Πάσχα

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Προηγούμενο Επόμενο

Μέ τή δύναμη τῆς Ἀναστάσεως

Μέ τή δύναμη τῆς Ἀναστάσεως

  Μέ τόν θριαμβευτικό παιάνα πού ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας ἀσταμάτητα δυό χιλιάδες χρόνια τώρα ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ...

Περισσότερα

Δέν Τόν κρατᾶ ὁ ἅδης

Δέν Τόν κρατᾶ ὁ ἅδης

Ψα 15,10: Μιά προφητεία γιά τήν Ἀνάσταση   Ἕνα ἀπό τά πιό σοβαρά ἐρωτήματα πού ἀπασχολοῦν τόν ἄνθρωπο εἶναι: Τί...

Περισσότερα

Νίκη καί δόξα

Νίκη καί δόξα

 Ἡ ἐξουθένωση τοῦ Σταυροῦ καί ἡ δόξα τῆς Ἀναστάσεως εἶναι οἱ δύο ἄξονες τῆς πορείας τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας πάνω...

Περισσότερα

Ἡ συντριβή τοῦ θανάτου

Ἡ συντριβή τοῦ θανάτου

  Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος πού νά μή στάθηκε μέ δέος καί φόβο μπροστά στόν θά­να­το. Πού νά μή συνόδεψε στό...

Περισσότερα

Τά ὑποκατάστατα τῆς Ἀναστάσεως

Τά ὑποκατάστατα τῆς Ἀναστάσεως

  Λέει ἡ Γένεσις, τό θεόπνευστο βιβλίο τῆς ἱστορίας τῶν ἀρχῶν τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, ὅτι μετά τήν ἐκδίωξη...

Περισσότερα

Δέν θέλουμε Ἀνάσταση

Δέν θέλουμε Ἀνάσταση

 Ἀκούγεται σκληρή καί κινεῖ ἴσως τήν δυσπιστία τοῦ ἀνυποψίαστου ἀναγνώστη ἡ διαπίστωση ὅτι δέν θέλουμε τήν Ἀνάσταση. Ποιός τυφλός δέν...

Περισσότερα

Ἡ ἀμφισβήτηση τῆς Ἀναστάσεως

Ἡ ἀμφισβήτηση τῆς Ἀναστάσεως

  Ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι, ὅπως τονίζει σαφέστατα ἡ ἁγία Γραφή, τό θεμέλιο τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Ἄν ὁ Ἰησοῦς...

Περισσότερα

...καί στόν Πέτρο

...καί στόν Πέτρο

 «Κι αὐτόν τόν θέλω, τόν περιμένω. Νά πεῖτε καί στόν Πέτρο. Σᾶς περιμένω ὅλους στή Γαλιλαία».  Ὁ Διδάσκαλος! Ἦταν ὡραῖα...

Περισσότερα

Ὁ Δοῦλος τοῦ Κυρίου

Ὁ Δοῦλος τοῦ Κυρίου

  Κατά τή μακρά πορεία τῆς προετοιμασίας τῆς ἀνθρωπότητας γιά τή σωτηρία της, ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ χρησιμο­­­ποίησε πολλούς διαφορετικούς...

Περισσότερα

Καταπάνω στόν θάνατο

Καταπάνω στόν θάνατο

  Ἔμπαινε στήν Ἰερουσαλήμ πού σειόταν. Τά πλήθη γύρω τόν ἐπευφημοῦσαν σάν βασιλιά, σάν τόν προσδοκώμενο Μεσσία πού ἐπιτέλους ἐμφανίστηκε...

Περισσότερα

Κατάθεση

Κατάθεση

  Τί γυρεύω ξανά σέ τοῦτο τό ἀκρογιάλι; Ἐδῶ εἶχα κλείσει παλιά ἕναν μεγάλο λογαριασμό μαζί Σου. Τότε πού νό­μιζα...

Περισσότερα

Πάσχα: Γυρίζοντας στό σπίτι το…

  Ἀνέτειλε καί πάλι στήν καθημερινότητά μας τό Πάσχα. Μέσα στόν κόσμο τῆς φθορᾶς, ἡ γιορτή τῆς ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ...

Περισσότερα

Καιρός χαρᾶς!

Καιρός χαρᾶς!

  Οἱ μαθήτριες τοῦ Κυρίου μένουν ἐκστατικές. Τόν βλέπουν μπροστά τους ζωντανό, ἀλλά πῶς νά τό πιστέψουν ὅτι εἶναι ὁ...

