Προηγούμενο Επόμενο

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

 Εἶναι ἐκπληκτικό τό ὅτι πολλές φορές οἱ μεγάλες δυνάμεις δέν...

Περισσότερα

Ἀπελεύθερος Χριστοῦ

Ἀπελεύθερος Χριστοῦ

 Ἡ σκηνή στό σκλαβοπάζαρο τῆς Ἀλεξάνδρειας τοῦ 6ου μ.Χ. αἰώνα...

Περισσότερα

"Καί ἰδού ἀνήρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος"

"Καί ἰδού ἀνήρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος"

 Τό περιστατικό τοῦ Ζακχαίου εἶναι ἀπό τίς ἱστορίες ἐκεῖνες τῆς...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΕ΄ Λουκᾶ Λκ 19,1-10

Κυρ. ΙΕ΄ Λουκᾶ Λκ 19,1-10

 Ἡ μετάνοια τοῦ Ζακχαίου    ῾Η περικοπή τοῦ ἀρχιτελώνη Ζακχαίου διαβάζεται...

Περισσότερα

Ἄνθος ἁγνότητας

Ἄνθος ἁγνότητας

   Στό μεταίχμιο τῆς ἐπιθυμίας καί τῆς πραγματικότητας, στά σύνορα...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΘ΄ Κλ 3,4-11

Κυριακή ΚΘ΄ Κλ 3,4-11

῾Η νέα ἐν Χριστῷ ζωή   ῾Η πρός Κολασσαεῖς ᾿Επιστολή διακρίνεται...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΒ΄ Λουκᾶ Λκ 17,12-19

Κυρ. ΙΒ΄ Λουκᾶ Λκ 17,12-19

Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν    Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν...

Περισσότερα

Ἰορδάνης ποταμός, ἁγιογραφικά περάσματα στό διάβα τῶν αἰώνων

Ἰορδάνης ποταμός, ἁγιογραφικά περάσματα στό διάβα τῶν αἰώνων

 Ὁ γνωστός σέ ὅλους ποταμός τῆς Πα­λαιστίνης ὀφείλει τήν ὀνομασία...

Περισσότερα

Γιατί βαπτίσθηκε ὁ Χριστός;

Γιατί βαπτίσθηκε ὁ Χριστός;

 Ἡ βάπτιση τοῦ Κυρίου ἀπό τόν Ἰωάννη τόν βαπτιστή στόν...

Περισσότερα

Πέντε παραγγέλματα

Πέντε παραγγέλματα

Ἡ καινούργια χρονιά ἦλθε στή ζωή μας καί ἀρχίσαμε πλέον...

Περισσότερα

1η Ἰανουαρίου

1η Ἰανουαρίου

 1η Ἰανουαρίου τοῦ 1788 καί ὁ πρῶτος συνεταιρισμός στήν Εὐρώπη...

Περισσότερα

Μ. Βασίλειος καί Ἰουλιανός

Μ. Βασίλειος καί Ἰουλιανός

 Στήν ἱστορία πολλές φορές ἐξετάζονται παραλλήλως οἱ βίοι διασήμων ἀνδρῶν...

Περισσότερα

Τό κέρδος μας

Τό κέρδος μας

Ποιός δέν ἀγαπᾶ τό κέρδος;  Tό κέρδος! Mιά ἔννοια πού συγκεντρώνει...

Περισσότερα

Τό ὄνομα Ἐμμανουήλ

Τό ὄνομα Ἐμμανουήλ

Μία ἀπορία διατυπώνεται σχετικά μέ τό ὄνομα Ἐμμανουήλ. Αὐτό τό...

Περισσότερα

Οἱ τρεῖς παρουσίες τοῦ Θεοῦ

Οἱ τρεῖς παρουσίες τοῦ Θεοῦ

 Πολλές οἱ μέριμνες τῆς ζωῆς. ᾿Απορροφοῦν συνήθως ὅλο τό ἐνδιαφέρον...

Περισσότερα

Ἡ λύση - λύτρωση

Ἡ λύση - λύτρωση

Περπατώντας μέσα στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους μένουμε συχνά προβληματισμένοι...

Περισσότερα

Εὐδοκία Θεοῦ καί ἀνθρώπων

Εὐδοκία Θεοῦ καί ἀνθρώπων

Στήν ἁλυσίδα τῶν θείων παροχῶν καί δωρημάτων τήν ὕψιστη...

Περισσότερα

Ἅγιος Ίγνάτιος ὁ θεοφόρος

Ἅγιος Ίγνάτιος ὁ θεοφόρος

 Δέν εἶναι τυχαία σύμπτωση. Εἶναι συνδυασμός εὐλογημένος, προγραμματισμένος ἀπό τή...

Περισσότερα

Προφήτης Ἀγγαῖος

Προφήτης Ἀγγαῖος

 Δέν εἶναι ἴσως σέ ὅλους γνωστό τό ὄνομα καί ἀσφαλῶς...

Περισσότερα

Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Μθ 1,1-25

Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Μθ 1,1-25

῾Η γενεαλογία καί ἡ γέννηση τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ     Τήν Κυριακή...

