ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

4

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ Δ΄

Δέσποινας Δαμιανίδου, δασκάλας-συγγραφέως

Σύντομες βιογραφίες τῶν ἡρώων τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγώνα.
Μέ ὁλοσέλιδες προσωπογραφίες γιά νά τίς ζωγραφίσουν οἱ .... μικροί δημιουργοί.
 
ἔκδοση Α΄, Τιμή 3€
 
Ζητῆστε το στό Βιβλιοπωλεῖο μας "Ἀπολύτρωσις", τηλ.2310 274518