Εἰς μνήμην

 didaskalos

Μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε τήν διαδικτυακή ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε

εἰς μνήμην τοῦ διδασκάλου τῆς Ἀδελφότητός μας

Στεργίου Σάκκου.

https://youtu.be/jFA4Qfzmmzo