6 Αὐγούστου

Μεταμόρφωση ἤ παραμόρφωση

Μεταμόρφωση ἤ παραμόρφωση

 Ἡ 6η Αὐγούστου εἶναι τραγική ἡμέρα γιά τήν παγκόσμια ἱστορία...

Περισσότερα
Συνάντηση μέ τή θεϊκή δόξα

Συνάντηση μέ τή θεϊκή δόξα

 Πόθος καυτός καί ἵμερος βαθύς τοῦ ἀνθρώπου ἡ συνάντησή του...

Περισσότερα
Πῶς θά μπορέσουμε νά ἀνεβοῦμε στό Θαβώρ;

Πῶς θά μπορέσουμε νά ἀνεβοῦμε στό Θαβώρ;

 Ἄν τό φῶς τῆς ἡμέρας, τό ὁποῖο χύνεται ἀπό τίς...

Περισσότερα
Ἐν τῷ φωτί Σου!

Ἐν τῷ φωτί Σου!

 «Καί μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν... τά δέ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκά...

Περισσότερα
Αὐτοῦ ἀκούετε...

Αὐτοῦ ἀκούετε...

 Ὥρα μοναδική στήν ἱστορία τοῦ κόσμου. Τά μάτια τά σάρκινα...

Περισσότερα
Ἡ δική μας Μεταμόρφωση

Ἡ δική μας Μεταμόρφωση

 Συνέβη τότε, στα χρόνια τῆς ἐπίγειας δράσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ...

Περισσότερα
Τί σημαίνει ἡ Μεταμόρφωση;

Τί σημαίνει ἡ Μεταμόρφωση;

 Μεγάλη Δεσποτική γιορτή ἡ Μεταμόρφωση∙ μέσα στήν κάψα τοῦ καλοκαιριοῦ...

Περισσότερα

Τί σημαίνει ἡ Μεταμόρφωση;

Τί σημαίνει ἡ Μεταμόρφωση;

Περισσότερα
Θαβώρ

Θαβώρ

Πάρε με μαζί Σου στίς μυστικές ἐνατενίσεις τ᾿ οὐρανοῦ,ὅπως τότε...

Περισσότερα
Ἀποχρώσεις τοῦ λευκοῦ

Ἀποχρώσεις τοῦ λευκοῦ

…καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος τὰ δὲ...

Περισσότερα
Στό φῶς τῆς Μεταμορφώσεως

Στό φῶς τῆς Μεταμορφώσεως

 Λίγους μῆνες πρίν ἀπό τό θεῖο Πάθος του ὁ Κύριός...

Περισσότερα