ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

aimodosia

Τήν Τρίτη 20 Ὀκτωβρίου στό "Δημητρούλειον"

(Πέλοπος 2, ἀπέναντι ἀπό τήν αἴθουσα τῆς "Ἀπολυτρώσεως")

θά πραγματοποιηθεῖ Αἱμοδοσία, 4.00-7.30 μ.μ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