Προηγούμενο Επόμενο

Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη;

Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη;

   «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΔ΄ Λουκᾶ Λκ 18,35-43

Κυρ. ΙΔ΄ Λουκᾶ Λκ 18,35-43

 Ἡ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἰεριχοῦς     Ἡ θεραπεία τυφλῶν...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΔ΄ Ἐφ 2,14-22

Κυριακή ΚΔ΄ Ἐφ 2,14-22

῾Η ᾿Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ κοινωνία ἀγάπης καί εἰρήνης    Στό πρῶτο μέρος...

Περισσότερα

Πεντεκαίδεκα

Πεντεκαίδεκα

   Δέν ἦταν ἕνας καί δυό ἀλλά πολλοί οἱ δικοί...

Περισσότερα

Σέ ἄφθαρτο δοχεῖο

Σέ ἄφθαρτο δοχεῖο

 Ὅταν βρίσκει ὁ Θεός χοῦφτες ἀνοιχτές νά μοιράζουν, ἁπλόχερα κι...

Περισσότερα

Ὁ ἅγιος Στυλιανός-Στεργιανός

Ὁ ἅγιος Στυλιανός-Στεργιανός

 Στίς 26 τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τόν...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΓ΄ Λουκᾶ Λκ 18,18-27

Κυρ. ΙΓ΄ Λουκᾶ Λκ 18,18-27

Ὁ διάλογος τοῦ Ἰησοῦ μέ τόν πλούσιο νέο     Ὁ...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΓ΄ Ἐφ 2,4-10

Κυριακή ΚΓ΄ Ἐφ 2,4-10

῾Η σωτηρία δωρεά τῆς χάριτος  Εἰσαγωγικά στήν πρός ᾿Εφεσίους ᾿Επιστολή    ῾Η...

Περισσότερα

Ὁ λευκαντής

Ὁ λευκαντής

  Τῇ 22ᾳ τοῦ μηνός Νοεμβρίου, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος...

Περισσότερα

Περί πολυπολιτισμικῶν κοινωνιῶν

Περί πολυπολιτισμικῶν κοινωνιῶν

  Εὐτυχής ἐκεῖνος πού γνωρίζει τήν ἱστορία, ἔγραψε ὁ τραγικός...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 12,16-21)

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 12,16-21)

   Ἡ φιλόστοργη μητέρα μας, ἡ Ἐκ­κλη­σία, ἰδιαίτερα αὐτή τήν...

Περισσότερα

Ἡ λαχτάρα ἑνός ἁγίου

Ἡ λαχτάρα ἑνός ἁγίου

  Ὑπῆρξε πιστός μιμητής τῶν ἁγίων διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας μας...

Περισσότερα

Κυρ. Η΄ Λουκᾶ Λκ 10,25-37

Κυρ. Η΄ Λουκᾶ Λκ 10,25-37

῾Ο διάλογος τοῦ ᾿Ιησοῦ μέ τόν νομικό καί ἡ παραβολή...

Περισσότερα

Ὁ μαρτυρικός ἐπίσκοπος γιά τό μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ

Ὁ μαρτυρικός ἐπίσκοπος γιά τό μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ

Τίποτε πιό ἀταίριαστο καί πιό ξένο γιά ἕναν χριστιανό ἀπό...

Περισσότερα

Ἅγιος Δαβίδ ὁ Κομνηνός

Ἅγιος Δαβίδ ὁ Κομνηνός

Η τραγικότητα και αγιότητα του τελευταίου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας, Δαβίδ...

Περισσότερα

Κυρ. Ε΄ Λουκᾶ Λκ 16,19-31

Κυρ. Ε΄ Λουκᾶ Λκ 16,19-31

Ἡ παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου    Μετά τήν...

Περισσότερα

Πέντε ὀνόματα

Πέντε ὀνόματα

᾿Ανεμπόδιστος, ᾿Ακίνδυνος, Πηγάσιος, ᾿Αφθόνιος, ᾿Ελπιδηφόρος. Μία ἡρωική πεντάδα ἁγίων τιμᾶ...

Περισσότερα

Κυρ. Ζ΄ Λουκᾶ Λκ 8,41-56

Κυρ. Ζ΄ Λουκᾶ Λκ 8,41-56

῾Η ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ ᾿Ιαείρου καί ἡ θεραπεία τῆς...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 8,41-56)

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 8,41-56)

Τό δίδυμο θαῦμα   Στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα (Λκ 8,41-56) ἀκούσαμε δύο σημεῖα...

Περισσότερα

Ὁ βιγλάτορας τῆς Θεσσαλονίκης

Ὁ βιγλάτορας τῆς Θεσσαλονίκης

Τί θέλει νά συμβολίσει ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγίου Δημητρίου ὡς...

Περισσότερα

Ἡ παρακαταθήκη τοῦ πολιούχου

Ἡ παρακαταθήκη τοῦ πολιούχου

 Καρπός γλυκύς, πού μέστωσε στό δένδρο τῆς Ἐκκλησίας μέ τοῦ...

