Προηγούμενο Επόμενο

Κυρ. Πατέρων Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου Πρξ 20,16-18.28-36

Κυρ. Πατέρων Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου Πρξ 20,16-18.28-36

῾Η παράδοση τῆς ἱερῆς παρακαταθήκης   ῾Η ἀποστολική περικοπή πού διαβάζεται...

Περισσότερα

Ἡ πορφυρόπωλις Λυδία

Ἡ πορφυρόπωλις Λυδία

 Στίς 20 Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας γιορ­­­τάζει τή μνήμη τῆς...

Περισσότερα

Ἡ προσμονή

Ἡ προσμονή

 Ξεκίνησε καί ἔρχεται! Ἔρχεται νά μᾶς συναντήσει καί νά μᾶς...

Περισσότερα

Δημιουργός τοῦ παντός

Δημιουργός τοῦ παντός

   Ἐπειδή οἱ Ἰουδαῖοι ἄκουγαν ὅτι ὁ Θεός ἔπλασε τόν...

Περισσότερα

῾Υπάρχουν ἀκόμη δικαστές

῾Υπάρχουν ἀκόμη δικαστές

Μέ χαρά ὑποδεχτήκαμε τήν πρόσ­φατη ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας...

Περισσότερα

Ἡ Μεσοπεντηκοστή

Ἡ Μεσοπεντηκοστή

  Τήν Τετάρτη τῆς δ’ ἐβδομάδος μετά τό Πάσχα ἑορτάζουμε...

Περισσότερα

Χριστός ἡ ἀνάσταση καί ἡ ζωή

Χριστός ἡ ἀνάσταση καί ἡ ζωή

  Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ρίζα καί θεμέλιο τῆς πίστεώς...

Περισσότερα

Ἡ πρώτη ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστημένου

Ἡ πρώτη ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστημένου

Μαρία ἡ Μαγδαληνή    Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος πού εἶδε τόν ἀναστημένο...

Περισσότερα

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι

 Τό ἱστορικό γεγονός τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου βιώνεται ἀπό τά...

Περισσότερα

Ὁ Χριστός στόν Ἅδη... οἱ μυροφόρες στό μνῆμα του

Ὁ Χριστός στόν Ἅδη... οἱ μυροφόρες στό μνῆμα του

 Ἔνας σταθμός μέσα στό σχέδιο τῆς θείας Οἰκονομίας εἶναι ἡ...

Περισσότερα

Κυρ. τοῦ Θωμᾶ Ἰω 20,19-31

Κυρ. τοῦ Θωμᾶ Ἰω 20,19-31

  19Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν...

Περισσότερα

Κυρ. Τυφλοῦ Ἰω 9,1-38

Κυρ. Τυφλοῦ Ἰω 9,1-38

    Ὅλο τό ἀνάγνωσμα διακρίνεται σέ δύο παραγράφους, 1-7 καί...

Περισσότερα

Κυριακή, ὁμῆλιξ τοῦ φωτός!

Κυριακή, ὁμῆλιξ τοῦ φωτός!

 Ἡ Κυριακή ἡμέρα, ἡ πιό λα­μ­πρή ἡμέρα, φωταγωγεῖται τρό­πον τινά...

Περισσότερα

Τά ὑποκατάστατα τῆς Ἀναστάσεως

Τά ὑποκατάστατα τῆς Ἀναστάσεως

  Λέει ἡ Γένεσις, τό θεόπνευστο βιβλίο τῆς ἱστορίας τῶν...

Περισσότερα

ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ ΝΕΚΡΩΣΙΝ

ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ ΝΕΚΡΩΣΙΝ

 Ἕνα ἀπό τά πιό κρίσιμα καί βασανιστικά ἐρωτήματα τοῦ ἀνθρώ­που...

Περισσότερα

Δέν Τόν κρατᾶ ὁ ἅδης

Δέν Τόν κρατᾶ ὁ ἅδης

Ψα 15,10: Μιά προφητεία γιά τήν Ἀνάσταση   Ἕνα ἀπό...

Περισσότερα

Κυρ. Σαμαρείτιδος Ἰω 4,5-42

Κυρ. Σαμαρείτιδος Ἰω 4,5-42

    Βρισκόμαστε στήν ἀρχή τῆς δημοσίας δράσεως τοῦ Κυρίου. Ἡ...

Περισσότερα

Κυρ. Βαΐων (Λκ 19,28-40)

Κυρ. Βαΐων (Λκ 19,28-40)

Ἡ εἴσοδος τοῦ Ἰησοῦ στά Ἰεροσόλυμα  Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος τοῦ Ἰησοῦ...

Περισσότερα

Κυρ. Βαΐων Ἰω 12,1-18

Κυρ. Βαΐων Ἰω 12,1-18

Λέξεις: 1. ὁ τεθνηκώς = πού εἶχε πεθάνει ὅν ἤγειρεν...

Περισσότερα

Προετοιμασία γιά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα

Προετοιμασία γιά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα

  Ἕνα ἰδιόμελο Στιχηρό, πού ψάλλεται στόν Ἑσπερινό τοῦ Λαζάρου...

Περισσότερα

Ἰωσήφ ὁ πάγκαλος τύπος τοῦ Ἰησοῦ

Ἰωσήφ ὁ πάγκαλος τύπος τοῦ Ἰησοῦ

   Στό δρόμο πρός τό Γολγοθά, πού κάθε χρόνο ἀνοίγει...

