ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ" (Πέλοπος 7, Θεσ/νίκη), 6:30 μ.μ.

Θά μιλήσει ὁ κ. Στέργιος Χουρπουλιάδης μέ θέμα:

«Τό ὕψος τῆς ταπεινοφροσύνης».

 

ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ρήγα Φεραίου 72, Ἡλιούπολη), 6:00 μ.μ.

Θά μιλήσει ὁ κ. Δημήτριος Παγωνόπουλος μέ θέμα:

«Ὁ Προοιμιακός Ψαλμός».

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Μαυρομιχάλη 23, περιοχή Μαρτίου), 5:30 μ.μ.

Θά μιλήσει ὁ κ. Εὐστράτιος Χατζηαθανασίου μέ θέμα:

«Ποιᾶς Σιών εἴμαστε πολῖτες;».

Προηγούμενο Επόμενο

Τελώνης καί Φαρισαῖος

Τελώνης καί Φαρισαῖος

  Ἀρχίζει ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου, πού διαρκεῖ δέκα ἑβδομάδες...

Περισσότερα

Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου Λκ 18,10-14

Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου Λκ 18,10-14

 Tήν προσευχή ἔχει ὡς θέμα καί ἡ ἀμέσως ἑπόμενη παραβολή...

Περισσότερα

Τρεῖς λέξεις-φράσεις πού μᾶς ζυγίζουν

Τρεῖς λέξεις-φράσεις πού μᾶς ζυγίζουν

  Φεβρουάριος. Καί πάλι ἱερό Τριώδιο. Καί πάλι ἐγρήγορση. Καί...

Περισσότερα

Τριώδιο

Τριώδιο

   Συλλογιέμαι πώς ἐκεῖνο πού πραγματικά εἴμαστε, τό βαθύ καί...

Περισσότερα

Ὄχι, στό Ἀντι-Τριώδιο

Ὄχι, στό Ἀντι-Τριώδιο

 Κάθε χρόνο, κατά τή διάρκεια τῆς πιό κατανυκτικῆς ἐκκλησιαστικῆς πε­ριόδου...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΖ΄ Ματθαίου Μθ 15,21-28

Κυρ. ΙΖ΄ Ματθαίου Μθ 15,21-28

῾Η θεραπεία τῆς θυγατέρας τῆς Χαναναίας  ῾Η συνάντηση τοῦ ᾿Ιησοῦ μέ...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΖ΄ Β΄ Κο 6,16-7,1

Κυρ. ΙΖ΄ Β΄ Κο 6,16-7,1

Ναός Θεοῦ - λαός Θεοῦ - παιδιά Θεοῦ   Στήν περικοπή...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Μθ 15,21-28)

Λειτουργικό κήρυγμα (Μθ 15,21-28)

Τρία μεγάλα μηνύματα    Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα σήμερα εἶναι μία πολύ...

Περισσότερα

Πρός τόν πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Ἀξιότιμε κ. πρωθυπουργέ,   Κανονικά ἔπρεπε νά ἀφιερώσω αὐτή τή στήλη...

Περισσότερα

Ὁ σίγουρος δρόμος

Ὁ σίγουρος δρόμος

  Εἶχε ὑποστεῖ βασανιστήρια γιά τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Καί...

Περισσότερα

Ποιό εἶναι τό ἔργο τοῦ ἄρχοντα;

Ποιό εἶναι τό ἔργο τοῦ ἄρχοντα;

  Τό ἐρώτημα μᾶς ἠλεκτρίζει ἰδιαί­τε­ρα τόν τελευταῖο καιρό, καθώς...

Περισσότερα

Ὁ καθαρισμός τῶν μητέρων

Ὁ καθαρισμός τῶν μητέρων

  Τό θαῦμα τῆς ζωῆς πού ἀποκα­λύ­πτεται μέ τή γέννηση...

Περισσότερα

Eἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν

Eἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν

  Ἡ γιορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, μέ τήν ὁποία ἀνοίγει ὁ...

Περισσότερα

Ὁ ἡγέτης ἔφυγε...

Ὁ ἡγέτης ἔφυγε...

  Ἦταν ὅλοι ἐκεῖ, στόν μητροπο­λι­τικό ναό τῶν Ἀθηνῶν. Ἦρθαν...

Περισσότερα

Τίμημα ἀγάπης

Τίμημα ἀγάπης

  Ἔσερνε τά κουρασμένα βήματά του στούς καρρόδρομους τῆς Κουκουσοῦ...

Περισσότερα

Ἡ δικαίωση

Ἡ δικαίωση

 Ὁ Πρόκλος -αὐτό ἦταν τό ὄνομα τοῦ νέου ἀρχιεπισκόπου- διατηροῦσε...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΒ΄ Λουκᾶ Λκ 17,12-19

Κυρ. ΙΒ΄ Λουκᾶ Λκ 17,12-19

Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν    Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΘ΄ Κλ 3,4-11

Κυριακή ΚΘ΄ Κλ 3,4-11

῾Η νέα ἐν Χριστῷ ζωή   ῾Η πρός Κολασσαεῖς ᾿Επιστολή διακρίνεται...

Περισσότερα

Ὅποιος δέν ἔχει χτές καί αὔριο...

Ὅποιος δέν ἔχει χτές καί αὔριο...

-Σήμερα θά σᾶς ἐξετάσω στό μάθη­μα τῆς Ἱστορίας ἕναν-ἕναν, λέω...

