ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ" (Πέλοπος 7, Θεσ/νίκη), 6:30 μ.μ.

Θά μιλήσει ὁ καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

κ. Ἀθανάσιος Παπαρνάκης, μέ θέμα: 

"Ἀκούγοντας τόν λόγο τοῦ Θεοῦ σέ περιόδους κρίσεως".

 

ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ρήγα Φεραίου 72, Ἡλιούπολη), 6:00 μ.μ.

Θά μιλήσει ὁ θεολόγος κ. Κων/νος Μεταλλίδης  μέ θέμα:

"Ἅγιος Νίκων: Μετάνοια καί ἱεραποστολή".

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Μαυρομιχάλη 23, περιοχή Μαρτίου), 5:30 μ.μ.

Θά μιλήσει ὁ θεολόγος κ. Εὐστράτιος Χατζηαθανασίου μέ θέμα:

"Οἱ δωρεές τοῦ Θεοῦ".

Προηγούμενο Επόμενο

Κυρ. ΙΓ΄ Λουκᾶ Λκ 18,18-27

Κυρ. ΙΓ΄ Λουκᾶ Λκ 18,18-27

Ὁ διάλογος τοῦ Ἰησοῦ μέ τόν πλούσιο νέο     Ὁ...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΓ΄ Ἐφ 2,4-10

Κυριακή ΚΓ΄ Ἐφ 2,4-10

῾Η σωτηρία δωρεά τῆς χάριτος  Εἰσαγωγικά στήν πρός ᾿Εφεσίους ᾿Επιστολή    ῾Η...

Περισσότερα

Στή γιορτή τοῦ Πρωτοκλήτου

Στή γιορτή τοῦ Πρωτοκλήτου

  Ἀνατολικά τῆς πόλης τοῦ Ναυπλίου ὑψώνεται τό θρυλικό ἐντυπωσιακό...

Περισσότερα

"Μέ τό φῶς τῆς Βηθλεέμ"

"Μέ τό φῶς τῆς Βηθλεέμ"

 «Μέ τά θεόπνευστα κείμενα, τήν κατανυκτική ὑμνολογία, μέ τήν θεία...

Περισσότερα

Ἡ ἀγαθή μερίδα

Ἡ ἀγαθή μερίδα

  Φιλοξενούμενος ὁ Κύριος στήν Βηθανία, ἕνα προάστιο τῶν Ἰεροσολύμων...

Περισσότερα

Τέσσερις γυναῖκες πρότυπα (Λκ 10,38-42· 11,27-28)

Τέσσερις γυναῖκες πρότυπα (Λκ 10,38-42· 11,27-28)

  Τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα εἶναι ἀπό τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο...

Περισσότερα

Τό δῶρο τῆς προσευχῆς

Τό δῶρο τῆς προσευχῆς

  Μία ἀπό τίς πιό μεγάλες εὐλογίες τοῦ Θεοῦ στόν...

Περισσότερα

Οἱ καταδικοί Του κατάδικοι

Οἱ καταδικοί Του κατάδικοι

  Μιά φωτιά ἀσίγαστη εἶναι ὁ πόθος γιά τήν ἁγιότητα...

Περισσότερα

Κυρ. Η΄ Λουκᾶ Λκ 10,25-37

Κυρ. Η΄ Λουκᾶ Λκ 10,25-37

῾Ο διάλογος τοῦ ᾿Ιησοῦ μέ τόν νομικό καί ἡ παραβολή...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 10,25-37)

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 10,25-37)

   Εἶναι πολύ γνωστή ἡ παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου σέ...

Περισσότερα

Ἔβγα ἀπ᾽ τόν τάφο, Θοδωρή Κολοκοτρώνη

Ἔβγα ἀπ᾽ τόν τάφο, Θοδωρή Κολοκοτρώνη

  Ἀπό χείλη πανεπιστημια­κῆς ἱστορικοῦ, τήν ἐπετειακή χρονιά τῆς ἐθνι­κῆς...

Περισσότερα

Κυριακή Κ΄ Γα 1,11-19

Κυριακή Κ΄ Γα 1,11-19

Θεϊκή ἡ ἀποστολή καί ἡ διδασκαλία τοῦ ἀπ. Παύλου Εἰσαγωγικά στήν...

Περισσότερα

Κυρ. Ζ΄ Λουκᾶ Λκ 8,41-56

Κυρ. Ζ΄ Λουκᾶ Λκ 8,41-56

῾Η ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ ᾿Ιαείρου καί ἡ θεραπεία τῆς...

Περισσότερα

Οἱ φίλοι μας οἱ ἄγγελοι

Οἱ φίλοι μας οἱ ἄγγελοι

   Γι᾿ ἄλλους ἀποτελοῦν οὐτοπία, γι᾿ ἄλλους ρομαντικό κατάλοιπο τῶν...

Περισσότερα

Παῦλος ὁ ὁμολογητής

Παῦλος ὁ ὁμολογητής

 Αὐτή ἡ συνάντηση ἔχει ἰδιαίτερο χρῶμα καί νόημα ξεχωριστό. Στή...

Περισσότερα

Κυρ. Ε΄ Λουκᾶ Λκ 16,19-31

Κυρ. Ε΄ Λουκᾶ Λκ 16,19-31

Ἡ παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου    Μετά τήν...

Περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ 1940

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ 1940

   Ὁ θρίαμβος τῶν Ἑλλήνων ἐναντίον τῶν Ἰταλῶν τό 1940...

Περισσότερα

Ἡ Μάνα τοῦ Στρατιώτου

Ἡ Μάνα τοῦ Στρατιώτου

«Ἡ Μάνα τοῦ Στρατιώτου» Καλλιόπη Λύκα    Καθώς περπατᾶς τή...

