Βοήθημα Προκατηχητικοῦ Β΄

cover prob Layout 1

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ

ΣΤΗ ΣΚΕΠΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Βοήθημα Προκατηχητικοῦ, τόμ. Β΄.

Τριάντα μαθήματα μέ διηγήσεις ἀπό τήν ἁγία Γραφή καί τό Συναξάρι τῆς Ἐκκλησίας, καθώς καί ἁπλές διδακτικές ἱστορίες ἀπό τήν καθημερινή ζωή.

Τό Βοήθημα συνοδεύεται καί ἀπό CD μέ ἐποπτικό ὑλικό (εἰκόνες, ζωγραφιές, σχεδιαγράμματα, προβολές, παιχνίδια, κατασκευές).

Ζητῆστε το στό Βιβλιοπωλεῖο μας "Ἀπολύτρωσις", Γ. Μπακατσέλου 5, Θεσ/νίκη

τηλ. 2310 274518