Προηγούμενο Επόμενο

Μεγάλη Τεσσαρακοστή, οἱ σταθμοί της

Μεγάλη Τεσσαρακοστή, οἱ σταθμοί της

 Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή λέγεται καί εἶναι ἕνα ταξίδι. Ἕνα ταξίδι...

Περισσότερα

Κυρ. Τυρινῆς Ρω 13,11-14,4

Κυρ. Τυρινῆς Ρω 13,11-14,4

Ἄς ξυπνήσουμε!   «Καί τοῦτο, εἰδότες τόν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς...

Περισσότερα

Κυρ. Τυρινῆς Μθ 6,14-21

Κυρ. Τυρινῆς Μθ 6,14-21

Λέξεις: 14. ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις = ἄν συγχωρᾶτε στούς...

Περισσότερα

Ἡ νομοτέλεια τοῦ "Μηδὲν μεριμνᾶτε"

Ἡ νομοτέλεια τοῦ "Μηδὲν μεριμνᾶτε"

 Ἡ ζωή μας βρίσκεται σέ ἄμεση συν­άρτηση μέ τόν Θεό...

Περισσότερα

Μέγας Φώτιος

Μέγας Φώτιος

Φωτεινή παρακαταθήκη   Εἶναι τῶν λίγων, τῶν ἐξαιρετικά προικισμένων ἀνθρώπων γνώρισμα...

Περισσότερα

Ὁ "ἄσωτος γεωργός"

Ὁ "ἄσωτος γεωργός"

   Καθρέπτης τοῦ γεωργοῦ εἶναι τό χωράφι του. Ὁ σπόρος...

Περισσότερα

Κυριακή Ἀσώτου Λκ 15,11-32

Κυριακή Ἀσώτου Λκ 15,11-32

Τήν δύναμη τῆς μετανοίας καί τό μέγεθος τῆς θείας φιλανθρωπίας...

Περισσότερα

Ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου

Ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου

   Ἐγώ θέλω ἔτσι. Ἔχω ρυθμίσει τά πάντα. Θέλω τότε...

Περισσότερα

Eἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν

Eἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν

  Ἡ γιορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, μέ τήν ὁποία ἀνοίγει ὁ...

Περισσότερα

Τό χρέος τῆς μαρτυρίας

Τό χρέος τῆς μαρτυρίας

  Ὁ μήνας πού διανύουμε, ὅπως καί κάθε μήνας, μᾶς...

Περισσότερα

Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου Λκ 18,10-14

Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου Λκ 18,10-14

 Tήν προσευχή ἔχει ὡς θέμα καί ἡ ἀμέσως ἑπόμενη παραβολή...

Περισσότερα

Τελώνης καί Φαρισαῖος

Τελώνης καί Φαρισαῖος

  Ἀρχίζει ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου, πού διαρκεῖ δέκα ἑβδομάδες...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΕ΄ Λουκᾶ Λκ 19,1-10

Κυρ. ΙΕ΄ Λουκᾶ Λκ 19,1-10

 Ἡ μετάνοια τοῦ Ζακχαίου    ῾Η περικοπή τοῦ ἀρχιτελώνη Ζακχαίου διαβάζεται...

Περισσότερα

Μετά τά Φῶτα Ἐφ 4,7-13

Μετά τά Φῶτα Ἐφ 4,7-13

Τά χαρίσματα καί ἡ ἀδιάσπαστη ἑνότητα τῆς ᾿Εκκλησίας   ῾Η ἀρχαία ῎Εφεσος...

Περισσότερα

Κυριακή τῆς Κρίσεως

Κυριακή τῆς Κρίσεως

Παγκόσμια δίκη   Τήν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας, πού εἶναι καί...

Περισσότερα

Τρία ὀνόματα

Τρία ὀνόματα

 Τό ὄνομα Ἰησοῦς, πού δόθηκε στόν Υἱό τῆς Παρθένου κατά...

Περισσότερα

Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ

  Τά ἅγια Θεοφάνια εἶναι ἀπό τίς μεγαλύτερες ἑορτές τῆς...

Περισσότερα

Γιατί βαπτίσθηκε ὁ Χριστός;

Γιατί βαπτίσθηκε ὁ Χριστός;

 Ἡ βάπτιση τοῦ Κυρίου ἀπό τόν Ἰωάννη τόν βαπτιστή στόν...

Περισσότερα

Τρεῖς Τριάδες

Τρεῖς Τριάδες

῾Η ἑορτή τῶν Θεοφανίων, τῆς Βάπτισης τοῦ Χριστοῦ μας, κατά...

Περισσότερα

Ἡ δικαίωση

Ἡ δικαίωση

 Ὁ Πρόκλος -αὐτό ἦταν τό ὄνομα τοῦ νέου ἀρχιεπισκόπου- διατηροῦσε...

Περισσότερα

Ἡ σφαγή μετά τήν Ὑπαπαντή

Ἡ σφαγή μετά τήν Ὑπαπαντή

Μελετώντας τά γεγονότα τῆς ἱστορίας τοῦ Χριστοῦ, καθώς συμπλέκονται μέ...

