Τήν Κυριακή 24 Ἰανουαρίου  στίς 6:30 μ.μ.

μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε ἐδῶ

τήν ὁμιλία τοῦ κ. Γεωργίου Μυτιληναίου:

«Ἱστορικά ἀνέκδοτα ἀπό τόν Ἀγώνα».

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ἐντός τῶν ἡμερῶν θά λειτουργήσει τό ἠλεκτρονικό βιβλιοπωλεῖο,

ὅπου θά βρεῖτε ὅλα τά βιβλία τῶν ἐκδόσεών μας,

καθώς καί ἄλλων χριστιανικῶν ἐκδόσεων.

Προηγούμενο Επόμενο

Κυρ. ΙΔ΄ Λουκᾶ Λκ 18,35-43

Κυρ. ΙΔ΄ Λουκᾶ Λκ 18,35-43

 Ἡ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἰεριχοῦς     Ἡ θεραπεία τυφλῶν...

Περισσότερα

Δέν εἶ­ναι οὐτοπία

Δέν εἶ­ναι οὐτοπία

   Ὁ Ἰανουάριος εἶναι ὁ μήνας πού τιμᾶ κατεξοχήν τήν...

Περισσότερα

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

 Εἶναι ἐκπληκτικό τό ὅτι πολλές φορές οἱ μεγάλες δυνάμεις δέν...

Περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

 Μία χαρισματική μορφή, πού ἄφησε ἔντονη καί φωτεινή τή σφραγίδα...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΒ΄ Λουκᾶ Λκ 17,12-19

Κυρ. ΙΒ΄ Λουκᾶ Λκ 17,12-19

Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν    Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν...

Περισσότερα

Ἅγιος Παῦλος ὁ Θηβαῖος

Ἅγιος Παῦλος ὁ Θηβαῖος

 Ὑπάρχουν στιγμές στή ζωή τοῦ χριστιανοῦ πού τόν κρίνουν. Γεγονότα...

Περισσότερα

ΚΟΡΟΝΟ-ΙΟΣ 2020-21

ΚΟΡΟΝΟ-ΙΟΣ 2020-21

Παραφρονήσαμε, Κύριε...Θέλαμε ἕναν κόσμο διαφορετικό, καλύτερο ἀπό αὐτόν πού ἡ...

Περισσότερα

...Μά θέλω καινούργια ΚΑΡΔΙΑ...

...Μά θέλω καινούργια ΚΑΡΔΙΑ...

Ἀπόγευμα ἦταν. Προχωροῦσα σκυφτή καί σκεπτική, ὅταν ἔπεσε τό βλέμ­μα...

Περισσότερα

Πατριωτισμός διασωληνωμένος

Πατριωτισμός διασωληνωμένος

  Τήν ἡμέρα πού οἱ Τοῦρκοι ἀνανέωσαν προκλητικά τή Navtex...

Περισσότερα

Πιστός στό χρέος

Πιστός στό χρέος

 Ἡ ἀέναη τοῦ χρόνου πορεία βρίσκει τήν Ἐκκλησία μας, τή...

Περισσότερα

Μετά τά Φῶτα Ἐφ 4,7-13

Μετά τά Φῶτα Ἐφ 4,7-13

Τά χαρίσματα καί ἡ ἀδιάσπαστη ἑνότητα τῆς ᾿Εκκλησίας   ῾Η ἀρχαία ῎Εφεσος...

Περισσότερα

Γιατί βαπτίσθηκε ὁ Χριστός;

Γιατί βαπτίσθηκε ὁ Χριστός;

 Ἡ βάπτιση τοῦ Κυρίου ἀπό τόν Ἰωάννη τόν βαπτιστή στόν...

Περισσότερα

Τρεῖς Τριάδες

Τρεῖς Τριάδες

῾Η ἑορτή τῶν Θεοφανίων, τῆς Βάπτισης τοῦ Χριστοῦ μας, κατά...

Περισσότερα

Σέ τί διαφέρουν

Σέ τί διαφέρουν

  «Ποῦ ἔγκειται ἡ διαφορά τῶν δύο ῾Αγιασμῶν, τῆς πρώτης...

Περισσότερα

Ἀπολογισμός καί ἀνανέωση

Ἀπολογισμός καί ἀνανέωση

 Τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει νά γιορτά­σου­με μία ἀκόμη...

Περισσότερα

Πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστόν

Πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστόν

 Ἡ γέννηση τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀναμφίβολα τό...

Περισσότερα

"Διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ"

"Διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ"

   Κάθε φορά πού ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας ἔρχεται...

Περισσότερα

Εὐδοκία Θεοῦ καί ἀνθρώπων

Εὐδοκία Θεοῦ καί ἀνθρώπων

 Στήν ἁλυσίδα τῶν θείων παροχῶν καί δωρημάτων τήν ὕψιστη...

Περισσότερα

Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Μθ 1,1-25

Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Μθ 1,1-25

῾Η γενεαλογία καί ἡ γέννηση τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ     Τήν Κυριακή...

Περισσότερα

Ὁ Χριστός, ἡ ἀλήθεια

Ὁ Χριστός, ἡ ἀλήθεια

  Θά ἠχήσουν καί φέτος οἱ καμπάνες τῶν Χριστουγέννων. Τό...

Περισσότερα

Ἅγιος Ίγνάτιος ὁ θεοφόρος

Ἅγιος Ίγνάτιος ὁ θεοφόρος

 Δέν εἶναι τυχαία σύμπτωση. Εἶναι συνδυασμός εὐλογημένος, προγραμματισμένος ἀπό τή...

