Ἵδρυση-ἐξέλιξη

istoria-mas

 Στή Θεσσαλονίκη τό 1928, σέ μιά ἐποχή πνευματικῆς ξηρασίας, κατά τήν ὁποία μόνο ἕνα ἑσπερινό κήρυγμα ἀκουγόταν τήν ἑβδομάδα, σέ μιά πόλη μέ χιλιάδες πρόσφυγες ἑτερο­γλώσ­σους καί πλῆθος λαοῦ πού ζητοῦσε στήριγμα πνευματικό, ἄναψε ἕνα κεράκι, πού φώτισε τό σκοτάδι... Τέσσερις χριστιανοί, ὁ Εὐστάθιος Στουγιαννάκης (φιλόλογος), ὁ Ἰωάννης Δαμπα­σίνας, ὁ Ἀναστάσιος Χατζηαναστασίου καί ὁ Μιχαήλ Καρνοῦτσος, ἵδρυσαν τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἀδελ­φό­τητα «Ἡ Ἀποστολική Διακονία».

  Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου στίς 14 Σεπτεμβρίου 1928:

Χ. Χαραλαμπίδης, Γ. Παπαδόπουλος, Ἰ. Δαμπασίνας, Μ. Παπαμιχαήλ, Μ. Καρνοῦτσος, Ἰ. Σαμακίδης, Ἀ. Χατζηαναστασίου, Σ. Στουγιαννάκης.

Ἐκλέχτηκαν:

Πρόεδρος:

Ἀντιπρόεδρος:

Ταμίας:

Γραμματεύς:

Γ. Παπαδόπουλος

Μ. Καρνοῦτσος

Χ. Χαραλαμπίδης

Γ. Βαχάρης

 

  Ὅταν ἱδρύθηκε ἡ «Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», ἡ Ἀδελφότητα μετονομάσθηκε «Ἀπολύτρωσις».

 Ἡ ἔντυπη φωνή μας

  Μεγάλη βαρύτητα ἔδωσε ἐξ ἀρχῆς ἡ Ἀδελφότητα στή διάδοση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Σέ τακτές ἡμέρες καί ὧρες γίνονταν κηρύγματα ἀπό δόκιμους ὁμιλητές. Ἐπί πλέον, στή μετα­πο­λεμική ἐποχή τέθηκαν οἱ βάσεις γιά τήν ἔκδοση περιοδικοῦ. Ὡς βασικοί σταθμοί στήν ἱστορία τοῦ περιο­δικοῦ τῆς Ἀδελφότητος διακρίνονται:

Ἰούνιος τοῦ 1943: Ἐκδίδεται τό πρῶτο τετρασέλιδο φύλλο μέ τίτλο «Ἀπολύτρωσις». Ἱδρυ­τής καί πρῶτος συντάκτης του ἦταν ὁ τότε ἀρχιμανδρίτης καί κατόπιν ἐπίσκοπος Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης, στόν ὁποῖο ὀφείλεται καί ὁ τίτλος τοῦ φυλλαδίου.

Ἰανουάριος τοῦ 1946: Τό φυλλάδιο ἀντικαθίσταται ἀπό τό ὁμώνυμο μηνιαῖο ὀκτασέλιδο περιοδικό.

1951: Τό περιοδικό ἀλλάζει τό σχῆμα τῶν σελίδων του.
1971: Ἀποκτᾶ νέο σχήμα καί γίνεται δεκαεξασέλιδο.

1994: Ἐκδίδεται πλέον μέ καλλιτεχνική ἐμφάνιση καί μέ εἰκοσιτέσσερις σελίδες.

2005: Αὐξάνονται οἱ σελίδες του σέ τριανταδύο.

  Στήν πρώτη πενταετία ἔγραφαν στό περιοδικό κυρίως ὁ π. Τιμόθεος Παπαμιχαήλ καί μερικοί φίλοι του, ὅπως ὁ ἀρχιμανδρίτης (μετέπειτα ἐπίσκοπος) Παντελεήμων Μπαρδάκος, οἱ κ.κ. Κων/νος Φράγκος καί Εὐάγγελος Θεοδώρου -καθηγηταί Πανεπιστημίου στήν συνέχεια- καί ὁ Βασίλειος Μουστάκης. Ἐπίσης τα­κτικοί συνεργάτες ἦταν θεολόγοι τῆς Θεσ/νίκης, ὅπως: Ἀγαθάγγελος Ἀγαθαγ­γελίδης, Θεό­δωρος Καστανᾶς, Δημήτριος Τζωαννόπουλος, Βασίλειος Ἰωαννίδης κ.ἄ. Στή συνέχεια πα­ρουσιάστηκαν καί ἀρκετοί ἄλλοι ἀξιόλογοι συνεργάτες.

  Κατά καιρούς ὑπεύθυνοι καί διευθυντές τῆς ἐκδόσεως τοῦ περιοδικοῦ «Ἀπολύτρωσις» ἦταν:

  1946-1948         Ὑπεύθυνος Κων/νος Γαζῆς. Διεύθυνση ἀπό Ἐπιτροπή.

  1949-1950         Ὑπεύθυνος Ἰορδάνης Ἰορδανίδης. Διεύθυνση ἀπό Ἐπιτροπή.

  1951                 Διευθυντής ἀρχιμ. Τιμόθεος Παπαμιχαήλ.

