ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ

 cover proa Layout 1

Βοήθημα Προκατηχητικοῦ, Α΄

Βοήθημα Προκατηχητικοῦ Β΄

Βοήθημα Προκατηχητικοῦ, Β΄ 

   

Βοήθημα Κατωτέρου Κατηχητικοῦ, Α΄

Βοήθημα Κατωτέρου Κατηχητικοῦ, Α΄

Οἱ περισσότερες διηγήσεις στόν Α΄ τόμο εἶναι ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη.

 

cover katotero b

Βοήθημα Κατωτέρου Κατηχητικοῦ, Β΄

Τά θέματα τῶν μαθημάτων τοῦ Β΄ τόμου εἶναι κυρίως ἀπό τήν Καινή Διαθήκη,

καί συγκεκριμένα ἀπό τά τέσσερα Εὐαγγέλια.

 
 

cover katotero c

Βοήθημα Κατωτέρου Κατηχητικοῦ, Γ΄

Τά θέματα τῶν μαθημάτων τοῦ τόμου αὐτοῦ εἶναι κυρίως ἀπό τίς «Πράξεις τῶν ἀποστόλων», ὅπου παρακολουθοῦμε τά πρῶτα βήματα τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο. Οἱ βίοι τῶν ἁγίων πού πρόσθετα παρουσιάζονται σκιαγραφοῦν ὅλη τήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τά χρόνια τῶν διωγμῶν μέχρι τή νεώτερη ἐποχή.

 meso a

Βοήθημα Μέσου Κατηχητικοῦ, τόμ. Α΄

Μέ ποικίλα πνευματικά καί ἐφηβικά θέματα.

cover μεσο β Βοήθημα Μέσου Κατηχητικοῦ, τόμ. Β΄

Μέ ποικίλα πνευματικά καί ἐφηβικά θέματα.

  

cover μεσο c Layout 1

Βοήθημα Μέσου Κατηχητικοῦ, τόμ. Γ΄ 

Μέ ποικίλα πνευματικά καί ἐφηβικά θέματα.

 
 

Τά Βοηθήματα συνοδεύονται καί ἀπό CD μέ ἐποπτικό ὑλικό

(εἰκόνες, ζωγραφιές, σχεδιαγράμματα, προβολές, παιχνίδια, κατασκευές).

Ζητῆστε τα στό Βιβλιοπωλεῖο "Ἀπολύτρωσις", τηλ. 2310 274518.