Ο ΛΗΣΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

Ο ΛΗΣΤΗΣ 
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

Στ. Ν. Σάκκου

7

Μαθήματα σωτηρίας ἀπό τόν ληστή πού ἔκλεψε τόν Παράδεισο.

Σελίδες 84, ἔκδοση Β΄

 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ "ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ" (τηλ. 2310 274518)