Περισσότερα

Θά νικήσουμε!

Θά νικήσουμε!

  Μέ μύριους τρόπους ἐπιβεβαιώνεται ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ὄχι μόνο μέ τίς εὐαγγελικές διηγήσεις γιά τό κενό μνῆμα οὔτε...

Περισσότερα

Ὁ Χριστός ζῆ

Ὁ Χριστός ζῆ

  Μέσα στήν ἀτμόσφαιρα τῶν ἀναστάσιμων ἡμερῶν ἀκούγεται ἰδιαίτερα ἐπίκαιρος καί ἔντονα θριαμβευτικός ἕνας λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου· «Ἰησοῦς Χριστός χθές...

Περισσότερα

Θά ἀδιαφορήσουμε;

Θά ἀδιαφορήσουμε;

  Ὅταν οἱ δύο πρῶτοι ἄνθρωποι, ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα, ἀρνήθηκαν τόν ἅγιο Θεό καί ὑπέκυψαν στόν ἐγωισμό τους...

Περισσότερα

Θρίαμβοι καί Θρίαμβος

Θρίαμβοι καί Θρίαμβος

  Ἐκεῖνος πού ἔχει τόν οὐρανό θρό­νο καί τή γῆ ὑποπόδιο, ὁ Υἱός τοῦ Θε­οῦ καί Λόγος, ὁ αἰώνιος Δεσπότης...

Περισσότερα

Μέ ταπείνωση καί αἰσιοδοξία

Μέ ταπείνωση καί αἰσιοδοξία

  Χριστός ἀνέστη, φίλοι μου! Ἀνοιξιάτικος, δροσερός καί εὐχάριστος ὁ μήνας πού διανύουμε, εὐχόμαστε νά ᾿χει πλούσια τή χάρη καί...

Περισσότερα

Ὁ Χριστός ἀνέστη

Ὁ Χριστός ἀνέστη

 Γιορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε οἱ χρι­στια­νοί αὐτή τήν περίοδο τό μεγαλύτερο γε­γονός στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός...

Περισσότερα

Ἡ ἁγία ἀπάτη

Ἡ ἁγία ἀπάτη

   Ἡ σωτηρία μας ἀπό τήν ἐξουσία τῆς ἁμαρτίας, τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου εἶναι οὐσιαστικά τό ἀποτέλεσμα μιᾶς κολοσσιαίας...

Περισσότερα

Συνοδοιπορία καί ἐμπειρία

Συνοδοιπορία καί ἐμπειρία

Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς, μόνο αὐτός, περιγράφει μία ἀπό τίς ὡραιότερες καί ζωηρότερες σκηνές τοῦ Εὐαγγελίου, τήν ἐμφάνιση τοῦ ἀναστημένου Κυρίου...

Περισσότερα

Κολλυβαδικό μνημόσυνο

Κολλυβαδικό μνημόσυνο

  «Γέγηθε ὑμῖν ὁ Ἄθως, Κολλυβάδες, Νύμφη δὲ Χριστοῦ νῦν Ἐκκλησία χαί­ρει», διαβάζουμε στήν Ἀκολουθία τῶν ὁ­σί­ων Κολλυβάδων πατέρων τό...

Περισσότερα

Ἔχουμε ἐλπίδα!

Ἔχουμε ἐλπίδα!

Τό μεγάλο καί βασανιστικό πρόβλημα τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὅτι ἔχασε τήν ἐλπίδα, αὐτή τή μοναδική πνοή καί δύναμη τῆς...

Περισσότερα

Ἀντιστροφή

Ἀντιστροφή

Ἔκανε δέκα περίπου ἐρωτήσεις· κάποιες φαίνονταν ἁπλές, καθημερινές, κάποιες ἦταν πολύ σκληρές, ἀλ­λά μέ ὅλες γκρεμίζει τήν αὐτονόητη πραγματικότητα καί...

Περισσότερα

Ἡ Ἀνάσταση τό ὕψιστο αἴτημα

Ἡ Ἀνάσταση τό ὕψιστο αἴτημα

  Ἄν εἴχαμε στή διάθεσή μας ἕναν μετρητή ψυχῶν, ἕνα μέσο πού νά μᾶς δείχνει τίς τάσεις τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς...

