Γιά νά γνωρίσουμε καί νά ὑμνήσουμε τήν Παναγία μας

panagia-b

"ΑΥΓΗ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ"
Στ. Ν. Σάκκου

Ἡ Παναγία ὡς "αὐγή μυστικῆς ἡμέρας"ρίχνει φῶς στόν δρόμο μας καί μᾶς φανερώνει τά μυστικά ἐκεῖνα μονοπάτια πού ὁδηγοῦν στήν ὄντως νέα ζωή.

   
 cover panagia a  

"Ω ΠΑΝΥΜΝΗΤΕ ΜΗΤΕΡ"
 Στ. Ν. Σάκκου

Τά "Χαῖρε" τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου ἀποτελοῦν τόν πιό ὑπέροχο ὕμνο πού μποροῦμε νά ἀπευθύνουμε στήν Παναγία. Μία ἀνάλυση 25 "Χαιρετισμῶν" θά μελετήσουμε στό παρόν βιβλίο.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΣ

"ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ", ΤΗΛ. 2310 274518

https://www.apolytrosis-books.gr