Ε' ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

1  2  3

ΤΕΥΧΗ Α΄& Β΄ & Γ΄, ἔκδοση Β΄

                     Δέσποινας Δαμιανίδου


Τρία τεύχη μέ σύντομες βιογραφίες τῶν ἡρώων τοῦ 1821. Μέ ὁλοσέλιδες προσωπογραφίες γιά νά τίς ζωγραφίσουν οἱ .... μικροί δημιουργοί.

Τιμή κάθε τεύχους 3€

τεῦχος Α΄ ISBN 960-87550-7-7

τεῦχος Β΄ISBN 960-87550-8-5

τεῦχος Γ΄ISBN 960-88866-1-9

   
 4

 

 ΤΕΥΧΟΣ Δ΄ 

         Δέσποινας Δαμιανίδου

Σύντομες βιογραφίες τῶν ἡρώων τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγώνα. Μέ ὁλοσέλιδες προσωπογραφίες γιά νά τίς ζωγραφίσουν οἱ .... μικροί δημιουργοί.
 
ἔκδοση Α΄, Τιμή 3€
 
ISBN 978-960-88866-3-6
 
               960-88866-4-3

 

 

   
 5 6  
 

 

ΤΕΥΧΟΣ Ε΄ & Στ΄, ἔκδοση Α΄
         Δέσποινας Δαμιανίδου

Δύο τεύχη μέ πρόσωπα καί παραστάσεις τοῦ ἔπους τοῦ 1940. 
 
Τιμή κάθε τεύχους 3€
 
τεῦχος Ε΄ISBN 978-960-6805-21-9
τεῦχος Στ΄ISBN 978-960-6805-22-6
 

 

 7

 

ΤΕΥΧΟΣ Ζ΄  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

                   Δέσποινας Δαμιανίδου

 Σκηνές ἀπό τή χριστουγεννιάτικη ἱστορία γιά ἐξάσκηση στή ζωγραφική, παιχνίδια καί κατασκευές γιά εὐχάριστη ἐνασχόληση στίς μέρες τῶν διακοπῶν.

ἔκδοση Α΄, τιμή 3€

ISBN 978-960-6805-25-7

 

 

 

 8

 

ΤΕΥΧΟΣ Η΄ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ

                Δέσποινας Δαμιανίδου

Γνωριμία μέ τούς Νεομάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας. Τό τεῦχος περιέχει σύντομο βίο καί ὁλοσέλιδη ἀπεικόνισή τους γιά ἐξάσκηση στή ζωγραφική.

ἔκδοση Α΄, τιμή 3€

ISBN 978-960-6805-26-4