Περισσότερα

Τιμώντας τόν Βιγλάτορα

Τιμώντας τόν Βιγλάτορα

 Τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Δημητρίου γιορτάζει τόν μήνα αὐτό ὅλη...

Περισσότερα

Ἡ παρακαταθήκη τοῦ πολιούχου

Ἡ παρακαταθήκη τοῦ πολιούχου

 Καρπός γλυκύς, πού μέστωσε στό δένδρο τῆς Ἐκκλησίας μέ τοῦ...

Περισσότερα

Ἡ μαρτυρία τῶν μαρτύρων

Ἡ μαρτυρία τῶν μαρτύρων

  Ὁ Ὀκτώβριος λαμπρύνεται ξεχωριστά σέ ὅλο τόν ὀρθόδοξο κόσμο...

Περισσότερα

Κυρ. ΣΤ΄ Λουκᾶ Λκ 8,26-39

Κυρ. ΣΤ΄ Λουκᾶ Λκ 8,26-39

Ἡ θεραπεία τοῦ δαιμονισμένου στή χώρα τῶν Γαδαρηνῶν     Μετά ἀπό...

Περισσότερα

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Ττ 3,8-15

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Ττ 3,8-15

Ἀλήθεια καί πλάνη   «Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί...

Περισσότερα

Πίστη καί ζωή

Πίστη καί ζωή

 Ἕνα ἀπό τά κύρια γνωρίσματα τῶν καιρῶν μας εἶναι καί...

Περισσότερα

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Λκ 8,5-15

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Λκ 8,5-15

 ῾Η παραβολή τοῦ σπορέως (Λκ 8,4-15)     ῾Η παραβολή τοῦ σπορέως...

Περισσότερα

Τό αἷμα του σταυρός

Τό αἷμα του σταυρός

  Ἦταν μόλις ἕντεκα χρονῶν! Σήμερα, δέν στεκόμαστε μπρός του...

Περισσότερα

Κυρ. Γ΄ Λουκᾶ Λκ 7,11-16

Κυρ. Γ΄ Λουκᾶ Λκ 7,11-16

῾Η ἀνάσταση τοῦ γιοῦ τῆς χήρας τῆς Ναΐν   ῾Ο εὐαγγελιστής...

Περισσότερα

ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1911-2021

ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1911-2021

  Συμπληρώθηκαν ἑκατόν δέκα ἔτη ἀ­πό τή στυγερή δολοφονία τοῦ...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 7,11-16)

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 7,11-16)

«Χαρίζει ζωή» (Λκ 7,11-16)   Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα πού ἀκούσαμε σήμερα...

Περισσότερα

Κυρ. Β΄ Λουκᾶ Λκ 6,31-36

Κυρ. Β΄ Λουκᾶ Λκ 6,31-36

Ἀγάπη στούς ἐχθρούς   6,31. Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ...

Περισσότερα

Σημεῖα τῶν καιρῶν

Σημεῖα τῶν καιρῶν

  «Μεσαιωνική» καί «ἀντιφεμινιστική» χαρακτήρισαν τήν προσπάθεια γιά τή διεξαγωγή...

Περισσότερα

Δέν ἔχω ἕναν ἄνθρωπο...

Δέν ἔχω ἕναν ἄνθρωπο...

  Ὁ ἄνθρωπος τοῦ 21ου αἰ. στήν Εὐρώπη καί γενικά...

Περισσότερα

Τά γεγονότα τῶν χρόνων 1823-24

Τά γεγονότα τῶν χρόνων 1823-24

Τά δύο, πυκνά σέ πολεμικά γεγονό­τα, πρῶτα χρόνια τῆς Ἐπανάστασης...

Περισσότερα

Ἁγία Ἀκυλίνα

Ἁγία Ἀκυλίνα

 Ἀπό μικρό παιδί ἄκουγα νά τό λένε μέ καμάρι ὅλοι...

Περισσότερα

Προφήτης Βαρούχ

Προφήτης Βαρούχ

 Βλέπουμε πολλές μνῆμες ἁγίων στόν ἡμεροδείκτη τοῦ Σεπτεμβρίου. Εἶναι μία...

Περισσότερα

Δοκάρια καί … ξυλάρια

Δοκάρια καί … ξυλάρια

«τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ...

Περισσότερα

Τό πρωταρχικό δικαίωμα τοῦ παιδιοῦ…

Τό πρωταρχικό δικαίωμα τοῦ παιδιοῦ…

  Τίς τελευταῖες δεκαετίες ὁλοένα καί βαίνει αὐξανόμενο τό αἴτημα...

Περισσότερα

Χειραγωγός τῆς νεότητας

Χειραγωγός τῆς νεότητας

  Μία σεβάσμια, ταλαντούχα καί σε­μνή ἐκκλησιαστική μορφή ἔφυγε γιά...

Περισσότερα

Ψαλμός 103ος

Ψαλμός 103ος

Ἡ καμπάνα τοῦ Ἑσπερινοῦ χτυπά­ει. Ἡ μέρα τελείωσε, ὁ ἥλιος ξέρει πότε...

Περισσότερα

Ἀναμνήσεις ἀπό μιά μακρόχρονη φιλία μέ τόν π. Χαράλαμπο Ἀντωνάρα

Ἀναμνήσεις ἀπό μιά μακρόχρονη φιλία μέ τόν  π. Χαράλαμπο Ἀντωνάρα

«Ὥσπερ ἐπὶ τῆς γῆς ἐν τῇ Ἐκκλη­σίᾳ λει­τουργὸν αὐτὸν κατέστησας...

Περισσότερα