Πεντηκοστάριον

  • 1
  • 2
  • 3
Προηγούμενο Επόμενο

Τά Ψυχοσάββατα

Τά Ψυχοσάββατα

Μέ τήν ἰδιαίτερη μέριμ&...

Περισσότερα

ΠΥΡΙΝΗ ΒΡΟΧΗ

ΠΥΡΙΝΗ ΒΡΟΧΗ

  «Ἡ τοῦ Πνεύματος &...

Περισσότερα

Ἀνάσταση καί Ἐκκλησία

Ἀνάσταση  καί  Ἐκκλησία

  Τήν ἡμέρα τῆς ἰουδα...

Περισσότερα

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ

  Καθώς ὁ Κύριος π&rho...

Περισσότερα

Διαθήκη καινή

Διαθήκη καινή

 Ἡ σκηνή ὑποβλητική...

Περισσότερα

Πεντηκοστή

Πεντηκοστή

   Ὁ θάνατος, δόξα τῷ ...

Περισσότερα

Ἰδού ἔρχομαι ταχύ

Ἰδού ἔρχομαι ταχύ

  Ἀπό τή στιγμή πού ὁ Κύρ&io...

Περισσότερα

Στό πηγάδι

Στό πηγάδι

  Ἦταν δύσκολη ἐκ&epsilo...

Περισσότερα

Ἡ προσμονή

Ἡ προσμονή

 Ξεκίνησε καί ἔρχ&epsi...

Περισσότερα

Ἡ Μεσοπεντηκοστή

Ἡ Μεσοπεντηκοστή

  Τήν Τετάρτη τῆς δ’ ἐ...

Περισσότερα

Ἔστι δὲ πίστις...

Ἔστι δὲ πίστις...

Ὅταν ὁ πατριάρχης Ἀβρ&...

Περισσότερα

Ἐλθέ, Παράκλητε

Ἐλθέ, Παράκλητε

 Πνεῦμα θεῖον καί &p...

Περισσότερα

Δι᾽ αὐτῶν

Δι᾽ αὐτῶν

«Θά ἀντάλλαζα ὅλη τή...

Περισσότερα

Κυριακή τῶν Πατέρων

Κυριακή τῶν Πατέρων

Ἡ ἀποστολική τακτ&...

Περισσότερα

Ἡ ἄλλη διάσταση

Ἡ ἄλλη διάσταση

 Ἀπό τήν ἀρχή τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅπως τό δείχνει ἡ Καινή Διαθήκη...

Περισσότερα