία μετά τόν Ἕνα

 Ἡ πιό εὐπρόσδεκτη τιμή γιά τήν πανάσπιλη Μητέρα τοῦ Κυρίου...

Περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Βρεφονηπιακός Σταθμός "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ" τηλ. 2310 554698 Ἐκπαιδευτήρια "ΕΛΠΙΔΑ" Παιδικός Σταθμός τηλ. 2310 678745 Νηπιαγωγεῖο τηλ. 2310 678746 Δημοτικό τηλ. 2310 678747

Πῶς θ' ἀγαπήσουν τα γράμματα;

Πῶς θ' ἀγαπήσουν τα γράμματα;

  Μέ ἀγωνία, ὄνειρα καί ἐλπίδες γιά τήν πρόοδο τῶν...

Περισσότερα

Γιατί ἡ ἔλλειψη συγχωρητικότητας εἶναι ἁμαρτία;

Γιατί ἡ ἔλλειψη συγχωρητικότητας εἶναι ἁμαρτία;

   Ἡ ἔλλειψη συγχωρητικότητας εἶναι ἁμαρτία διότι ἀποκλείοντας τούς ἀντίθετους...

Περισσότερα

Τό πέρας τῆς ἱερᾶς τελετῆς τῆς εὐχαριστίας

Τό πέρας τῆς ἱερᾶς τελετῆς τῆς εὐχαριστίας

Τό πέρας τῆς ἱερᾶς τελετῆς τῆς εὐχαριστίας»Ἀφοῦ κοινωνήσουν ὁ λειτουρ­γός...

Περισσότερα

Ἐνέκρυψεν

Ἐνέκρυψεν

  Ἀνεβαίναμε τόν δρόμο μέ τά ἔρημα ἀρχοντικά τῶν Ἑλλήνων...

Περισσότερα