Περισσότερα

Ποῦ δίνεις προτεραιότητα;

Ποῦ δίνεις προτεραιότητα;

 Καλή χρονιά! Εὐλογημένο τό νέο ἔτος, καρποφόρο καί νικηφόρο γιά...

Περισσότερα

Χριστιανοί μου, μήν καῖτε τά λεπτά σας!

Χριστιανοί μου, μήν καῖτε τά λεπτά σας!

 Τώρα, ἀγαπητοί μου, τώρα πού ἕνα νέο ἔτος ἀνατέλλει στόν...

Περισσότερα

Πορεία θριάμβου

Πορεία θριάμβου

 Γεφυρώνει τούτη ἡ μέρα τοῦ Δεκεμβρίου τή γῆ μέ τόν...

Περισσότερα

Τίμημα ἀγάπης

Τίμημα ἀγάπης

  Ἔσερνε τά κουρασμένα βήματά του στούς καρρόδρομους τῆς Κουκουσοῦ...

Περισσότερα

Ὁ ἅγιος Ζωτικός

Ὁ ἅγιος Ζωτικός

 Ἀπό τότε πού ὁ Ἥλιος τῆς δικαιο­σύ­νης ἀνέτειλε στή φτω­χική...

Περισσότερα

Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

 Ζοφερή ἀποτυπώνεται ἡ εἰκόνα τῆς ἐποχῆς μας: ὁ ἄνθρωπος ὑψώνει...

Περισσότερα

Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Μθ 1,1-25

Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Μθ 1,1-25

῾Η γενεαλογία καί ἡ γέννηση τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ     Τήν Κυριακή...

Περισσότερα

Κυριακή Προπατόρων Κλ 3,4-11

Κυριακή Προπατόρων Κλ 3,4-11

῾Η νέα ἐν Χριστῷ ζωή   ῾Η πρός Κολασσαεῖς ᾿Επιστολή διακρίνεται...

Περισσότερα

Κυριακή Προπατόρων Λκ 14,16-24

Κυριακή Προπατόρων Λκ 14,16-24

῾Η παραβολή τοῦ δείπνου   Ἀπό τόν μακαρισμό πού διατύπωσε κάποιος...

Περισσότερα

Προφήτης Ἀγγαῖος

Προφήτης Ἀγγαῖος

 Δέν εἶναι ἴσως σέ ὅλους γνωστό τό ὄνομα καί ἀσφαλῶς...

Περισσότερα

Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην...

Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην...

 Ἔξω ἀπό τήν κλειστή θύρα τοῦ παραδείσου ἀγρυπνοῦσαν σέ ὅλους...

Περισσότερα

Καί νέα χείρων «ὕβρις»

Καί νέα χείρων «ὕβρις»

  «Νά δοῦμε ἀκόμα ποῦ θά φτάσουμε! Δέν ἀφήσαμε βρωμιά...

Περισσότερα

Αἰωνία ἡ μνήμη!

Αἰωνία ἡ μνήμη!

 Μέ τή βαθύτατη θλίψη, πού ταιριάζει στούς ἀν­θρώπους, ἀλλά καί...

Περισσότερα

Σέ ἄφθαρτο δοχεῖο

Σέ ἄφθαρτο δοχεῖο

 Ὅταν βρίσκει ὁ Θεός χοῦφτες ἀνοιχτές νά μοιράζουν, ἁπλόχερα κι...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΔ΄ Λουκᾶ Λκ 18,35-43

Κυρ. ΙΔ΄ Λουκᾶ Λκ 18,35-43

 Ἡ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἰεριχοῦς     Ἡ θεραπεία τυφλῶν...

Περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Βρεφονηπιακός Σταθμός "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ" τηλ. 2310 554698 Ἐκπαιδευτήρια "ΕΛΠΙΔΑ" Παιδικός Σταθμός τηλ. 2310 678745 Νηπιαγωγεῖο τηλ. 2310 678746 Δημοτικό τηλ. 2310 678747

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

 «Βίος ἀνεόρταστος μακρὰ ὁδὸς ἀ­πανδόχευτος» ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι...

Περισσότερα

Κηπουρός τῆς Ἐδέμ

Κηπουρός τῆς Ἐδέμ

  «Μακάριοι οἱ πεινῶν­τες καὶ δι­ψῶντες τὴν δικαιοσύνην» (Μθ 5,6)...

Περισσότερα

ΕΔΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

ΕΔΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

 Εἶναι κάποια πράγματα πού, ὅσο κι ἄν προσπαθεῖς, δέν μπορεῖς...

Περισσότερα

Ὅταν ἄλλο γιορτάζουμε κι ἄλλο στολίζουμε

Ὅταν ἄλλο γιορτάζουμε κι ἄλλο στολίζουμε

 Τί τίτλο θά μποροῦσε νά δώσει κανείς στόν φετινό χριστουγεννιάτικο...

Περισσότερα