Περισσότερα

Πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστόν

Πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστόν

 Ἡ γέννηση τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀναμφίβολα τό...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΓ΄ Ἐφ 2,4-10

Κυριακή ΚΓ΄ Ἐφ 2,4-10

῾Η σωτηρία δωρεά τῆς χάριτος  Εἰσαγωγικά στήν πρός ᾿Εφεσίους ᾿Επιστολή    ῾Η...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΓ΄ Λουκᾶ Λκ 18,18-27

Κυρ. ΙΓ΄ Λουκᾶ Λκ 18,18-27

Ὁ διάλογος τοῦ Ἰησοῦ μέ τόν πλούσιο νέο     Ὁ...

Περισσότερα

Ἅγιος Εἰρήναρχος

Ἅγιος Εἰρήναρχος

Ἀπό δήμιος μάρτυρας   Στήν ἐξεύρεση τρόπων ἱεραποστολῆς καί προσέγγισης τοῦ...

Περισσότερα

Ὁ ἅγιος Στυλιανός-Στεργιανός

Ὁ ἅγιος Στυλιανός-Στεργιανός

 Στίς 26 τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τόν...

Περισσότερα

Ὁ λευκαντής

Ὁ λευκαντής

  Τῇ 22ᾳ τοῦ μηνός Νοεμβρίου, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΒ΄ Γα 6,11-18

Κυριακή ΚΒ΄ Γα 6,11-18

Τό καύχημα τοῦ Σταυροῦ ῾Ο ἐπίλογος τῆς πρός Γαλάτας ᾿Επιστολῆς  Μέ τήν...

Περισσότερα

Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ Λκ 12,16-21

Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ Λκ 12,16-21

Ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου   12,16. Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς...

Περισσότερα

Ὁλάναφτη λαμπάδα

Ὁλάναφτη λαμπάδα

 Ἀνασταίνει τήν ἐλπίδα μας, παρηγορεῖ βαθιά τήν καρδιά μας ὁ...

Περισσότερα

Κυρ. Η΄ Λουκᾶ Λκ 10,25-37

Κυρ. Η΄ Λουκᾶ Λκ 10,25-37

῾Ο διάλογος τοῦ ᾿Ιησοῦ μέ τόν νομικό καί ἡ παραβολή...

Περισσότερα

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος διδάσκει καί σήμερα

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος διδάσκει καί σήμερα

Ὁ Χριστός τό πᾶν γιά μένα  Δίκαια, λοιπόν, δέν μᾶς ἀποστρέφεται...

Περισσότερα

Οἱ πατέρες γιά τούς ἀγγέλους

Οἱ πατέρες γιά τούς ἀγγέλους

Οἱ ἄγγελοι εἶναι κτίσματα τοῦ Θεοῦ.Μ. Ἀθανάσιος Ὁ ἄγγελος εἶναι οὐσία...

Περισσότερα

Οἱ φίλοι μας οἱ ἄγγελοι

Οἱ φίλοι μας οἱ ἄγγελοι

   Γι᾿ ἄλλους ἀποτελοῦν οὐτοπία, γι᾿ ἄλλους ρομαντικό κατάλοιπο τῶν...

Περισσότερα

Τί φταίει ἡ προσευχή;

Τί φταίει ἡ προσευχή;

 Στήν ὑπ᾽ ἀριθμ. 139808/Δ1/31-08-2016 ἐγκύκλιο, πού ἀφορᾶ στή λειτουργία τῶν...

Περισσότερα

Κυρ. Ζ΄ Λουκᾶ Λκ 8,41-56

Κυρ. Ζ΄ Λουκᾶ Λκ 8,41-56

῾Η ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ ᾿Ιαείρου καί ἡ θεραπεία τῆς...

Περισσότερα

Ὁ ἅγιος πολιτικός

Ὁ ἅγιος πολιτικός

  Ὁ κύριος συντελεστής τῆς ἀνάκτησης τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς...

Περισσότερα

Μιλοῦν οἱ τρεῖς Ἱεράρχες

Μιλοῦν οἱ τρεῖς Ἱεράρχες

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Ἡ δημιουργία Στέκεσαι μπροστά στόν κόσμο...Ρίξε ἕνα βλέμμα γύρω σου.Πόσο...

Περισσότερα

Τρεῖς Ἱεράρχες καί θεία λατρεία

Τρεῖς Ἱεράρχες καί θεία λατρεία

 Ὁ μήνας Ἰανουάριος μᾶς δίνει ἀρ­κε­τές εὐκαιρίες νά τιμήσουμε τούς...

Περισσότερα

Εὐγνωμοσύνη: ἕνα χρέος πού δέν σβήνει...

Εὐγνωμοσύνη: ἕνα χρέος πού δέν σβήνει...

  Πόσοι γνωρίζουν ἄραγε πώς ἡ πρώ­τη διπλωματική ἀναγνώριση  τῆς...

Περισσότερα

Ὅταν τά παιδιά δαγκώνουν

Ὅταν τά παιδιά δαγκώνουν

Ἕνα ἀπό τά δυσκολότερα προβλήμα­τα πού ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν οἱ...

Περισσότερα