Περισσότερα

Ἕνα καρβέλι ψωμί

Ἕνα καρβέλι ψωμί

  Τί ἀξίζει ἕνα καρβέλι ψωμί; Τίποτα γιά τόν πλούσιο...

Περισσότερα

Μετά τά Φῶτα Ἐφ 4,7-13

Μετά τά Φῶτα Ἐφ 4,7-13

Τά χαρίσματα καί ἡ ἀδιάσπαστη ἑνότητα τῆς ᾿Εκκλησίας    ῾Η ἀρχαία ῎Εφεσος...

Περισσότερα

Κυριακή μετά τά Φῶτα (Λειτουργικό κήρυγμα)

Κυριακή μετά τά Φῶτα (Λειτουργικό κήρυγμα)

   Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἦλθε στή γῆ (Μθ 4,12-17)   ...

Περισσότερα

ΑΞΙΟΣ

ΑΞΙΟΣ

  Μέ χρηστές ἐλπίδες καί ἀγαθές προσδοκίες τό Σάββατο 25-11-23...

Περισσότερα

Τό φῶς θά νικήσει

Τό φῶς θά νικήσει

  Ἀναζητώντας ἡ ἀνθρωπότητα τό δικό της φῶς, πέρασε κάποια...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΣΤ΄ Ματθαίου Μθ 25,14-31

Κυρ. ΙΣΤ΄ Ματθαίου Μθ 25,14-31

῾Η παραβολή τῶν ταλάντων   Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ΙΣΤ´ Κυριακῆς τοῦ...

Περισσότερα

Γιατί βαπτίσθηκε ὁ Χριστός;

Γιατί βαπτίσθηκε ὁ Χριστός;

 Ἡ βάπτιση τοῦ Κυρίου ἀπό τόν Ἰωάννη τόν βαπτιστή στόν...

Περισσότερα

Σέ τί διαφέρουν

Σέ τί διαφέρουν

  «Ποῦ ἔγκειται ἡ διαφορά τῶν δύο ῾Αγιασμῶν, τῆς πρώτης...

Περισσότερα

Τρεῖς Τριάδες

Τρεῖς Τριάδες

  ῾Η ἑορτή τῶν Θεοφανίων, τῆς Βάπτισης τοῦ Χριστοῦ μας...

Περισσότερα

Προσεγγίζοντας τήν εἰκόνα τῆς Βάπτισης

Προσεγγίζοντας τήν εἰκόνα τῆς Βάπτισης

 Στήν ἀρχή τοῦ ἔτους, 6 Ἰανουαρίου, δεσπόζει ἡ δεσποτική ἑορτή...

Περισσότερα

Πρό τῶν Φώτων Β΄ Τι 4,5-8

Πρό τῶν Φώτων Β΄ Τι 4,5-8

Τό στεφάνι τοῦ καλοῦ ἀγώνα    ῾Η Β´ πρός Τιμόθεον εἶναι...

Περισσότερα

Πορεία θριάμβου

Πορεία θριάμβου

 Γεφυρώνει τούτη ἡ μέρα τοῦ Δεκεμβρίου τή γῆ μέ τόν...

Περισσότερα

Ὁ ἅγιος Ζωτικός

Ὁ ἅγιος Ζωτικός

 Ἀπό τότε πού ὁ Ἥλιος τῆς δικαιο­σύ­νης ἀνέτειλε στή φτω­χική...

Περισσότερα

1η Ἰανουαρίου

1η Ἰανουαρίου

 1η Ἰανουαρίου τοῦ 1788 καί ὁ πρῶτος συνεταιρισμός στήν Εὐρώπη...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΕ΄ Λουκᾶ Λκ 19,1-10

Κυρ. ΙΕ΄ Λουκᾶ Λκ 19,1-10

 Ἡ μετάνοια τοῦ Ζακχαίου    ῾Η περικοπή τοῦ ἀρχιτελώνη Ζακχαίου διαβάζεται...

Περισσότερα

Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Μθ 1,1-25

Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Μθ 1,1-25

῾Η γενεαλογία καί ἡ γέννηση τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ     Τήν Κυριακή...

Περισσότερα

Κυριακή πρό τῶν Χριστουγέννων (Λειτουργικό κήρυγμα)

Κυριακή πρό τῶν Χριστουγέννων (Λειτουργικό κήρυγμα)

Ἰησοῦς καί Ἐμμανουήλ   Ἀγαπητά μου ἀδέλφια, στό εὐ­αγγε­λι­κό ἀνάγνωσμα σήμερα, Κυ­ριακή...

Περισσότερα

Ἡ εὐεργετημένη

Ἡ εὐεργετημένη

  Δέν πέρασαν σαράντα χρόνια ἀπό τά γεγονότα τοῦ Γολγοθᾶ...

Περισσότερα

Δίψα φωτός

Δίψα φωτός

 Ὁδοιπορώντας μέσα στό καταμεσήμερο, γιά νά ἀντλήσει νερό ἀπό τό...

Περισσότερα

Ἐν πλατυσμῷ ἀγάπης

Ἐν πλατυσμῷ ἀγάπης

 Τό ἀδιάψευστο στόμα τοῦ ᾿Ιησοῦ μᾶς διαβεβαίωσε πώς κι ἕνα...

Περισσότερα

Διαθεσιμότητα

Διαθεσιμότητα

  Ὑπάρχουν κάποιοι, πολύ λίγοι, πού δέν εἶναι διατεθειμένοι νά...

Περισσότερα