ἐπίσκ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης

patir augoustΤά ξημερώματα τοῦ Σαββάτου 28 Αὐγούστου 2010, ἡμέρα τῶν ψυχῶν, γιορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου κατά τό πάτριο (παλαιό) ἡμερολόγιο καί ἐπέτειο τῆς κοιμήσεως τοῦ ὁμωνύμου του ἁγίου Αὐγουστίνου ἐπισκόπου Ἱππῶνος (+28/8/430), ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἀναχώρησε γιά τήν αἰωνιότητα.
 Ἡ καρδιά πού ἐπί 104 χρόνια ἐδῶ στή γῆ ἔπαλλε γιά Χριστό καί Ἑλλάδα ἔπαυσε νά χτυπᾶ. Μέ «τό ἐξπρές τοῦ οὐρανοῦ», πού ἀπό χρόνια τό περίμενε ὁ γέροντας, ἀναχώρησε γιά τήν αἰώνια χώρα, μέ τῆς ὁποίας τό ὅραμα ἔζησε στή γῆ καί μέ ὅλες του τίς δυνάμεις ἐργάσθηκε νά τήν κάνει προσιτή στόν λαό τοῦ Θεοῦ.
 Τό σκήνωμά του ἔχει ἐκτεθεῖ σέ τριήμερο δημόσιο προσκύνημα στόν μητροπολιτικό ναό τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος, στήν Φλώρινα. Τό πρωί τῆς Δευτέρας θά τελεσθεῖ στόν ναό αὐτό ἀρχιερατική θεία λειτουργία καί στίς 12μ. τῆς ἴδιας ἡμέρας θά ψαλεῖ ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία.
 Ἡ εἴδηση συγκλόνισε τόν Ὀρθόδοξο λαό σέ ὅλη τήν πατρίδα μας ἀλλά καί στό ἐξωτερικό. Μέ εὐγνωμοσύνη ἀναπέμπουμε εὐχές στόν ἅγιο Θεό νά ἀναπαύει τήν ψυχή τοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου στήν δόξα τοῦ Παραδείσου. Νά τόν κατατάξει ἀνάμεσα στούς ἁγίους πατέρες, πού τόσο ἀγάπησε καί ἀγωνίσθηκε νά τούς μιμηθεῖ μέ τήν ἀδιάβλητη καί ἄσπιλη ζωή του καί μέ τήν ἀνύστακτη δράση του.
 Τό ἔργο του παραμένει ζωντανό μές σέ χιλιάδες ψυχῶν, πού εὐεργετήθηκαν ἀπό τήν ἱεραποστολική, κηρυκτική, ποιμαντική, φιλανθρωπική, κοινωνική καί λοιπή προσφορά του καί καταγραμμένο στίς χιλιάδες σελίδων τῶν βιβλίων καί ἄρθρων τοῦ γέροντα.
 Ὁ ἅγιος ἐπίσκοπος, πού πολλές φορές ὕψωνε τά ἀρχιερατικά του χέρια ἱκετεύοντας γιά τήν ἄμπελο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἄς δέεται τώρα στό ὑπερουράνιο θυσιαστήριο, νά ἀναδείξει ὁ Πανάγαθος Θεός ἀναστήματα πνευματικά, ψυχές πού θά ἐργασθοῦν μέ ὁδηγό τό ἅγιο εὐαγγέλιο, μέ ἀφοσίωση στήν Ὀρθόδοξη πίστη, ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις πατράσιν.
 Ἡ ἀδελφότητά μας εἶχε μακροχρόνιο δεσμό μέ τόν μακαριστό γέροντα. Σ’ ἐκεῖνον μάλιστα ὀφείλεται καί τό ὄνομα τοῦ περιοδικοῦ μας «ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ», τό ὁποῖο ἔγινε καί τῆς ἀδελφότητος ὄνομα.
 Παραθέτουμε κάποιες σελίδες πού ζωντανεύουν σκηνές ἀπό τήν ζωή καί δράση τοῦ σεπτοῦ γέροντα Αὐγουστίνου, ἀπό τόν βιβλίο τοῦ ὁμ. καθ. κ. Στ. Ν. Σάκκου «Ἀναφορά εὐγνωμοσύνης»., ἔκδ. Ο.Χ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», Γρεβενά 2006.


Τό ξεκίνημα, σελ. 15-18
Ὅλοι στήν ἐκκλησία, σελ. 50-56
Συγκλονιστική ἀμεσότητα, σελ. 56-59
Θαυμαστή ἐπίδραση, σελ. 135-140.
Νέος Ἁι-Κοσμᾶς, σελ. 175-189.

.............................................................

 

Ἕξι μῆνες μετά τήν κοίμησή του

eximhnes-pa

Στό τριετές Μνημόσυνο

 

aug.Kantiotis

   

Ποῦ εἶσαι, πάτερ Αὐγουστῖνε;

aug.Kantiotis2

Τά τρία ἄστρα ἑνός μεγάλου

augoustinos kantiotis