Προηγούμενο Επόμενο

ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

   Μέσα στήν ἀτμόσφαιρα πού δημιουργοῦν τά χιλιάδες «χριστουγεν­νιάτικα» λαμπιόνια...

Περισσότερα

Κυριακή Προπατόρων Λκ 14,16-24

Κυριακή Προπατόρων Λκ 14,16-24

῾Η παραβολή τοῦ δείπνου   Ἀπό τόν μακαρισμό πού διατύπωσε κάποιος...

Περισσότερα

Ἀποχαιρετισμός

Ἀποχαιρετισμός

(Ὁ ἐπικήδειος πού ἐκφωνήθηκε στήν κηδεία τοῦ Κ. Κατσίφα ἀπό...

Περισσότερα

Αἱμάτινη σπονδή

Αἱμάτινη σπονδή

 Τό Μουσεῖο τοῦ Καλαβρυτινοῦ Ὁ­λοκαυτώματος στεγάζεται στό κτήριο τοῦ παλαιοῦ...

Περισσότερα

Κάτω τά χέρια ἀπό τά ἱερά μας σύμβολα!

Κάτω τά χέρια ἀπό τά ἱερά μας σύμβολα!

   «8/10/2018: Τή νύχτα τῆς Κυρια­κῆς πρός Δευτέρα, ἄγνωστοι γκρέμισαν...

Περισσότερα

Σέ ἄφθαρτο δοχεῖο

Σέ ἄφθαρτο δοχεῖο

 Ὅταν βρίσκει ὁ Θεός χοῦφτες ἀνοιχτές νά μοιράζουν, ἁπλόχερα κι...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΔ΄ Λουκᾶ Λκ 18,35-43

Κυρ. ΙΔ΄ Λουκᾶ Λκ 18,35-43

 Ἡ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἰεριχοῦς     Ἡ θεραπεία τυφλῶν...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΖ΄ Ἐφ 6,10-17

Κυριακή ΚΖ΄ Ἐφ 6,10-17

Ὁ ἐξοπλισμός μας Ἀκούγεται προκλητικός ὁ τίτλος. Τί γνώμη μπορεῖ...

Περισσότερα

Πορεία ἁγιασμοῦ

Πορεία ἁγιασμοῦ

 Τήν τελευταία μέρα τοῦ Νοεμβρίου ἡ μορφή τοῦ Πρωτοκλήτου ἀποστόλου...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΓ΄ Λουκᾶ Λκ 18,18-27

Κυρ. ΙΓ΄ Λουκᾶ Λκ 18,18-27

Ὁ διάλογος τοῦ Ἰησοῦ μέ τόν πλούσιο νέο     Ὁ...

Περισσότερα

Ὁ ἅγιος Στυλιανός-Στεργιανός

Ὁ ἅγιος Στυλιανός-Στεργιανός

 Στίς 26 τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τόν...

Περισσότερα

Ἀγαπῆστε τό παιδί

Ἀγαπῆστε τό παιδί

 Ἀγαπῆστε τό παιδί

Περισσότερα

Ὁ πλοῦτος τῆς ἐλεημοσύνης

Ὁ πλοῦτος τῆς ἐλεημοσύνης

 Ἡ ἐλεημοσύνη δέν εἶναι γιά τόν πιστό ἕνα ξερό κοινωνικό...

Περισσότερα

Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ Λκ 12,16-21

Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ Λκ 12,16-21

Ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου   12,16. Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΕ΄ Ἐφ 4,1-7

Κυριακή ΚΕ΄ Ἐφ 4,1-7

῾Η κλήση τοῦ Θεοῦ· ἡ διαφύλαξη τῆς ἑνότητος     Στά τρία...

Περισσότερα

Ὁλάναφτη λαμπάδα

Ὁλάναφτη λαμπάδα

 Ἀνασταίνει τήν ἐλπίδα μας, παρηγορεῖ βαθιά τήν καρδιά μας ὁ...

Περισσότερα

Ἐγκώμιο στόν ἅγιο μάρτυρα Βαρλαάμ

Ἐγκώμιο στόν ἅγιο μάρτυρα Βαρλαάμ

 Μᾶς προσκαλεῖ ὁ μακάριος Βαρλαάμ στήν ἱερή μέρα τῆς μνήμης...

Περισσότερα

"Δόξα τῷ Θεῷ..."

"Δόξα τῷ Θεῷ..."

  Τό εὐγενέστερο καί πιό θεάρεστο εἶδος προσευχῆς εἶναι ἡ...

Περισσότερα

Κοινωνική καί πνευματική πρόνοια

Κοινωνική καί πνευματική πρόνοια

 Νοέμβριος. Φθάνει ὁ χει­μώνας, πληθαίνουν οἱ ἀνάγκες τῶν ἐνδεῶν ἀδελφῶν...

Περισσότερα

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος διδάσκει καί σήμερα

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος διδάσκει καί σήμερα

Ὁ Χριστός τό πᾶν γιά μένα  Δίκαια, λοιπόν, δέν μᾶς ἀποστρέφεται...

Περισσότερα

Κυρ. Η΄ Λουκᾶ Λκ 10,25-37

Κυρ. Η΄ Λουκᾶ Λκ 10,25-37

῾Ο διάλογος τοῦ ᾿Ιησοῦ μέ τόν νομικό καί ἡ παραβολή...