Περισσότερα

Τό συγκλονιστικώτερο γεγονός

Τό συγκλονιστικώτερο γεγονός

 Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό συγκλονιστικώτερο γεγονός τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Ὁ Ἰησοῦς συνέτριψε τόν Ἅδη, τόν πιό φοβερό, τόν...

Περισσότερα

Πάσχα τῶν Ἑλλήνων

Πάσχα τῶν Ἑλλήνων

  «Ὤ πατρίς μου μικρά, πόσον μεγάλη εἶσαι ἐν τῇ θρησκείᾳ σου!», ἀναφωνεῖ ὁ Μωραϊτίδης στό διήγημα «Ἄρατε πύλας». Αὐτό...

Περισσότερα

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕ…

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα γεγονός μέσα στό σχέδιο τῆς θείας οἰκονο­μίας, ἀλλά ὁ στόχος καί ὁ...

Περισσότερα

Ἀνάσταση· ἄγγελμα καί παράγγελ…

Ἀνάσταση· ἄγγελμα καί παράγγελμα

  Γλυκόηχο καί καλοδεχούμενο ἀντηχεῖ αὐτήν τήν περίοδο τό Χριστός Ἀνέστη! Αὐτήν  τήν θριαμβευτική ἰαχή εὐφρόσυνα ἐπαναλαμβάνουν οἱ καρδιές καί...

Περισσότερα

Κυριακή, ὁμῆλιξ τοῦ φωτός!

Κυριακή, ὁμῆλιξ τοῦ φωτός!

 Ἡ Κυριακή ἡμέρα, ἡ πιό λα­μ­πρή ἡμέρα, φωταγωγεῖται τρό­πον τινά ἀ­πό τούς Πατέρες μέ μία πλειάδα ἐ­πιθέτων καί ὀνομά­των, κοσμεῖται...

Περισσότερα

ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ ΝΕΚΡΩΣΙΝ

ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ ΝΕΚΡΩΣΙΝ

 Ἕνα ἀπό τά πιό κρίσιμα καί βασανιστικά ἐρωτήματα τοῦ ἀνθρώ­που μέ διαχρονική διάρκεια εἶναι ὁ θάνατος. Καθώς στεκόμαστε μπροστά στό...

Περισσότερα

Οἱ τρεῖς ἀναστάσεις

Οἱ τρεῖς ἀναστάσεις

Χριστός Ἀνέστη.  Τό μεγαλύτερο γεγονός στήν πανανθρώπινη ἱστορία εἶναι ἀσφαλῶς ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅσοι δέν τό παραδέχονται προσπαθοῦν...

Περισσότερα

Ἡ ἀναστάσιμη μαρτυρία τῆς ἀγάπ…

Ἡ ἀναστάσιμη μαρτυρία τῆς ἀγάπης

  Γεγονός ἀναντίρρητο καί θεμελιακό γιά τήν πίστη μας ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀκτινοβολεῖ τήν ἐλπίδα, θεμελιώνει...

Περισσότερα

Σκαλοπάτι γιά τή δόξα

Σκαλοπάτι γιά τή δόξα

Γιά τόν πιστό τά παθήματα αὐτῆς τῆς ζωῆς γίνονται ἀθλήματα, ἀφορμή γιά τήν πνευματική ὁλοκλήρωση καί τόν ἐξαγιασμό του.       Στή...

Περισσότερα

Ἄγγελμα - Παράγγελμα

Ἄγγελμα - Παράγγελμα

  ῾Η ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἶναι μία ἱστορική ἀγγελία, τό σπουδαιότερο ἄγγελμα πού ἀκούστηκε στήν ἱστορία. ᾿Αναγγέλλει...

Περισσότερα

Ἡ δική Του καί ἡ δική μας ὑπόσ…

  Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί!     Εἶναι τό μήνυμα τοῦ μήνα καί ὅλου τοῦ χρόνου καί τῆς ζωῆς μας ὅλης, ἀφοῦ...

Περισσότερα

Τά τρία Πάσχα

Τά τρία Πάσχα

   Ἕνα ἀπό τά καλύτερα μαθήματα πού θά εἶχε νά μάθει καί νά σπουδάσει κάθε πιστός Χριστιανός εἶναι τό μάθημα...

Περισσότερα

Ἀπουσία

Ἀπουσία

  Στέκεται γεμάτη ἀπορία καί πόνο. Δυσκολεύεται νά συνέλθει ἀπό τήν ὀδυνηρή ἔκπληξη. Τό μνημεῖο εἶναι κενό. Τό νεκρό σῶμα...

Περισσότερα