Νέες Ἐκδόσεις

 METAMORFOSI

«Λάμψον καὶ ἡμῖν...»

Στεργίου Σάκκου

  Ἡ θεολογία τῆς Μεταμορφώσεως εἶναι ἀνάγκη νά γίνει ἐντρύφημα, γλυκύτατο καί προσφιλέστατο μελέτημα ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων, κτῆμα τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Νά μπορεῖ κάθε ὀρθόδοξος χριστιανός νά πλησιάσει τόν μεταμορφωμένο Χριστό καί νά ἀπολαύσει τήν προσωπική του μεταμόρφωση. Καί δέν εἶναι τοῦτο δύσκολο...

 
COVER BEETHLEEM

Μέ τό φῶς τῆς Βηθλεέμ

Στεργίου Σάκκου

  «Μέ τά θεόπνευστα κείμενα, τήν κατανυκτική ὑμνολογία, μέ τήν θεία λατρεία καί μάλιστα μέ τά ἱερά μυστήριά της ἡ Ἐκκλησία μᾶς παίρνει ἀπό τό χέρι καί μᾶς ὁδηγεῖ στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Μᾶς πείθει ὅτι τό “παιδίον νέον”, πού μᾶς περιμένει ἐκεῖ, ἔχει παρελθόν, παρόν καί μέλλον. Εἶναι ὁ πο­θού­μενος καί νοσταλγούμενος, ὁ ἀναμενόμενος καί προσδοκώμενος, ὄχι μόνο ἀπό τίς γενιές τοῦ Ἰσραήλ ὅπου θαμπόφεγγε ἡ μορφή του μέσα ἀπό τό προφητικό φῶς, ἀλλά καί ἀπό τά πλήθη τῶν ἐθνῶν, πού σ᾽ αὐτή τήν προσδοκία ξαπόσταιναν. Μᾶς δείχνει πώς αὐτός πού γεννιέται εἶναι, ὅπως τό λέει τό ὄνομά του, ὁ ᾽Ιησοῦς, ὁ σωτήρας Θεός, ὁ μόνος πού χαρίζει τήν σωτηρία. Εἶ­ναι ὅμως καί ὁ Ἐμμανουήλ, ὁ “μεθ᾽ ἡμῶν Θε­ός”, πού μᾶς συντροφεύει στήν μοναξιά τῆς ζωῆς μας.
  Δέν λείπουν οἱ ἀποδείξεις, γιά νά πεισθεῖ κανείς γι᾽ αὐτά τά μεγάλα μαθήματα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ἀπαιτεῖται ὅμως ἡ βαθύτερη διάθεση, γιά νά γίνει ἡ γνώση ζωή, βίωμα» (σελ. 12-13).

 Αὐτή τή διάθεση καλλιεργεῖ στόν ἀναγνώστη τό νέο βιβλίο:  «Μέ τό φῶς τῆς Βηθλεέμ»

 Περιέχει κείμενα τοῦ μακαριστοῦ διδασκάλου τῆς Ἀδελφότητός μας Στεργίου Σάκκου.
 

 

 COVER NEOMARTYRES xaritini

Τῆς λευτεριᾶς ματοβαμμένες ρίζες 

Ἅγιες μορφές νεομαρτύρων, πού ἡ ἀντίστασή τους κράτησε τούς Ἕλληνες ἀδούλωτους στά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς καί τό αἷμα τῆς θυσίας τους ἄρδευσε τό δένδρο τῆς λευτεριᾶς καί ἔγινε σπορά γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Γένους.

 

 COVER SMILEPSAN Layout 1

Σμίλεψαν τή λευτεριά

Μαρίας Ἀλ. Γούδα, Φιλολόγου - Θεολόγου

Πρόσωπα καί γεγονότα ἀπό τήν πρώτη ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης μέχρι καί τήν ἵδρυση τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους.

Ἡρωικές μορφές πού μέ τίς σπάνιες ἀρετές τους συγκινοῦν καί ἐμπνέουν.

 
 

pro C

Βοήθημα Προκατηχητικοῦ Γ΄

 

Βοήθημα Προκατηχητικοῦ Β΄

Βοήθημα Προκατηχητικοῦ Β΄

 

cover proa Layout 1Βοήθημα Προκατηχητικοῦ Α΄  

 
 https://www.apolytrosis.gr/images/DIAFHMISEIS/biblia_apol-2020-IOYN-IOYLIOS_Layout-1-3.jpg

Ζητῆστε τα στό βιβλιοπωλεῖο μας "Ἀπολύτρωσις", τηλ. 2310 274518

ἤ μπεῖτε στό ἠλεκτρονικό μας Βιβλιοπωλεῖο http://books.apolytrosis.gr/el/