Προηγούμενο Επόμενο

Κυρ. ΙΓ΄ Λουκᾶ Λκ 18,18-27

Κυρ. ΙΓ΄ Λουκᾶ Λκ 18,18-27

Ὁ διάλογος τοῦ Ἰησοῦ μέ τόν πλούσιο νέο     Ὁ...

Περισσότερα

Ὁ ἅγιος Στυλιανός-Στεργιανός

Ὁ ἅγιος Στυλιανός-Στεργιανός

 Στίς 26 τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τόν...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΕ΄ Ἐφ 4,1-7

Κυριακή ΚΕ΄ Ἐφ 4,1-7

῾Η κλήση τοῦ Θεοῦ· ἡ διαφύλαξη τῆς ἑνότητος     Στά τρία...

Περισσότερα

Ἀγαπῆστε τό παιδί!

Ἀγαπῆστε τό παιδί!

   Θά φανεῖ παράδοξη, ἴσως καί ἀνεδαφική ἡ προτροπή «ἀγαπῆστε...

Περισσότερα

Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ Λκ 12,16-21

Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ Λκ 12,16-21

Ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου   12,16. Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς...

Περισσότερα

Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ Λκ 12,16-21 (Λειτουργικό κήρυγμα)

Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ Λκ 12,16-21 (Λειτουργικό κήρυγμα)

  Ἡ φιλόστοργη μητέρα μας, ἡ Ἐκ­κλη­σία, ἰδιαίτερα αὐτή τήν...

Περισσότερα

Ὁλάναφτη λαμπάδα

Ὁλάναφτη λαμπάδα

 Ἀνασταίνει τήν ἐλπίδα μας, παρηγορεῖ βαθιά τήν καρδιά μας ὁ...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΔ΄ Ἐφ 2,14-22

Κυριακή ΚΔ΄ Ἐφ 2,14-22

῾Η ᾿Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ κοινωνία ἀγάπης καί εἰρήνης    Στό πρῶτο μέρος...

Περισσότερα

Κυρ. Η΄ Λουκᾶ Λκ 10,25-37

Κυρ. Η΄ Λουκᾶ Λκ 10,25-37

῾Ο διάλογος τοῦ ᾿Ιησοῦ μέ τόν νομικό καί ἡ παραβολή...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 10,25-37)

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 10,25-37)

   Εἶναι πολύ γνωστή ἡ παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου σέ...

Περισσότερα

Κοινωνική καί πνευματική πρόνοια

Κοινωνική καί πνευματική πρόνοια

 Νοέμβριος. Φθάνει ὁ χει­μώνας, πληθαίνουν οἱ ἀνάγκες τῶν ἐνδεῶν ἀδελφῶν...

Περισσότερα

Ἡ διαθήκη τοῦ πατριάρχη

Ἡ διαθήκη τοῦ πατριάρχη

 «Πῶς νά παραδοθεῖ αὐτό στή σιωπή!», ἀναφωνεῖ ὁ ἱστορικός*. Μόλις...

Περισσότερα

Κυρ. Ε΄ Λουκᾶ Λκ 16,19-31

Κυρ. Ε΄ Λουκᾶ Λκ 16,19-31

Ἡ παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου    Μετά τήν...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΒ΄ Γα 6,11-18

Κυριακή ΚΒ΄ Γα 6,11-18

Τό καύχημα τοῦ Σταυροῦ ῾Ο ἐπίλογος τῆς πρός Γαλάτας ᾿Επιστολῆς  Μέ τήν...

Περισσότερα

GOD’S LOVE

GOD’S LOVE

By Saint John Chrysostom   I am your father, your brother...

Περισσότερα

Ὁ ἅγιος πολιτικός

Ὁ ἅγιος πολιτικός

  Ὁ κύριος συντελεστής τῆς ἀνάκτησης τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς...

Περισσότερα

Τιμώντας τόν Βιγλάτορα

Τιμώντας τόν Βιγλάτορα

 Τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Δημητρίου γιορτάζει τόν μήνα αὐτό ὅλη...

Περισσότερα

Ἕνα πρότυπο γιά τούς νέους

Ἕνα πρότυπο γιά τούς νέους

 Ψάχνουμε σήμερα νά βροῦμε πρότυπο γιά τούς νέους μας. Τούς...

Περισσότερα

Ὁ ἡγέτης καί τό ἔπος τοῦ 1940

Ὁ ἡγέτης καί τό ἔπος τοῦ 1940

   28η Ὀκτωβρίου 1940. Δευτέρα, τρεῖς μετά τά με­σά­νυχτα. Κάποιες...

Περισσότερα

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ '40

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ '40

  Οἱ ἐνορχηστρωμένες ἐπιθέσεις κατά τῆς Ἐκκλησίας πληθαίνουν σύν τῷ...

