ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἡ χαρά καί ἡ εἰρήνη τῆς Ἀναστάσεως ἄς πληρώνουν τίς καρδιές μας

καί ἡ ζωή μας ἄς ἀντανακλᾶ τήν δόξα τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου,

μήνυμα ἐλπίδος στόν ταλαιπωρημένο κόσμο μας.

Προηγούμενο Επόμενο

Κυρ. τοῦ Θωμᾶ Ἰω 20,19-31

Κυρ. τοῦ Θωμᾶ Ἰω 20,19-31

  19Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν...

Περισσότερα

Οἱ τρεῖς ἀναστάσεις

Οἱ τρεῖς ἀναστάσεις

Χριστός Ἀνέστη.  Τό μεγαλύτερο γεγονός στήν πανανθρώπινη ἱστορία εἶναι ἀσφαλῶς...

Περισσότερα

Ἡ ἀμφισβήτηση τῆς Ἀναστάσεως

Ἡ ἀμφισβήτηση τῆς Ἀναστάσεως

  Ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι, ὅπως τονίζει σαφέστατα ἡ...

Περισσότερα

Θά νικήσουμε!

Θά νικήσουμε!

Μέ μύριους τρόπους ἐπιβεβαιώνεται ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ὄχι μόνο...

Περισσότερα

Ἔχουμε ἐλπίδα!

Ἔχουμε ἐλπίδα!

Τό μεγάλο καί βασανιστικό πρόβλημα τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὅτι...

Περισσότερα

Προετοιμασία γιά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα

Προετοιμασία γιά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα

  Ἕνα ἰδιόμελο Στιχηρό, πού ψάλλεται στόν Ἑσπερινό τοῦ Λαζάρου...

Περισσότερα

Συνοδοιπόροι καί συμμέτοχοι

Συνοδοιπόροι καί συμμέτοχοι

Πολλά τροπάρια, ἐμπνευσμένα ἀπό τίς μαρτυρίες τῶν εὐαγγελιστῶν, καλοῦν τά...

Περισσότερα

Κυρ. Βαΐων Ἰω 12,1-18

Κυρ. Βαΐων Ἰω 12,1-18

Λέξεις: 1. ὁ τεθνηκώς = πού εἶχε πεθάνει ὅν ἤγειρεν...

Περισσότερα

Κυρ. Βαΐων (Λκ 19,28-40)

Κυρ. Βαΐων (Λκ 19,28-40)

Ἡ εἴσοδος τοῦ Ἰησοῦ στά Ἰεροσόλυμα  Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος τοῦ Ἰησοῦ...

Περισσότερα

Μόνη μόνῳ Θεῶ...

Μόνη μόνῳ Θεῶ...

 Ὁ γέροντας γονάτισε μέ δέος δίπλα στό σκῆνος. Κι ἔτσι...

Περισσότερα

Κυρ. Ὁσίας Μαρίας Αἰγυπτίας Μρ 10,32-45

Κυρ. Ὁσίας Μαρίας Αἰγυπτίας Μρ 10,32-45

Ὁ Κύριος προλέγει τόν θάνατό του - Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης   Λέξεις:...

Περισσότερα

Εἶναι γιά ὅλους

Εἶναι γιά ὅλους

  Δέν εἶναι ψέμα πρωταπριλιάτικο. Εἶναι ἀλήθεια ἐπικυρωμένη ἀπό τό...

Περισσότερα

Λκ 1,34

Λκ 1,34

«Ἐπεί ἄνδρα οὐ γινώσκω» (Λκ 1,34)     Στόν ἱστορικό διάλογο πού...

Περισσότερα

Ἅγιος Ζαχαρίας

Ἅγιος Ζαχαρίας

 Φοροῦσε τό μαῦρο ράσο κι ἔνιωθε πώς ἦταν ντυμένος τήν...

Περισσότερα

Γιατί πολέμησαν

Γιατί πολέμησαν

   Ἡ ἐπανάσταση τῆς 25ης Μαρτίου 1821 εἶναι ἀπό τά...

Περισσότερα

Κυρ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος Μρ 9,17-31

Κυρ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος Μρ 9,17-31

Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου παιδιοῦ Λέξεις 18. ὅπου ἄν αὐτόν...

Περισσότερα

Ἐλευθερία τότε...καί τώρα

Ἐλευθερία τότε...καί τώρα

 Ἐπίκαιρο, καθώς γιορτάζουμε τήν ἐθνική μας ἀπελευθέρωση, ἀλλά καί πάντοτε...

Περισσότερα

«ΧΑΙΡΕ, ΔΙ’ ΗΣ Η ΧΑΡΑ ΕΚΛΑΜΨΕΙ…»

«ΧΑΙΡΕ, ΔΙ’ ΗΣ Η ΧΑΡΑ ΕΚΛΑΜΨΕΙ…»

  Τό πρῶτο «χαῖρε» πού ἀπευθύνουμε οἱ πι­στοί στήν Θεοτόκο...

Περισσότερα

Σταυρός τό ξύλον τῆς ζωῆς

Σταυρός τό ξύλον τῆς ζωῆς

   Μετά τήν παράβαση τοῦ παλαιοῦ Ἀδάμ, ὁ Θεός ὅρισε...

