ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΤΕ

Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

 Στ. Ν. Σάκκου

Γεγονός ἱστορικό, ἀληθινό, γεμάτο νόημα, χάρη καί ζωή ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου. Στίς ἱστορικές συντεταγμένες καί στό πνευματικό του νόημα ξεναγοῦν τά ἄρθρα τοῦ βιβλίου.

analipsi

Σελίδες 140, ἔκδοση Α΄

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ "ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ", Γ. Μπακατσέλου 5, Θεσ/νίκη, τηλ. 2310 274518

ἤ μπεῖτε στο ἠλεκτρονικό μας βιβλιοπωλεῖο http://books.apolytrosis.gr/el/