Ο ΚΑΤΗΧΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3

Στ. Ν. Σάκκου

 Ἡ προσωπικότητα τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ὅπως τήν προβάλλουν οἱ Πατέρες καί ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας. 
 
Γιά νά μάθουμε ποιός πραγματικά εἶναι ὁ ἅγιος Δημήτριος.


Σελίδες 178, ἔκδοση Γ΄, τιμή 6 €