Περισσότερα

Αἱματοβαμμένος θρίαμβος

Αἱματοβαμμένος θρίαμβος

  Καθώς ἀδυσώπητος ὁ χρόνος ἔρριχνε χιόνια στό κεφάλι τοῦ...

Περισσότερα

Μρ 2,1-12 Οἱ τέσσερις κόσμοι

Μρ 2,1-12 Οἱ τέσσερις κόσμοι

 Μιά ἀνάλυση τῆς περικοπῆς τῆς θεραπείας τοῦ παραλυτικοῦ, ὅπως περιγράφεται...

Περισσότερα

Κυρ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Μρ 2,1-12

Κυρ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Μρ 2,1-12

Ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ Λέξεις:1. Δι’ ἡμερῶν = μετά...

Περισσότερα

Ἡ μετάνοια κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο

Ἡ μετάνοια κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο

  Ὁ Κύ­ρι­ος καί νωρίτερα ὁ Ἰω­άν­νης ὁ Πρόδρομος ἄρχι­σαν...

Περισσότερα

Στήν παγωμένη λίμνη

Στήν παγωμένη λίμνη

 Ξεκίνησαν 40, σάν στρατιῶτες τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ καί μπῆκαν πάλι...

Περισσότερα

Ἡ ὑπαρξιακή δομή τῶν χριστιανῶν

Ἡ ὑπαρξιακή δομή τῶν χριστιανῶν

   Ὑπάρχει παρεξήγηση γιά τό τί εἶναι ὑπαρξιακά οἱ χριστιανοί...

Περισσότερα

Ὀρθόδοξη λατρεία

Ὀρθόδοξη λατρεία

  Πανθομολογούμενος καί πολυθαυμαζόμενος εἶναι ὁ λατρευτικός πλοῦτος τῆς Ὀρθοδόξου...

Περισσότερα

Κυρ. Τυρινῆς Ρω 13,11-14,4

Κυρ. Τυρινῆς Ρω 13,11-14,4

Ἄς ξυπνήσουμε!   «Καί τοῦτο, εἰδότες τόν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς...

Περισσότερα

Κυρ. Τυρινῆς Μθ 6,14-21

Κυρ. Τυρινῆς Μθ 6,14-21

Λέξεις: 14. ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις = ἄν συγχωρᾶτε στούς...

Περισσότερα

Ἅγιος Πολύκαρπος

Ἅγιος Πολύκαρπος

Διαβολική μετάνοια   Εἶναι παλιά δουλειά τοῦ διαβόλου νά ἐμποδίζει τούς ἀνθρώπους...

Περισσότερα

Ἀπό τό "Μαρτύριον" τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου

Ἀπό τό "Μαρτύριον" τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου

"Ὥσπερ κριός ἐπίσημος"   Ὅταν ὁ Πολύκαρπος ἔμπαινε στό στάδιο...

Περισσότερα

ΑΠΟΚΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

ΑΠΟΚΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

  Ἀποκριά εἶναι ἡ νεοελληνική ἀπόδο­ση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς λέξης...

Περισσότερα

Ἡρωική ἐπαναστάτρια

Ἡρωική ἐπαναστάτρια

  Δέν ὑπάρχει ἡρωικότερη στάση ἀπό τό νά κρατᾶς ἄσβεστο...

Περισσότερα

Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως Μρ 8,34-38· 9,1

Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως Μρ 8,34-38· 9,1

Λέξεις:  8,34. ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ = νά σηκώσει τόν...

Περισσότερα

Κυριακή Ἀσώτου Λκ 15,11-32

Κυριακή Ἀσώτου Λκ 15,11-32

Τήν δύναμη τῆς μετανοίας καί τό μέγεθος τῆς θείας φιλανθρωπίας...

Περισσότερα

Δαμιανός, ὁ κήρυκας τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς

Δαμιανός, ὁ κήρυκας τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς

 Πολύτιμο δῶρο τοῦ Θεοῦ, μάρτυρας τῆς ἀνάστασης ἡ Κυριακή ἡμέρα...

Περισσότερα

Ἀπό τό πλοιάριο τῆς Ἀπολλωνιάδας στήν κιβωτό τῆς Λαμψάκου

Ἀπό τό πλοιάριο τῆς Ἀπολλωνιάδας στήν κιβωτό τῆς Λαμψάκου

 Μέ κάθε λαμπρότητα καί μέσα σέ κατανυκτική ἀτμόσφαιρα πραγματο­ποι­ήθηκε ἡ...

Περισσότερα

Μᾶς «κάλυψε» ὁ Θωμᾶς!

Μᾶς «κάλυψε» ὁ  Θωμᾶς!

    Ρεαλιστική ἡ ἐποχή μας δέν ἀνέχεται φαντασίες καί...

Περισσότερα

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα γεγονός μέσα...

Περισσότερα

Δέν Τόν κρατᾶ ὁ ἅδης

Δέν Τόν κρατᾶ ὁ ἅδης

Ψα 15,10: Μιά προφητεία γιά τήν Ἀνάσταση   Ἕνα ἀπό...

Περισσότερα