17 Νοεμβρίου

  • 1
  • 2
Προηγούμενο Επόμενο

Κυρ. ΙΔ΄ Λουκᾶ Λκ 18,35-43

 Ἡ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἰεριχοῦς     Ἡ θεραπεία τυφλῶν ἦταν ἕνα ἀπό τά κατεξοχήν μεσσιανικά σημεῖα (βλ. Ἠσ 9,2· 29,18· 35,5· 42,67· 61,1· Μθ 4,16· 11,45). Οἱ προφητεῖες, βέβαια...

23-01-2021 Hits:2051 Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα

Περισσότερα

Δέν εἶ­ναι οὐτοπία

   Ὁ Ἰανουάριος εἶναι ὁ μήνας πού τιμᾶ κατεξοχήν τήν ἱερή μνήμη τῶν με­γά­λων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Στό ἡμερολόγιό του παρελαύνουν ὅλες ἐκεῖ­νες οἱ ἅγιες προσωπικότητες πού σφράγισαν τήν...

22-01-2021 Hits:7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Περισσότερα

Ἐπάγγελμα;

Ὁ ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης, ὅπως ἀφηγοῦνται οἱ λίγοι ὑποτακτικοί του, «δέν ἦταν πρακτικός καί πολυ­πράγ­μονας, ἀλλά ὅ,τι μικρό ἔκανε, πολλές φορές ἄτεχνα, τό ἔκανε μέ μεράκι καί κόπο καί πολύ...

22-01-2021 Hits:12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Περισσότερα

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

 Εἶναι ἐκπληκτικό τό ὅτι πολλές φορές οἱ μεγάλες δυνάμεις δέν ξεπηδοῦν ἀπό ἀνθρώπους μέ φυσική ρώμη καί ἰσχύ θέσεως. Σέ πολλές περιπτώσεις πρόσωπα ταπεινά, πού κανένας δέν ὑπολογίζει, ἔγιναν οἱ...

22-01-2021 Hits:1501 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Περισσότερα