Περισσότερα

Διαχρονικές διδαχές

Διαχρονικές διδαχές

«Ὁ Θεός γιά μένα εἶναι δόξα, πλοῦ­τος καί καύχη­μα. Εἶναι...

Περισσότερα

Κυριακή Προπατόρων Λκ 14,16-24

Κυριακή Προπατόρων Λκ 14,16-24

῾Η παραβολή τοῦ δείπνου   Ἀπό τόν μακαρισμό πού διατύπωσε κάποιος...

Περισσότερα

Κυριακή Προπατόρων Κλ 3,4-11

Κυριακή Προπατόρων Κλ 3,4-11

῾Η νέα ἐν Χριστῷ ζωή   ῾Η πρός Κολασσαεῖς ᾿Επιστολή διακρίνεται...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Κυριακή Προπατόρων, Λκ 14,16-24)

Λειτουργικό κήρυγμα (Κυριακή Προπατόρων, Λκ 14,16-24)

   Σᾶς περιμένω!   Σήμερα ἀκούσαμε ἀπό τό κατά Λου­­κᾶν Εὐαγγέλιο...

Περισσότερα

Μέ ἁπλότητα καί ταπείνωση

Μέ ἁπλότητα καί ταπείνωση

  Ἡ μεγαλόνησος τῆς Μεσογείου Κύπρος τόν γέννησε καί ἀπολαμβάνει...

Περισσότερα

Κυρ. Ι΄ Λουκᾶ Λκ 13,10-17

Κυρ. Ι΄ Λουκᾶ Λκ 13,10-17

῾Η θεραπεία τῆς συγκύπτουσας    Μόνον ἀπό τόν εὐαγγελιστή Λουκᾶ ἐξιστορεῖται...

Περισσότερα

Η νύμφη Σιών

Η νύμφη Σιών

 Στό τέλος τοῦ 61ου κεφαλαίου ὁ προφήτης ᾿Ησαΐας περιγράφει μιά...

Περισσότερα

Καί τί πειράζει αὐτό;

Καί τί πειράζει αὐτό;

  Ἄν ἕνας ἄνθρωπος παραδώσει τούς λογισμούς του στό μεθύσι...

Περισσότερα

Οἱ ἐποχές τῆς σκέψης καί τοῦ νοῦ

Οἱ ἐποχές τῆς σκέψης καί τοῦ νοῦ

Ἦταν ἕνα χειμωνιάτικο ἀπόγευμα, στά μέσα τοῦ Δεκέμβρη. Περιδιαβάζοντας τή...

Περισσότερα

Σέ ἄφθαρτο δοχεῖο

Σέ ἄφθαρτο δοχεῖο

 Ὅταν βρίσκει ὁ Θεός χοῦφτες ἀνοιχτές νά μοιράζουν, ἁπλόχερα κι...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΓ΄ Λουκᾶ Λκ 18,18-27

Κυρ. ΙΓ΄ Λουκᾶ Λκ 18,18-27

Ὁ διάλογος τοῦ Ἰησοῦ μέ τόν πλούσιο νέο     Ὁ...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΕ΄ Ἐφ 4,1-7

Κυριακή ΚΕ΄ Ἐφ 4,1-7

῾Η κλήση τοῦ Θεοῦ· ἡ διαφύλαξη τῆς ἑνότητος     Στά τρία...

Περισσότερα

Πεντεκαίδεκα

Πεντεκαίδεκα

   Δέν ἦταν ἕνας καί δυό ἀλλά πολλοί οἱ δικοί...

Περισσότερα

Ὑπέρ τῆς ἀληθείας

Ὑπέρ τῆς ἀληθείας

 Εὐλογημένα τά χέρια πού κράτησαν ψηλά τή σημαία τῆς Ὀρθοδοξίας...

Περισσότερα

Ὁ ἅγιος Στυλιανός-Στεργιανός

Ὁ ἅγιος Στυλιανός-Στεργιανός

 Στίς 26 τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τόν...

Περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Βρεφονηπιακός Σταθμός "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ" τηλ. 2310 554698 Ἐκπαιδευτήρια "ΕΛΠΙΔΑ" Παιδικός Σταθμός τηλ. 2310 678745 Νηπιαγωγεῖο τηλ. 2310 678746 Δημοτικό τηλ. 2310 678747

Ἐπάγγελμα;

Ἐπάγγελμα;

Ὁ ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης, ὅπως ἀφηγοῦνται οἱ λίγοι ὑποτακτικοί του...

Περισσότερα

π. Αὐγουστῖνος Μύρου, σέμνωμα τῆς Ἐκκλησίας

π. Αὐγουστῖνος Μύρου, σέμνωμα τῆς Ἐκκλησίας

  Στίς 28 Δεκεμβρίου 2020 ὁ πολυσέβαστος καί ἀγαπητός πατήρ...

Περισσότερα

Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ Ἰωάννης

Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ Ἰωάννης

  Τήν Κυριακή 15 Νοεμβρίου πληροφορηθήκαμε μέ ἔκπληξη καί βαθειά...

Περισσότερα

Βασιλεῦ Οὐράνιε. . .

Βασιλεῦ Οὐράνιε. . .

  Ἡ νέα τάξη πραγμάτων τήν ἔβγαλε ἀπό τήν πραγματική...

Περισσότερα