Πεντηκοστάριον

  • 1
  • 2
Προηγούμενο Επόμενο

Μᾶς «κάλυψε» ὁ Θωμᾶς!

Μᾶς «κάλυψε» ὁ  Θωμᾶς!

    Ρεαλιστική ἡ ἐπ&o...

Περισσότερα

Μιμητές τῶν ἁγίων

Μιμητές τῶν ἁγίων

 «Τῶν ἁγίων πάντων ὁ χ&omicro...

Περισσότερα

Πεντηκοστή

Πεντηκοστή

   Ὁ θάνατος, δόξα τῷ ...

Περισσότερα

Ἡ Μεσοπεντηκοστή

Ἡ Μεσοπεντηκοστή

  Τήν Τετάρτη τῆς δ’ ἐ...

Περισσότερα

Διαθήκη καινή

Διαθήκη καινή

 Ἡ σκηνή ὑποβλητική...

Περισσότερα

Νά γίνουμε ἅγιοι!

Νά γίνουμε ἅγιοι!

Νά γίνουμε ἅγιοι! &nb...

Περισσότερα

Πῶς σώζομαι

Πῶς σώζομαι

 Ἡ χαρά τῆς ἀναστάσε&o...

Περισσότερα

Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ

Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ

  «Ἀνέωξέ μου τούς ὀ&phi...

Περισσότερα

Ἡ προσμονή

Ἡ προσμονή

 Ξεκίνησε καί ἔρχεται! Ἔρχεται νά μᾶς συναντήσει καί νά μᾶς πάρει κοντά Του. Ἀπό...

Περισσότερα

Πάνω ἀπό τά γήϊνα

Πάνω ἀπό τά γήϊνα

 Ἄν πεῖς στόν ἄνθρωπ&omi...

Περισσότερα

Γιά ν' ἀνθίσει ἡ πίστη

  Μέ γιορτινή εὐφροσύνη καί εὔλογο ἐνθουσιασμό σᾶς ἀπευθύνουμε, φίλοι μας ἀναγνῶ...

Περισσότερα

Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος

Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος

  Στή μεγάλη αἴθουσα τῶν ἀνακτόρων μπῆκε ὁ Κωνσταντίνος μαζί μέ τή συνοδία του, ...

Περισσότερα

Κυριακή τῶν Πατέρων

Ἡ ἀποστολική τακτική   Ἀπό τήν τελευταία ἡμέρα τοῦ Ἰουνίου, ὅπου ἡ ἐκκλησιαστικ...

Περισσότερα

Οἱ ἅγιοι, φίλοι τοῦ Θεοῦ καί δ…

Οἱ ἅγιοι, φίλοι τοῦ Θεοῦ καί δικοί μας

  Μία ὑπερκόσμια, μεγαλειώδης παρέλαση προβάλλει στό πνευματικό στερέωμα τῆς Ἐκκ...

Περισσότερα

Ἡ ἄλλη διάσταση

Ἡ ἄλλη διάσταση

 Ἀπό τήν ἀρχή τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅπως τό δείχνει ἡ Καινή Διαθήκη...

Περισσότερα

Ἡ προσμονή

   Ξεκίνησε καί ἔρχεται! Ἔρχεται νά μᾶς συναντήσει καί νά μᾶς πάρει κοντά Τ...

Περισσότερα