ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΙΟΥΛΙΑΣ

AKOLOUTHIA IOULIA

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΟΥΛΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΝ ΑΓΚΥΡᾼ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤῌ

(ἑορταζομένων τῇ ιη΄ Μαΐου)

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΣ "ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ",

ΤΗΛ. 2310 274518  (http://books.apolytrosis.gr/el/)