  1952-1969         Διεύθυνση ἀπό Ἐπιτροπή.

  1970                 Ὑπεύθυνος Γεώργιος Ἰντζέπελης. Διεύθυνση ἀπό Ἐπιτροπή.

  1971-2017         Διευθυντής καί ὑπεύθυνος Σάββας Ξανθόπουλος.

  2018-σήμερα      Διευθυντής καί ὑπεύθυνος Γεώργιος Μυτιληναῖος.

     Σήμερα τό περιοδικό ἐκδίδεται σέ 4.000 ἀντίτυπα καί ἀποστέλλεται σέ συνδρομητές σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό.

Φροντίδα γιά τά νιάτα

  Μέ ἰδιαίτερη φροντίδα περιέβαλε ἡ Ἀδελφότητα τά νιάτα. Ἀπό τά πρῶτα χρόνια της λειτούργησε φοιτητικό οἰκοτροφεῖο, ὅπου οἱ νέοι τῆς ἐπαρχίας πού ἔρχονταν γιά σπουδές στή Θεσσαλονίκη εὕρισκαν ὄχι μόνο στέγη καί τροφή, καί μάλιστα ἐντελῶς δωρεάν, ἀλλά καί πλούσια πνευματική τροφοδοσία. Πολλοί ἀπό ἐκείνους πού φιλοξενήθηκαν στό οἰκο­τροφεῖο, μερικοί ἤδη κεκοιμημένοι, διέπρεψαν καί διαπρέπουν στούς διαφόρους τομεῖς τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς:

  Ἐπίσκοποι: Ὁ Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας, ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης Εὐστάθιος Σπηλιώτης.

  Ἀρχιμανδρῖτες: Θεόφιλος Ζησόπουλος, Συμεών Κραγιόπουλος, Γερβάσιος Ραπτόπουλος, Ἰωσήφ Τζάλας, Γρηγόριος Χατζηνικολάου.

  Μοναχοί: Βενέδικτος Νεοσκητιώτης, Λουκᾶς Φιλοθεΐτης.

  Καθηγητές Πανεπιστημίου: Ἐλευθέριος Γιαννούλης, Γρηγόριος Ζιάκας, Ἰωάννης Κουκιάδης, Παυσανίας Κουτλεμάνης, Στέργιος Σάκκος.

  Λειτουργοί Μέσης Ἐκπαιδεύσεως: Θωμᾶς Βλιαγκόφτης, Ἰωάννης Ζιώγας, Χαρίλαος Καραδιάκος, Κώστας Τσιρόπουλος, Δημήτριος Χαρίσης κ.ἄ.

Φιλανθρωπικό ἔργο

  Σημαντικό ἦταν καί εἶναι τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἀδελφότητος, ἡ ὁποία προσπαθεῖ νά συμπαρασταθεῖ στίς ἀνάγκες φτωχῶν καί πονεμένων ἀνθρώπων.

   Κάθε χρόνο ἡ Ἀδελφότητα ὀργανώνει μία ἐπίσκεψη σέ φυλακές (κυρίως στίς φυλακές Κασσάνδρας), γιά νά δώσει μήνυμα ἀγάπης καί ἐλπίδος στούς φυλακισμένους ἀδελφούς μας, καί προπάντων τό μήνυμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐπί πλέον, προσφέρει ἕνα σημαντικό χρηματικό ποσό μέ τό ὁποῖο πραγματοποιοῦνται μερικές ἀποφυλακίσεις.

Ἑορταστικές ἐκδηλώσεις

  Ἡ Ἀδελφότητα ἐξ ἀρχῆς φρόντισε καί φροντίζει γιά τή βίωση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί τήν προσέγγιση μεγάλων γεγονότων τῆς θείας Οἰκονομίας μέσα ἀπό διδακτικές θεατρικές παραστάσεις, ὕμνους καί τραγούδια. Δέν παραλείπει κάθε χρόνο νά ἀναπτερώνει τό ἐθνικό φρόνημα ἑορτάζοντας τίς ἐθνικές ἐπετείους τῆς 28ης Ὀκτωβρίου καί 25ης Μαρτίου συχνά μέ μεγάλες καί ὑψηλοῦ ἐπιπέδου θεατρικές παραστάσεις. Μέ αὐτές καί ἄλλες παρόμοιες ἐκδηλώσεις προσφέρει παράλληλα ἁγνή ψυχαγωγία, τήν ὁποία τόσο πολύ ἔχει ἀνάγκη ὁ σημερινός ἄνθρωπος καί μάλιστα οἱ νέοι μας.

 Παραρτήματα

  Ἐκτός ἀπό τήν κεντρική αἴθουσα τῆς «Ἀπολυτρώσεως» (Πέλοπος 7, κοντά στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου) ἡ Ἀδελφότητα δραστηριοποιεῖται καί σέ δύο ἄλλες αἴθουσες, μία στόν ἀνατολικό τομέα τῆς Θεσ/νίκης (Μαυρομιχάλη 23, περιοχή Μαρτίου) καί μία στόν δυτικό (Ρ. Φεραίου 72, Ἡλιούπολη).

Συνεργασία

   Ἡ Ἁδελφότητα "Ἀπολύτρωσις" συνεργάζεται στενά μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα "Χριστιανική Ἐλπίς", πού ἑδράζεται στό Φίλυρο Θεσ/νίκης.