Περισσότερα

Οἱ φίλοι μας οἱ ἄγγελοι

Οἱ φίλοι μας οἱ ἄγγελοι

   Γι᾿ ἄλλους ἀποτελοῦν οὐτοπία, γι᾿ ἄλλους ρομαντικό κατάλοιπο τῶν...

Περισσότερα

Τό θαῦμα τῆς ταπεινώσεως

Τό θαῦμα τῆς ταπεινώσεως

 Φάροι φωτεινοί οἱ μνῆμες τῶν ἁγίων μας στέκουν ὁδοδεῖκτες στήν...

Περισσότερα

Κυρ. Ι΄ Λουκᾶ Λκ 13,10-17

Κυρ. Ι΄ Λουκᾶ Λκ 13,10-17

῾Η θεραπεία τῆς συγκύπτουσας    Μόνον ἀπό τόν εὐαγγελιστή Λουκᾶ ἐξιστορεῖται...

Περισσότερα

Ἡ λαχτάρα ἑνός ἁγίου

Ἡ λαχτάρα ἑνός ἁγίου

  Ὑπῆρξε πιστός μιμητής τῶν ἁγίων διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας μας...

Περισσότερα

Κυρ. Ε΄ Λουκᾶ Λκ 16,19-31

Κυρ. Ε΄ Λουκᾶ Λκ 16,19-31

Ἡ παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου    Μετά τήν...

Περισσότερα

Πότε ὡφελεῖ ἡ προσευχή τῶν ἄλλων;

Πότε ὡφελεῖ ἡ προσευχή τῶν ἄλλων;

Εἶναι καλό νά ζητᾶς καί νά ἔχεις τήν προσευχή τῶν...

Περισσότερα

Ὁ ἅγιος πολιτικός

Ὁ ἅγιος πολιτικός

  Ὁ κύριος συντελεστής τῆς ἀνάκτησης τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς...

Περισσότερα

Ὁ ἐξοπλισμός μας (Ἐφ 6,10-17)

Ὁ ἐξοπλισμός μας (Ἐφ 6,10-17)

  Ἀκούγεται προκλητικός ὁ τίτλος. Τί γνώμη μπορεῖ νά ἐκφέρει...

Περισσότερα

Ὁ ἡγέτης καί τό ἔπος τοῦ 1940

Ὁ ἡγέτης καί τό ἔπος τοῦ 1940

   28η Ὀκτωβρίου 1940. Δευτέρα, τρεῖς μετά τά με­σά­νυχτα. Κάποιες...

Περισσότερα

Ὁ Ἀρχιστράτηγος τῆς ἐποποιΐας 1940-1941

Ὁ Ἀρχιστράτηγος τῆς ἐποποιΐας 1940-1941

 «Ἀναλαμβάνων τήν ἀρχηγίαν τοῦ Στρατοῦ καλῶ τούς ἀξιωματικούς καί ὁπλίτας...

Περισσότερα

Μύρο καί αἷμα

Μύρο καί αἷμα

 Φαιδρύνει μές στήν καρδιά τοῦ φθινοπώρου τήν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης...

Περισσότερα

Ἕνα πρότυπο γιά τούς νέους

Ἕνα πρότυπο γιά τούς νέους

 Ψάχνουμε σήμερα νά βροῦμε πρότυπο γιά τούς νέους μας. Τούς...

Περισσότερα

Ἡ παρακαταθήκη τοῦ πολιούχου

Ἡ παρακαταθήκη τοῦ πολιούχου

 Καρπός γλυκύς, πού μέστωσε στό δένδρο τῆς Ἐκκλησίας μέ τοῦ...

Περισσότερα

Μήν ἀπελπίζεσαι

Μήν ἀπελπίζεσαι

 Στή χορεία τῶν δώδεκα μικρῶν προφητῶν καταλέγεται ὁ γιός τοῦ...

Περισσότερα

Κυρ. ΣΤ΄ Λουκᾶ Λκ 8,26-39

Κυρ. ΣΤ΄ Λουκᾶ Λκ 8,26-39

Ἡ θεραπεία τοῦ δαιμονισμένου στή χώρα τῶν Γαδαρηνῶν     Μετά ἀπό...

Περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Βρεφονηπιακός Σταθμός "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ" τηλ. 2310 554698 Ἐκπαιδευτήρια "ΕΛΠΙΔΑ" Παιδικός Σταθμός τηλ. 2310 678745 Νηπιαγωγεῖο τηλ. 2310 678746 Δημοτικό τηλ. 2310 678747

Ὁ ἅγιος Μόδεστος

Ὁ ἅγιος Μόδεστος

 Στήν πόλη τῆς Σεβάστειας, ὁ Εὐ­σέ­βιος καί ἡ Θεοδούλη, ὑποψήφιοι...

Περισσότερα

Γεώργιος Δρομοκαΐτης ἕνας πονεμένος εὐεργέτης

Γεώργιος Δρομοκαΐτης ἕνας πονεμένος εὐεργέτης

 Λίγο πρίν τά Χριστούγεννα, στίς 20 Δεκεμβρίου τοῦ 1880, ἔκλεισε...

Περισσότερα

ΑΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

   Οἱ Νεοέλληνες βιώνουμε τήν τρί­τη μεγάλη παρακμή στή μακραίωνα...

Περισσότερα

Οἱ γονεῖς καταφύγιο καί φράχτης

Οἱ γονεῖς καταφύγιο καί φράχτης

 Ἡ μητέρα μέ τήν εὐτραφῆ ἑντε­κά­χρο­νη κόρη της ἐπισκέφθηκαν τήν...

Περισσότερα