Περισσότερα

Κυρ. Παραλύτου Ἰω 5,1-15

Κυρ. Παραλύτου Ἰω 5,1-15

   Ἡ Ἐκκλησία μας τήν Δ΄ Κυριακή ἀπό τοῦ Πάσχα...

Περισσότερα

Εὐαγγελισμός

Εὐαγγελισμός

 Ἁρμονικά συμπλέκονται αὐτόν τόν μήνα οἱ χαρούμενοι ἐαρινοί ἦχοι τῆς...

Περισσότερα

Ἀειπαρθενία τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου (Α΄)

Ἀειπαρθενία τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου (Α΄)

Οἱ ἀρνούμενοι τήν ἀειπαρθενία τῆς μητέρας τοῦ Κυρίου ἰσχυρίσθηκαν ὅτι, ἐφόσον στήν ἁγία...

Περισσότερα

Γιατί Παναγία;

Γιατί Παναγία;

 Ἀναρωτηθήκατε ποτέ γιατί ἀποκαλοῦμε τήν Παρθένο Μαρία Παναγία, ἐνῶ τόν...

Περισσότερα

Ἀειπαρθενία τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου (Β΄)

Ἀειπαρθενία τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου (Β΄)

  Τήν περί ἀειπαρθενίας τῆς Μαριάμ ἄποψη ἐνισχύει καί τό...

Περισσότερα

Κυρ. Μυροφόρων Μρ 15,42-16,8

Κυρ. Μυροφόρων Μρ 15,42-16,8

    Ἡ περικοπή ἐξιστορεῖ τό πιό σημαντικό γεγονός τῶν Εὐαγγελίων...

Περισσότερα

Κυρ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος Μρ 9,17-31

Κυρ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος Μρ 9,17-31

Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου παιδιοῦ Λέξεις 18. ὅπου ἄν αὐτόν...

Περισσότερα

«Οἱ ληστές»

«Οἱ ληστές»

  Καθημερινά οἱ ἐφημερίδες εἶναι γεμάτες ἀπό ληστεῖες, ἁρπαγές, τραυματισμούς...

Περισσότερα

Βαθμίδες ἀπό τήν «Κλίμακα»

Βαθμίδες ἀπό τήν «Κλίμακα»

Ἁγίου Ἰωάννου Σιναΐτου Χριστιανός εἶναι ἡ ἀπομίμηση τοῦ Χριστοῦ, ὅσο εἶναι...

Περισσότερα

Ἀναβαίνετε!

Ἀναβαίνετε!

     Ἀπό τά βάθη τῆς ἐρήμου, ὅπου πέρασε τή ζωή...

Περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ ΓΑΜΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ ΓΑΜΟΣ

 Στόν πρῶτο Οἶκο τῆς Δ΄ Στάσεως τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου ψάλλουμε...

Περισσότερα

Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως Μρ 8,34-38· 9,1

Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως Μρ 8,34-38· 9,1

Λέξεις:  8,34. ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ = νά σηκώσει τόν...

Περισσότερα

Σταυρός τό ξύλον τῆς ζωῆς

Σταυρός τό ξύλον τῆς ζωῆς

   Μετά τήν παράβαση τοῦ παλαιοῦ Ἀδάμ, ὁ Θεός ὅρισε...

Περισσότερα

Σταυρός, ἡ σωτηρία ὅλων

Σταυρός, ἡ σωτηρία ὅλων

  Τό αἷμα τρέχει ποτάμι στά θυσιαστήρια στή γῆ τῶν...

Περισσότερα

Ὁ σταυρός Του καί ὁ σταυρός μου

Ὁ σταυρός Του καί ὁ σταυρός μου

  Τό εὐαγγέλιο μιλᾶ γιά δύο σταυρούς· τό σταυρό τοῦ...

Περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Βρεφονηπιακός Σταθμός "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ" τηλ. 2310 554698 Ἐκπαιδευτήρια "ΕΛΠΙΔΑ" Παιδικός Σταθμός τηλ. 2310 678745 Νηπιαγωγεῖο τηλ. 2310 678746 Δημοτικό τηλ. 2310 678747

Πάνω ἀπό τά γήϊνα

Πάνω ἀπό τά γήϊνα

 Ἄν πεῖς στόν ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας ὅτι ἡ Ἀνάληψη...

Περισσότερα

Δῶρο τοῦ Θεοῦ

Δῶρο τοῦ Θεοῦ

 Τυραννικό τό ἐρώτημα βασανίζει τήν ἀπορημένη σκέψη καί πληγώνει τήν ...

Περισσότερα

Εἶμαι ἐδῶ μόνος, ἀλλά ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα ἀκολουθεῖ

Εἶμαι ἐδῶ μόνος, ἀλλά ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα ἀκολουθεῖ

 Οἱ περισσότεροι νομίζουμε πώς στήν Ἑλλάδα ἡ πρώτη ἀντιστασιακή πράξη...

Περισσότερα

Χριστιανοί τοῦ... internet

Χριστιανοί τοῦ... internet

 Παρατηρῶ μία κατηγορία χριστια­νῶν πού χαίρονται νά μελετοῦν μέσα ἀπό...

Περισσότερα