ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ Γ΄

pro C 

Γιά τή διάπλαση τῶν παιδικῶν ψυχῶν μέ τίς μεγάλες ἀλήθειες τῆς πίστης μας, ὅπως τίς βιώνει στήν αἰωνόβια πορεία της ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ζητῆστε το στό Βιβλιοπωλεῖο μας "Ἀπολύτρωσις", Γ. Μπακατσέλου 5, Θεσ/νίκη

τηλ. 2310 274518.