Ἐκπαιδευτικά

  • 1
  • 2
  • 3
Προηγούμενο Επόμενο

Ἐκπαιδευτικό Συνέδριο 2014

 Τό θέμα τοῦ ΙΒ´ Ἐκπαιδευτικοῦ Συνεδρίου τῆς ὀρθοδόξου ἀδελφότητος «Χρ. Ἐλπίς», ...

Περισσότερα

Τό μολύβι κάνει καλό!

Τό μολύβι κάνει καλό!

Σύμφωνα μέ πρόσφατη ἔρευνα, τό 70% ἐπί συνόλου 1.000 γονέων ἀπό τήν Αὐστραλία ἀνησυχο...

Περισσότερα

Ἰσλαμικές σπουδές;

Ἰσλαμικές σπουδές;

Πρίν ἀπό χρόνια ὁ ἀμερικανός Samuel Huntington στό βιβλίο του «Ἡ σύγκρουση τῶν πολιτι...

Περισσότερα

Ἡ γλῶσσα μας κινδυνεύει

Greeklish = διολίσθηση πρός τόν γρυλισμό   ῎Ερευνα τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μ...

Περισσότερα

Οἱ ἀρετές τοῦ δασκάλου κατά τόν ἅγιο Ἰω. Χρυσόστομο

Οἱ ἀρετές τοῦ δασκάλου κατά τόν ἅγιο Ἰω. Χρυσόστομο

   Ὁ δάσκαλος, ὅπως καί κάθε ἄρχοντας, δέν πρέπει νά ξεχωρίζει ἀπό τήν ἐπιθ...

Περισσότερα

Ὑπουργεῖο Ἀπροσδιόριστης Παιδείας

   Ἀπό τά πρῶτα Ὑπουργεῖα πού ἱδρύθηκαν μετά τή σύσταση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτο...

Περισσότερα

Συνωστισμός ὀλισθημάτων

Συνωστισμός ὀλισθημάτων

Μετά ἀπό τόν «συνωστισμό» στό λιμάνι τῆς Σμύρνης, τήν ἀποχώρηση ἀπό τό ἑλληνικό Κοινο...

Περισσότερα

Τραυματίζουν τά Φυλακισμένα Μνήματα

Τραυματίζουν τά Φυλακισμένα Μνήματα

Στήν Κύπρο ἐπί προεδρίας Χριστό­φια ἡ Ἐπίτροπος γιά τό παιδί εἰση­γή­θη­κε νά ἀπαγορε...

Περισσότερα

Μεταλλαγμένα Θρησκευτικά

Μεταλλαγμένα Θρησκευτικά

«Τά ἄθεα γράμματα ὑφαίνουν τό σάβανο τοῦ Γένους», κήρυττε πρίν ἀπό 150 περίπου χρόν...

Περισσότερα

Μποροῦμε νά κάνουμε "πλούσιους ἐγκεφάλους";

Μποροῦμε νά κάνουμε "πλούσιους ἐγκεφάλους";

Οἱ νοητικές λειτουργίες καί ἰδιαίτερα ἡ λειτουργία τῆς μνήμης, τῆς μάθησης καί τῆς κρ...

Περισσότερα

Λειτουργός Θεοῦ

Λειτουργός Θεοῦ

   «῎Α! ᾿Εκπαιδευτικός! Σπουδαία δουλειά! Πᾶς - ἔρχεσαι, δέν κάνεις τίποτα...

Περισσότερα

Ἡ κρίση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας

Ἡ κρίση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας

Δέν θά ἦταν ὑπερβολή, ἄν λέγαμε ὅτι ἡ ἑλληνική παιδεία περνᾶ μιά κρίση, ὅτι ἀκολουθεῖ...

Περισσότερα

Ἡ ἑλληνική γλῶσσα στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας (Β΄)

Ἡ ἑλληνική γλῶσσα στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας (Β΄)

Εἶναι δεδομένο ὅτι γιά ὅλους τούς λαούς, πού θέλουν νά διατηρήσουν τήν ἱστορική τους...

Περισσότερα

Ἡ ἑλληνική γλῶσσα στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας (Α΄)

Ἡ ἑλληνική γλῶσσα στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας (Α΄)

  ῾Ο ὅρος ταυτότητα τούς τελευταίους καιρούς λέγεται καί γράφεται συχνά. Συνήθως...

Περισσότερα

Σύλλογος θυέλλης παντός... ΚΑΙΡΟΥ!

  Μέχρι τώρα οἱ καλοί θεολόγοι ἦταν ἀσύνταχτοι «ἐλεύθεροι σκοπευτές» σέ σχολεῖα...

Περισσότερα

Σχολικά ἐγχειρίδια (Α΄)

Σχολικά ἐγχειρίδια (Α΄)

«Σπουδή» στά νέα σχολικά βιβλία   Οἱ τελευταῖες ἐξελίξεις στό χῶρο τῆς Παιδεί...

Περισσότερα

Τά νέα βιβλία Θρησκευτικῶν τοῦ Γυμνασίου

Κριτικὴ προσέγγιση   Ἡ πρώτη ἐπαφὴ μὲ τὰ νέα ἐγχειρίδια Θρησκευτικῶν τοῦ Γυμν...

Περισσότερα

Ἡ ἑλληνική γλῶσσα στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητος (Γ΄)

Ἡ ἑλληνική γλῶσσα στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητος (Γ΄)

 Ἄν οἱ Ἕλληνες ἦταν ἕνα ἔθνος μέ βραχύβια ἱστορία καί φτωχές ἐπιτεύξεις στόν πολ...

Περισσότερα

Σχολικά ἐγχειρίδια (Β΄)

Ἀπό τή θεματολογία τῆς διαθεματικότητας   ῾Η τριβή καί ἡ ἐνασχόληση μέ τά νεά σ...

Περισσότερα