Περισσότερα

Ταῖς τῶν ἁγίων σου πρεσβείαις

Ταῖς τῶν ἁγίων σου πρεσβείαις

Στολισμένη μέ τά γιορτινά της τό μήνα αὐτό ἡ πόλη...

Περισσότερα

Κυρ. ΣΤ΄ Λουκᾶ Λκ 8,26-39

Κυρ. ΣΤ΄ Λουκᾶ Λκ 8,26-39

Ἡ θεραπεία τοῦ δαιμονισμένου στή χώρα τῶν Γαδαρηνῶν     Μετά ἀπό...

Περισσότερα

Μήν ἀπελπίζεσαι

Μήν ἀπελπίζεσαι

 Στή χορεία τῶν δώδεκα μικρῶν προφητῶν καταλέγεται ὁ γιός τοῦ...

Περισσότερα

Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ Λκ 12,16-21

Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ Λκ 12,16-21

Ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου   12,16. Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς...

Περισσότερα

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ

  Ὁ Ὀκτώβριος σημαίνει γιά τήν Ἐκκλησία τήν ἐπίσημη ἔναρξη...

Περισσότερα

Τό Κατηχητικό, θεσμός ἱερός

Τό Κατηχητικό, θεσμός ἱερός

   Βρισκόμαστε, λοιπόν, καί πάλι μπροστά στά παιδιά. Κατηχητές καί...

Περισσότερα

Ζητοῦνται ἰχνηλάτες

Ζητοῦνται ἰχνηλάτες

 Στά ἴχνη τῶν ἁγίων! Πορεία καί συνάντηση! Ἀσφάλεια καί λύτρωση...

Περισσότερα

Καταστροφολογία καί ὑποκρισία

Καταστροφολογία καί ὑποκρισία

  Πολύς ὁ λόγος στήν ἐποχή μας γιά τήν ὑπερθέρμανση...

Περισσότερα

Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Μαρμαρινός

Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Μαρμαρινός

  Τήνος Κυριακή 21 Ιουλίου 2019 αναρτήθηκε στη σεζόν 98...

Περισσότερα

Κυρ. μετά τήν Ὕψωσιν Μρ 8,34-9,1

Κυρ. μετά τήν Ὕψωσιν Μρ 8,34-9,1

Λέξεις:  8,34. ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ = νά σηκώσει τόν...

Περισσότερα

Ὁ θεῖος μετασχηματιστής

Ὁ θεῖος μετασχηματιστής

 Ἡ μεγαλύτερη ἀλλαγή πού γνώρισε ποτέ ὁ κόσμος συντελέσθηκε στό...

Περισσότερα

Σταυρός, τῆς ζωῆς ὁ γλυκασμός

Σταυρός, τῆς ζωῆς ὁ γλυκασμός

 Δέν εἶναι μία ρητορεία, μία ποιητική ὑπερβολή. Εἶναι ὁ τίτλος...

Περισσότερα

Τύποι καί προφητεῖες

Τύποι καί προφητεῖες

 Πολλοί οἱ τύποι τοῦ σταυροῦ, καί σέ μία μελέτη δύσκολα...

Περισσότερα

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Λκ 8,5-15

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Λκ 8,5-15

 ῾Η παραβολή τοῦ σπορέως (Λκ 8,4-15)     ῾Η παραβολή τοῦ σπορέως...

Περισσότερα

Κυρ. πρό τῆς Ὑψώσεως Γα 6,11-18

Κυρ. πρό τῆς Ὑψώσεως Γα 6,11-18

Τό καύχημα τοῦ Σταυροῦ ῾Ο ἐπίλογος τῆς πρός Γαλάτας ᾿Επιστολῆς  Μέ τήν...

Περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Βρεφονηπιακός Σταθμός "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ" τηλ. 2310 554698 Ἐκπαιδευτήρια "ΕΛΠΙΔΑ" Παιδικός Σταθμός τηλ. 2310 678745 Νηπιαγωγεῖο τηλ. 2310 678746 Δημοτικό τηλ. 2310 678747

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΓΜΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑΣ  ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΓΜΟΥΣ

Ὅταν ἀκοῦμε τόν χαρακτηρισμό «μάρτυρας» καί «μεγαλομάρτυρας», ὁ νοῦς μας...

Περισσότερα

Τοῦ φρονίμου οἰκονόμου

- Ποῦ πᾶς πάλι, Τατιανή, μέ τόν τενεκέ; ρωτά­ει ὁ...

Περισσότερα

Ἀγαπῆστε τό παιδί!

   Θά φανεῖ παράδοξη, ἴσως καί ἀνεδαφική ἡ προτροπή «ἀγαπῆστε...

Περισσότερα

Δούρειος ἵππος

Δούρειος ἵππος

Μέ τυμπανοκρουσίες καί διθυράμβους τά συστημικά ΜΜΕ γνωστοποίησαν μία «ἱστορική...

Περισσότερα