17 Νοεμβρίου

  • 1
  • 2
Προηγούμενο Επόμενο

Μιμητές τῶν ἁγίων

 «Τῶν ἁγίων πάντων ὁ χορός», παρουσία ἀδέσμευτη ἀπό τόν χῶρο καί ἀνέγγιχτη ἀπό τόν χρόνο, καλύπτει τήν ἱστορία ἀπό καταβολῆς κόσμου μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων. Ἡ Ἐκκλησία μας τούς...

22-06-2019 Hits:520 Πεντηκοστάριον

Περισσότερα

Ἡ ἐπική μάχη τοῦ Κιλκίς (19-21 Ἰουνίου 1…

 Στή μνήμη τοῦ πολιούχου της ἁγί­ου Δημητρίου (26-10-1912) ἡ Θεσ­σα­λονίκη πανηγυρίζει θριαμβευτικά τήν ἀποτίναξη τῆς μακραίωνης τουρ­κικῆς σκλαβιᾶς. Ἀντίθετα, τό Κιλκίς βυθί­ζε­ται πιότερο στό σκοτάδι. Ἁλυ­σοδένε­ται μέ δεσμά βουλγαρικά. Ἡ...

22-06-2019 Hits:217 Ποικίλα

Περισσότερα

Νά γίνουμε ἅγιοι!

Νά γίνουμε ἅγιοι!    Παράδοξη, ἀπρόβλεπτη καί προφανῶς ἀδιάφορη γιά τήν σημερινή κοινωνία φαίνεται ἡ πρόταση «νά γίνουμε ἅγιοι». Σήμερα οἱ περισσότεροι ἐπιδιώκουν οἰκονομική εὐμάρεια, κοινωνική ἐπιφάνεια, ἐπιστημονική ἀνάδειξη, ἐπαγγελματική καταξίωση...

22-06-2019 Hits:1246 Πεντηκοστάριον

Περισσότερα

Ποιούς θά ψηφίσουμε;

  Στήν Παλαιά Διαθήκη ὑπάρχει ἡ γνωστή ἀλληγορία: Κάποτε τά δέντρα πῆγαν νά διαλέξουν ποιόν θά χρίσουν βασιλιά τους. Εἶπαν στήν ἐλιά: «Ἔλα νά γίνεις βασιλιάς μας». Ἀλλά ἡ ἐλιά...

21-06-2019 Hits:167 Κοινωνικά

Περισσότερα