Περισσότερα

Κυρ. ΣΤ΄ Λουκᾶ Λκ 8,26-39

Κυρ. ΣΤ΄ Λουκᾶ Λκ 8,26-39

Ἡ θεραπεία τοῦ δαιμονισμένου στή χώρα τῶν Γαδαρηνῶν     Μετά ἀπό...

Περισσότερα

Κυριακή Κ΄ Γα 1,11-19

Κυριακή Κ΄ Γα 1,11-19

Θεϊκή ἡ ἀποστολή καί ἡ διδασκαλία τοῦ ἀπ. Παύλου Εἰσαγωγικά στήν...

Περισσότερα

Ἁγία Ταβιθά

Ἁγία Ταβιθά

 Ἔγραψε τήν ἱστορία της μέ τό ἀνεξίτηλο μελάνι τῆς ἀγάπης...

Περισσότερα

Εἷς πρός ἕνα πρός Ι.Χ.Θ.Υ.Ν.

Εἷς πρός ἕνα πρός Ι.Χ.Θ.Υ.Ν.

 Μεγαλόπνοο καί βαρυσήμαντο τό μήνυμα τοῦ μήνα φθάνει στίς μέρες...

Περισσότερα

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Λκ 8,5-15

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Λκ 8,5-15

 ῾Η παραβολή τοῦ σπορέως (Λκ 8,4-15)     ῾Η παραβολή τοῦ σπορέως...

Περισσότερα

Συν-εργάτες τοῦ Θεοῦ

Συν-εργάτες τοῦ Θεοῦ

  Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἐπιμένοντας οἰκολογικά μέσα σέ ἕναν...

Περισσότερα

Ἀσπασμός

Ἀσπασμός

  Ὀκτώβριος καί ἄρχισε ἡ σπορά τοῦ λόγου. Στήν Εὐρώπη...

Περισσότερα

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Ττ 3,8-15

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Ττ 3,8-15

Ἀλήθεια καί πλάνη   «Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί...

Περισσότερα

Κυρ. Γ΄ Λουκᾶ Λκ 7,11-16

Κυρ. Γ΄ Λουκᾶ Λκ 7,11-16

῾Η ἀνάσταση τοῦ γιοῦ τῆς χήρας τῆς Ναΐν   ῾Ο εὐαγγελιστής...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 7,11-16)

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 7,11-16)

«Χαρίζει ζωή» (Λκ 7,11-16)   Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα πού ἀκούσαμε σήμερα...

Περισσότερα

Κριτήριο ἐπιλογῆς

Κριτήριο ἐπιλογῆς

  Μία λεπτομέρεια, μία ἀσήμαντη κατά τά ἄλλα λεπτομέρεια, ἀρκεῖ...

Περισσότερα

Βελίκα Τράικου

Βελίκα Τράικου

   Καυτές ἱστορικές μνῆμες κουβαλᾶ τοῦτος ὁ μήνας. Ζωντανεύει μπροστά...

Περισσότερα

Κυρ. Β΄ Λουκᾶ Λκ 6,31-36

Κυρ. Β΄ Λουκᾶ Λκ 6,31-36

Ἀγάπη στούς ἐχθρούς   6,31. Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΖ΄ Β΄ Κο 6,16-7,1

Κυρ. ΙΖ΄ Β΄ Κο 6,16-7,1

Ναός Θεοῦ - λαός Θεοῦ - παιδιά Θεοῦ   Στήν περικοπή...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 6,31-36)

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 6,31-36)

Ἀγάπη καί ἁγιότητα   Ἡ εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσα­με σήμερα (Λκ...

Περισσότερα

Ἄμουσος μελωδός

Ἄμουσος μελωδός

  Τέλη τοῦ 5ου αἰ. μ.Χ. στή Συρία συναντοῦμε τήν...

Περισσότερα

St. Katherine

St. Katherine

Translation from the Book Ὁ Θεός στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, Βοήθημα...

Περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΟΙ

ΚΟΙΝΩΝΟΙ

 Στίς ἀρχές τοῦ Σεπτεμβρίου πού πέ­ρασε, εἴδαμε τίς ἀπίστευτες εἰκόνες...

Περισσότερα

Πρόσθεση ἤ πολλαπλασιασμός;

Πρόσθεση ἤ πολλαπλασιασμός;

  Συννεφιασμένος ὁ «καιρός» στό Β2. Ἀκόμα καί ὁ Ἀνέστης...

Περισσότερα

Ἡ ἐθελοθυσία τοῦ Ἀρκαδίου

Ἡ ἐθελοθυσία τοῦ Ἀρκαδίου

«Τό μαυρισμένο χῶμα σου ὅπου καί νά τό σκάψουν,θέλει ἀλαφρές...

Περισσότερα