ΑΓΙΑ ΓΟΛΙΝΔΟΥΧ

ΓΟΛΙΝΔΟΥΧ ΝΕΟ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΟΛΙΝΔΟΥΧ-ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚ ΠΕΡΣΙΑΣ

(ἑορταζομένης 13 Ἰουλίου)

Ποίημα τοῦ ἱερομονάχου Ἀθανασίου Σιμωνοπετρίτου

 

Προμηθευθεῖτε τήν Ἀκολουθία ἀπό τό Βιβλιοπωλεῖο μας (τηλ. 2310 274518).