ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

poreia

Στ. Ν. Σάκκου

 
Γιά σταθερή πορεία στόν πνευματικό μας ἀγώνα.
 

Σελίδες 116, ἔκδοση Β΄, τιμή 4 €

Ζητῆστε το στό Βιβλιοπωλεῖο "Ἀπολύτρωσις", τηλ. 2310 274518